söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt CSRD och ESRS

Hållbarhetsredovisning, Strategi

En fundamental del av den nya EU-lagen CSRD och rapporteringsstandarden ESRS är att göra en dubbel väsentlighetsanalys. Det innebär att du ska identifiera vilka hållbarhetsfrågor som ett företag påverkar och påverkas av. Under den här utbildningen får du lära dig hur du gör en väsentlighetsanalys enligt nuvarande och kommande krav. Vi går igenom hur du genomför intressentdialoger, påverkansanalyser, risk- och möjlighetsanalyser och hur du bedömer vad du ska rapportera på.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad kommande och nuvarande rapporteringslagstiftning säger om den dubbla väsentlighetsanalysen och hur den relaterar till andra rapporteringsramverk
 • Metodik och verktyg för att göra en dubbel väsentlighetsanalys (påverkan på och av hållbarhet) 
 • Hur du genomför intressentdialoger
 • Att göra påverkansanalyser (Impact materiality) och bedömer påverkan enligt krav från CSRD och GRI 
 • Hur du gör en risk- och möjlighetsanalys (Financial materiality) enligt krav från CSRD
 • Hur du bedömer vad som är väsentligt och vad du ska rapportera enligt CSRD
 • Hur den dubbla väsentlighetsanalysen kan användas som underlag för att ta fram en hållbarhetsstrategi och hur du kan kommunicera resultaten på ett bra och tydligt sätt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetsredovisningar och/eller långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling och strategiskt hållbarhetsarbete, till exempel i rollen som hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, affärs- eller verksamhetsutvecklare och kommunikations- och informationschef.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få metodik och verktyg för att kunna genomföra en dubbel väsentlighetsanalys enligt nuvarande och kommande krav.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.10 Standarder, ramverk och lagstiftning att förhålla sig till
Såväl standarder som lagstiftning ställer allt högre krav på väl genomförda och trovärdiga väsentlighetsanalyser. Vi går igenom vilka krav som ställs och vilken vägledning som fås av:

 • Kommande rapporteringsdirektivet (CSRD)
 • EU:s hållbarhetsmål, EU-taxonomin och Sveriges tillämpning i nationella strategier och styrmedel
 • GRI Standards 2021, TCFD och OECD Guidelines

09.40 Syftet med en dubbel väsentlighetsanalys
Vi går igenom kraven på den dubbla väsentlighetsanalysen i nuvarande (NFRD) och kommande hållbarhetsrapporteringsregleringar (CSRD). Vi går även igenom hur väsentlighetsanalysen kan hjälpa bolag sätta strategier och mäta framsteg i hållbarhetsarbetet.

10.00 Dubbel väsentlighetsanalys – övergripande process
Vi går igenom de viktiga principerna i en väsentlighetsanalys:

 • Scope – omfattning och avgränsning 
 • Dubbel väsentlighetsanalys – påverkan på och av hållbarhet 
 • Processen: intressentdialoger, påverkansanalys och risk- och möjlighetsanalys

10.30 Kaffe

10.45 Fortsättning dubbel väsentlighetsanalys – övergripande process

11.00 Intressentdialoger 
Vi går igenom vikten av att hålla intressentdialoger och fokuset för dialogerna:

 • Att identifiera de viktigaste intressentgrupperna
 • Inkluderande och konfidentiella dialoger 
 • En förändrad syn på intressenter: expertis

Övning: Intressentkartläggning.

12.00 Lunch

13.00 Påverkansanalysen (Impact materiality)
Vi går igenom de viktigaste delarna av påverkansanalysen:

 • Vad CSRD och GRI Standards säger om påverkananalysen
 • Hur påverkansanalysen relaterar till FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter och företag samt OECD:s vägledande principer för multinationella företag
 • Värdekedjeperspektivet
 • Hur man bedömer påverkan

Övning: Bedömning av allvarlighetsgrad för påverkan.

14.00 Risk och möjlighetsanalysen (Financial materiality)
Vi går igenom de grundläggande principerna i risk-och möjlighetsanalysen:

 • Vad säger CSRD och andra ramverk om risk- och möjlighetsanalysen
 • Förankring och koppling till existerade interna riskanalysprocesser
 • Hur man bedömer vad som är finansiellt materiellt

Övning: Identifiera kritiska kontakter och resurser. 

14.30 Fika

14.45 Fortsättning risk och möjlighetsanalysen (Financial materiality)

15.15 Bedömning av väsentliga områden enligt CSRD
Vi går igenom hur man kan tänka när man analyserar resultaten av analyserna och bestämmer vad som är materiellt och inte:

 • Tröskelvärden
 • Inkludering av nyckelfunktioner

15.45 Nästa steg: strategiarbete, rapportering och kommunikation 
Vi går igenom hur resultaten från den dubbla väsentlighetsanalysen kan användas som underlag för att ta fram en hållbarhetsstrategi, hur ni kan samla in data och mäta framsteg samt hur ni kan kommunicera resultaten på ett bra och tydligt sätt.

16.30 Summering och frågestund

17.00 Kursen avslutas