Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag23.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Strategi

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän och andra beslutsfattare, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Om Utbildningen

Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller detta den politiska styrningen i mandatperioder om fyra år. Att arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräckligt med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet för politiska prioriteringar är en svår balansgång. Denna utbildning syftar till att bygga kunskap, utveckla förmågan att navigera och prioritera och därmed stärka strukturer som kombinerar långsiktighet och flexibilitet i hållbarhetsarbetet genom ett stärkt personligt ledarskap och effektiva styrsystem.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM 

 • Hur du kan utgå från Agenda 2030 och systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling 
 • Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en komplex verksamhet
 • Hur du prioriterar, navigerar och leder för bättre resultat samtidigt som du omsätter visioner, mål/målkonflikter och handlingsplaner i en praktisk vardag
 • Hur du engagerar både den egna organisationen och övriga samhällsintressenter i ett gemensamt arbete
 • Hur du hanterar samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 
 • Olika verktyg för att uppnå ökad effektivitet och delaktighet, däribland i arbetet med offentlig upphandling 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Tjänstepersoner och beslutsfattare inom kommun, region och statliga myndigheter, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer 
 • Miljö, och klimatstrateger
 • Strateger för social hållbarhet
 • Miljösamordnare och projektledare
 • Högre tjänstepersoner 
 • Övriga beslutsfattare 

Vi ser gärna flera deltagare från samma organisation för att få bättre genomslagskraft.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 

 • Att stärka deltagarens personliga kompetens om Agenda 2030 och systemsyn 
 • Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka struktur genom att använda praktiska verktyg för hållbar utveckling 
 • Att stärka strukturen för hållbarhetsarbetet i organisationen
 • Skapa förståelse för olika logiker för styrning i en politiskt ledd verksamhet
 • Att ge deltagaren färdighet att gå från strategidokument till konkreta resultat i vardagen
 • Att deltagaren ska få kunskap om gruppdynamik och bygga engagemang för bättre styrfart i omställningsarbetet

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

 

 

Dela kursen

Program

DAG 1 

09.00 – 09.45 Välkomna och introduktion
Presentation av kursledare och kursdeltagare

09.45 - 10.30 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut? 

10.30 - 10.45 Kaffe och reflektionstid 

10.45 - 12.15 Systemsyn och Agenda 2030 som utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling 

12.15 - 13.00 Lunch 

13.00 - 14.30 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.
Förstå, navigera och styr rätt i en komplex vardag – målkonflikter, styrning och mätning.

14.30 - 14.50 Kaffe och reflektionstid

14.50 – 15.30 Offentlig upphandling och inköp som styrmedel för en hållbar utveckling.

15.30 – 16.30 Exempel på hur en hållbarhetsprocess kan initieras och drivas i offentlig verksamhet.
Framgångsfaktorer och fallgropar.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid

DAG 2

09.00 - 09.30 Reflektion från gårdagen

09.30 – 11.00 De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling.
Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Möjligheter och begränsningar. (inkl kaffe)

11.00 - 12.00 Processledarskap för resultat.
Hur leder man individer och grupper i och mellan olika organisationskulturer.

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Ständig förbättring som leder mot hållbarhet 
Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling

14.40 - 15.00 Kaffe och reflektioner

15.00 - 16.00 Hur får vi hållbarhetsarbetet att genomsyra hela verksamheten?
Prioritera, bygg team och lyckas i din roll, en summering av hela utbildningen

16.00 - 16.30 Avslut, utvärdering och stöd för vidare arbete