Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag02.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer i dagsläget att genomföra våra planerade utbildningar. Blir det några förändringar så kommer du som är anmäld att få information via mail.
Till alla utbildningar

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.

Om Utbildningen

 • Hur du identifierar vilka installationer som har störst effektiviseringspotential
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnader
 • Vilka åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm
 • Att skapa en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
 • Hur du tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong
 • Energianvändningens fördelning i byggnader
 • Riktvärden för energieffektiv drift; branschstandarder och certifiering
 • Boverkets byggregler
 • Hur du upprättar och tolkar en energideklaration
 • Förvaltare
 • Driftchefer
 • Drifttekniker
 • Verksamhetsansvariga
 • Att du som deltagare ska få kunskaper, färdigheter och verktyg för att:
 • Identifiera brister i byggnader och vilka installationer som har störst effektiviseringspotential
 • Ta fram en handlingsplan för att genomföra effektiviseringsåtgärder
 • Tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift
 • Upprätta och tolka en energideklaration

Dela kursen

Program

 • Energiläget i Sverige – energiförsörjningens uppbyggnad och energianvändningens fördelning i byggnader.
 • Boverkets byggregler, BBR – krav vid uppförande av nybyggnad, skillnad mellan primärenergital och energiprestanda
 • Hur du upprättar och tolkar byggnadens energideklaration 10.00 Riktvärden för energieffektiv drift
 • Branschstandarder för energi i byggnader
 • Certifiering och klassning av byggnader
 • Principer för att utforma energieffektiva system och byggnader
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnader
 • Åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och byggnad
 • Grunder vid styrning av byggnaders installationer.
 • Principer för att utforma driftstrategi, exempelvis:
  • Behovsstyrning
  • Driftfall för dygn och säsong
  • Effektbegränsning och laststyrning
  • Felsökning och optimering