Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Dubbel väsentlighetsanalys – enligt lagkrav och standarder och som grund för strategin

Hållbarhetsredovisning, Strategi

Kraven på mer djupgående väsentlighetsanalyser ökar från såväl lagstiftning, ramverk och intressenter. En dubbelsidig väsentlighetsanalys innebär att du ska identifiera vilka hållbarhetsfrågor som ett företag påverkar och påverkas av, ur såväl risk- som möjlighetsperspektiv. Under denna utbildning får du lära dig hur du gör en robust väsentlighetsanalys enligt nuvarande och kommande krav. Vi går även igenom hur resultatet kan paketeras för kommunikation och lägga grunden för konkreta affärs- och hållbarhetsstrategier framåt.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Metodik och verktyg för att göra en gedigen så kallad dubbelsidig väsentlighetsanalys
 • Hur du kartlägger hållbarhetspåverkan och -risker genom värdekedjan
 • Hur du inkluderar intressentperspektivet och lägger upp arbetet med intressentdialoger
 • Hur EU-taxonomin, CSRD, GRI SRS och andra lagar och ramverk påverkar och vägleder arbetet med väsentlighetsanalysen
 • Att koppla väsentlighetsanalysen till affärsidé och verksamhetsstrategi
 • Hur du paketerar och kommunicerar resultatet från väsentlighetsanalysen internt och externt 
 • Hur du formulerar, mäter och följer upp relevanta mål och nyckeltal utifrån väsentlighetsanalysen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetsredovisningar och/eller långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling och strategiskt hållbarhetsarbete, till exempel i rollen som hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, affärs- eller verksamhetsutvecklare och kommunikations- och informationschef.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få metodik och verktyg för att kunna genomföra en väsentlighetsanalys enligt nuvarande och kommande krav samt kunskap om hur den kan kopplas till ditt företags hållbarhets- och affärsstrategi.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.10 Best practice
Vi går igenom exempel på tydliga hållbarhetsstrategier och diskuterar hur de ser ut, vad de innehåller och hur de kopplar till väsentlighetsanalysen.

09.30 Dubbel väsentlighetsanalys – grunden för arbetet
Vi går igenom viktiga principer för att kunna göra en väsentlighetsanalys

 • Syfte med väsentlighetsanalysen
 • Scope – omfattning och avgränsning 
 • Dubbel materialitet – ömsesidig påverkan och omvärldsperspektiv
 • Intressenter, risker och möjligheter

10.00 Standarder, ramverk och lagstiftning att förhålla sig till
Såväl standarder som lagstiftning ställer allt högre krav på väl genomförda och trovärdiga väsentlighetsanalyser. Vi går igenom vilka krav som ställs och vilken vägledning som fås av:

 • Globala mål och överenskommelser
 • EU:s mål, taxonomi och rapporteringskrav (CSRD)
 • Sveriges tillämpning i nationella strategier och styrmedel
 • GRI Standards 

10.30 Fika

10.45 Standarder, ramverk och lagstiftning att förhålla sig till, forts.

11.00 Dubbel väsentlighetsanalys – genomförandet 
Metodik för genomförande:

 • Övergripande trestegsprocess för att identifiera, prioritera och validera väsentliga frågor
 • Ingångsvärden och vägval i arbetet: Hur utformar vi processen utifrån internt och externt nuläge, ambitionsnivå och omvärldskrav?
 • Organisation och arbetssätt 

12.00 Lunch

13.00 Övning – ingångsvärden och utformning väsentlighetsanalys

13.30 Kommunicera väsentliga frågor
Vi går igenom hur du kan formulera, paketera, förankra och kommunicera resultatet från väsentlighetsanalysen både internt och externt. Diskussion kring framgångsfaktorer och fallgropar utifrån exempel.

14.00 Från nuläges- och gap-analys till effektiv strategi
Hur tar vi resultatet av väsentlighetsanalysen vidare?  

 • Klargörande av ambitionsnivå och nuläge vs önskat läge för identifierade väsentliga frågor
 • Fastställande av prioriterade förflyttningar utifrån risker och möjligheter samt befintlig styrning 

14.30 Paus

14.45 Mål, nyckeltal och uppföljning
Vi går igenom hur du utifrån väsentlighetsanalysen formulerar, mäter och utvärderar relevanta mål som driver verksamheten i rätt riktning och skapar engagemang, samt fungerar i rapportering till intressenter.

15.15 Framgångsfaktorer för en levande väsentlighetsanalys och lyckad integrering i affärs- och verksamhetsstrategin 

 • Implementering och integrering i verksamhetsstrategi och målstyrning
 • Uppdatering och upprätthållande av väsentlighetsanalysen 

15.30 Case och övningar
Gruppdiskussion utifrån konkreta exempel/case: Tillämpning på egen verksamhet eller utifrån fiktivt företagsexempel med angivna förutsättningar. Avslutas med gemensam presentation och reflektion.

 • Val av upplägg för väsentlighetsanalys? 
 • Vägledning och krav från lagstiftning, standarder och intressenter? 
 • Värden och användning av resultatet? 

16.30 Summering och frågestund

17.00 Kursen avslutas