lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

Hållbarhetsredovisning

Kraven på hållbarhetsrapportering ökar från alla intressenter och de många och hårdare lagkraven gör arbetet alltmer komplext och tidskrävande. För att undvika att hållbarhetsarbetet bara blir rapportering krävs att processen för att ta fram hållbarhetsrapporten optimeras. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap och konkreta verktyg för att effektivisera rapporteringen genom att utnyttja synergierna mellan ramverken, prioritera affärskritiska områden och säkerställa lagefterlevnad på oprioriterade områden.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Metod för en effektivare hållbarhetsrapportering som uppfyller lagkrav och maximerar synergier mellan olika ramverk som CSRD, GRI, TCFD, TNFD och EU-taxonomin
 • Hur rapporteringsprocessen kan effektiviseras om bolaget måste rapportera enligt flera lagkrav och ramverk samtidigt
 • Hur du effektiviserar genom att tydliggöra syftet med hållbarhetsrapportering – till exempel att följa lagen, stärka hållbarhetsarbetet eller öka konkurrenskraften
 • Hur affärspåverkan kan styra fokus för hållbarhetsrapporteringen och därmed öka värdet av arbetet med att ta fram hållbarhetsrapporten
 • Hur du får med dig din organisation i arbetet och skapar en tydlig ansvarsfördelning
 • Vilka krav som är väsentliga och vad mer som kan ses som rekommendationer
 • Hur du kan kvalitetsgranska på ett effektivt sätt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor och/eller med hållbarhetsrapportering, oavsett bransch eller sektor, exempelvis, hållbarhets-, miljö- och CSR-ansvariga, redovisningsansvariga, kommunikationschef och kommunikatörer, ledningsgrupp och styrelse.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 

Efter genomförd utbildning har du kunskap och en metodik för hur du kan effektivisera din hållbarhetsrapportering genom att:

 • Utnyttja synergierna i ramverken och lagkrav
 • Prioritera affärskritiska områden
 • Strukturera upp en process för framtagandet som stödjer fler syften än bara rapportering

Dela kursen

Program

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09:20 Förutsättningar för en effektiv hållbarhetsrapportering

Under detta pass går vi igenom vad som skapar goda förutsättningar för en effektiv rapporteringsprocess, till exempel: 

 • Tydligt syfte med hållbarhetsrapporteringen – exempelvis följa lagen, stärka vårt hållbarhetsarbete eller öka konkurrenskraft
 • Tydligt syfte och ambition med företagets hållbarhetsarbete
 • Väl genomförd dubbel väsentlighetsanalys
 • Tydlig process och ansvarsfördelning
 • Struktur för ständig förbättring avseende både hållbarhetsarbete och -rapportering.

10:30 Fika

10:45 Skapa en effektiv hållbarhetsrapporteringsprocess

Detta pass handlar om hur du genom att låta hållbarhetsrapporten handla om det som skapar störst affärsvärde gör varje nedlagd timme mer värd. Vi går igenom ett antal verktyg som ger dels det lagstiftarna vill ha, dels det som skapar värde för bolaget, till exempel starkare varumärke, sänkta kostnader eller ökat kundvärde:

 • Intressentanalys
 • Omvärldsanalys (marknad, konkurrent, kund, leverantör, samhälle, …)
 • Scenarioanalys
 • Hållbarhetsrelaterade finansiella risker och möjligheter
 • Samhällspåverkan

12.00 Lunch

13.00 Övning – ta fram en effektiv hållbarhetsrapporteringsprocess

14:00 Alla dessa ramverk och lagkrav…

 • Hur du kan uppfylla samtliga redovisningskrav mer effektivt
 • Vad som är gemensamt och vad skiljer dem åt och hur du hittar synergimöjligheterna
 • Vilka krav som är väsentliga och vad mer som kan ses som rekommendationer

15:00 Fika

15:15 Hur du gör det i praktiken 

Under detta moment går vi igenom vanliga hinder för en effektiv hållbarhetsrapportering och hur du kan överbrygga dem, till exempel:

 • Hur du får med dig din organisation mer i arbetet
 • Hur du kan strukturera upp processen
 • Hur du kan kvalitetsgranska på ett effektivt sätt
 • Hur du säkerställer att vår rapportering uppfyller alla lagkrav 
 • Hur maximerar vi affärsnyttan med hållbarhetsrapporten? 

16.30 Vi summerar dagen

17.00 Kursen avslutas