Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag29.03.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla utbildningar

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Om Utbildningen

Det händer mycket inom ekosystemtjänster och allt fler organisationer får upp ögonen för hur de själva kan bidra, inte minst på grund av nya krav och trender.  I Sverige har vi i de nationella miljömålen slagit fast att till år 2018 förväntas ”… värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället…”.

Boverket ser över hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplanering och Naturvårdsverket arbetar med frågan om hur ekosystemtjänster bör ta plats i miljökonsekvensbeskrivningar och utreder hur ekosystemtjänster hanteras i mark- och miljödomstolar. Dessutom har ekosystemtjänster en central roll i arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. De 17 globala hållbarhetsmålen, har formulerats med en utgångspunkt i ett ekosystemtjänst-tänkande och här konstateras att ekosystem och deras tjänster (sdg 14 och 15) är förutsättningar för alla andra mål.

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta med ekosystemtjänster i din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

1. Det senaste inom ekosystemtjänsters tillämpning
Vi går igenom det senaste inom lagstiftning, institutionella krav och trender inom ekosystemtjänster och hur ekoystemtjänster integreras i allt fler beslutsprocesser. Vi klargör vad som är nytt med detta tankesätt.

2. Värdering av ekosystemtjänster och grön infrastruktur utifrån metoder, verktyg och utredningar
Vi ser på olika metoder för att synliggöra ekosystemtjänster och tillämpar dessa. Vi går igenom utredningar och aktuella exempel på kartläggning och bedömning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur, som kan ligga till grund för beslutsfattande.

3. Att ta sig an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi ser närmare på några exempel på tillämpning av arbete med ekosystemtjänster hos privata och offentliga aktörer. Vi diskuterar vad som är relevant ur deltagarnas perspektiv och kan tillämpas på den egna verksamheten.

4. Hur du utvärdererar ditt egna och andras arbeta med ekosystemtjänster
Vi går igenom kriterier som hjälper dig att utvärdera om ekosystemtjänster har integrerats i planering och beslut och ger dig ett ramverk för att utforma egna anpassade metoder och processer. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, stadsplanering eller på annat sätt i ditt arbete gör anspråk på mark och vatten, t.ex. fastighetsbolag, byggherrar, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra verksamhetsutövare som söker kompetensutveckling för att effektivisera och fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper om hur ekosystemtjänster kan och bör implementeras i den egna verksamhetens arbetssätt, mål och strategier.
Efter kursen ska deltagarna ha fått:

  • kunskap och förtrogenhet med olika slags verktyg/metoder för ekosystemtjänstbedömning.
  • förmåga att granska hur den egna verksamheten idag tillämpar ekosystemtjänster
  • en grund att stå på för att se möjligheter att nå längre med eget hållbarhetsarbete

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion 

09.15 Från naturskydd till ekosystemtjänster
Genomgång av varför vi idag talar om ekosystemtjänster och grön infrastruktur, samt det paradigmskifte vi befinner oss i.

09.30 Ordlista – ekosystemtjänster, grön infrastruktur och andra gröna begrepp
Vi reder ut och klargör nya gröna begrepp som ibland överlappar och missförstås.