Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Strategi

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Om Utbildningen

Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, landsting och regioner innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller detta den politiska styrningen i mandatperioder om fyra år. Att arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräcklig med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet för politiska prioriteringar är en svår balansgång.

Denna utbildning syftar till att skapa strukturer som kombinerar långsiktighet och flexibilitet i hållbarhetsarbet genom ett stärkt personligt ledarskap och effektiva styrsystem.

VI GÅR IGENOM:

 • Hur man kan utgå från systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling
 • Hur man med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en mål-, regel-, eller värderingsstyrd verksamhet samtidigt som man omsätter visioner, mål och handlingsplaner i en praktisk vardag
 • Hur förbättringsfilosofier/strategier leder i rätt riktning, genom exempelvis en klok tillämpning av lean-konceptet.
 • Hur man involverar både den egna organisationen, politikerna och övriga samhällsintressenter.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Tjänstemän och politiker inom kommun, landsting och region, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Miljö, och klimatstrateger
 • Strateger för social hållbarhet
 • Miljösamordnare
 • Högre tjänstemän
 • Politiker

Vi ser gärna flera deltagare från samma organisation för att få högre genomslagskraft.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att stärka deltagarens personliga kompetens om systemsyn.
 • Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka struktur genom att använda praktiska verktyg för hållbar utveckling.
 • Att stärka strukturen för hållbarhetsarbetet i organisationen (kopplat till målstyrning)
 • Skapa förståelse för olika typer av styrning i en politiskt ledd verksamhet.
 • Att ge deltagaren färdighet att kunna omvandla strategidokument till ett stöd  i vardagen.
 • Att deltagren ska få kunskap om samverkan som drivkraft för omställningsarbetet.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

 

 

Dela kursen

Program

Dag 1

09.00    Välkomna och introduktion

Presentation av kursledare och kursdeltagare