Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad ekologisk kompensation är och varför det är ett viktigt verktyg inom arbetet med biologisk mångfald
 • Etiska och moraliska överväganden gällande ekologisk kompensation
 • Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation
 • Beskrivning av konceptet habitatpooler, det vill säga system för handel med kompensationskrediter
 • Hur man praktiskt arbetar med kompensation i miljöprövningsprocesser och i planeringsprocesser, exempelvis:

– Var i olika processer kommer ekologisk kompensation in
– Vilka verktyg för beräkning av ekologisk kompensation som finns
– Exempel på hur åtgärder för ekologisk kompensation kan utformas

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Du som arbetar med eller vill lära sig mer om arbete med ekologisk kompensation i planerings- och miljöprövningsprocesser, till exempel:

 • Ledare, beslutsfattare och förtroendevalda som är involverade i markanvändning och intresserade av begreppet ekologisk kompensation
 • Kommuner som vill börja använda ekologisk kompensation i sitt planarbete
 • Prövningsmyndigheter som ser att användningen av kompensation i tillståndsärenden kommer att öka och vill fortbilda sig inom fältet
 • Jurister som vill förbereda sina uppdragsgivare i de fall ekologisk kompensation kommer att krävas i exploateringssammanhang.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Få god kännedom om vad begreppet innebär och hur det kan användas på ett korrekt sätt
 • Få god kunskap om aktuell lagstiftning och relevanta rättsfall
 • Uppdaterad på hur verktyget praktiseras i Sverige idag
 • Få kunskaper att kunna beställa eller genomföra kompensationsutredningar
 • Ha god kännedom om vilka verktyg för beräkning av ekologisk kompensation som finns

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion, dagens program och välkomstövning

09.20 Introduktion till begreppet ekologisk kompensation, dess användning och etik/moral

 • Ekologisk kompensation, utblick och sammanhang
 • Vilka risker och kritik finns mot begreppet

10.00 Paus

10.20 Lagstiftning och praxis i Sverige
Genomgång av lagutrymmen och beskrivning av relevanta rättsfall och vad dessa har för implikationer i det praktiska arbetet med ekologisk kompensation. Passet delas upp i två delar, en som berör miljöbalkens regler och en som berör ekologisk kompensation i processer som omfattas av PBL, det vill säga planeringsprocesser.

11.30 Frågestund

 • Oklarheter i lagstiftning, begrepp och dess användning
 • Frågor från deltagare
 • Perspektiv som saknas

12.00 Lunch 

13.00-15.00 Hur vi praktiskt arbetar med ekologisk kompensation
Passet går igenom de praktiska arbetet med ekologisk kompensation där vi varvar aktuella exempel på genomförda kompensationsprojekt i Sverige och internationellt.
Vi går även igenom:

 • Vilka verktyg för beräkning som finns för ekologisk kompensation
 • Var i olika processer ekologisk kompensation kommer in
 • Hur arbetet kan ske och vilka överväganden som behöver göras
 • Exempel på hur åtgärder för ekologisk kompensation kan utformas

15.00 Kaffe

15.15 Workshop 
Under en workshop arbetar vi med faktiska case. Det finns även utrymme för dig som deltagare att ta med dig frågor och erfarenheter som kan vara en del i workshopen.

16.30-17.00 Sammanfattning – reflektioner- Avslut