lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Denna utbildning handlar om hur aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kan arbeta metodiskt med hållbarhet och ESG (environmental, social and governance) för att möta de snabbt växande kraven från investerare, beställare och andra intressenter. Du får både kunskap om branschens viktigaste utmaningar och praktiska verktyg för att välja ut de viktigaste frågorna för ditt företag eller projekt. Vi går igenom hur du sätter mål, genomför, följer upp, rapporterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • De viktigaste branschutmaningarna i bygg- och fastighetsbranschen inom miljömässig hållbarhet (E), social hållbarhet (S) och styrning/governance (G)
 • Verktyg och metoder för att välja ut och arbeta med det viktigaste inom hållbarhet och ESG genom intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och riskanalyser
 • Hur bygg- och fastighetsaktörer i praktiken kan arbeta med de största klimat- och miljömässiga utmaningarna, som klimatförändringar och biologisk mångfald.
 • Hur bygg- och fastighetsaktörer i praktiken kan arbeta med de största sociala utmaningarna, som otrygghet och hållbara leverantörskedjor
 • Vad governance betyder inom ESG och hur bygg- och fastighetsaktörer kan omsätta det för att förbättra sitt hållbarhetsarbete 
 • Hur bygg- och fastighetsaktörer kan bygga med återbruk
 • Hur du kommunicerar och rapporterar externt och internt

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få övergripande kunskaper i de områden inom hållbarhet och ESG som är viktigast för bygg- och fastighetsbranschen. Du ska även få verktyg att arbeta med detta, både på företagsnivå och inom projekt.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som fått ansvar för och/eller arbetar med hållbarhet i sin organisation inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel:

 • Företagsledning
 • Miljö- och hållbarhetschefer, -samordnare eller liknande
 • KMA-ansvariga, -samordnare
 • Projektchefer och projektledare

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till dagen: syfte och presentation av deltagarna.

09.15 Introduktion till hållbarhet och ESG i bygg- och fastighetsbranschen

 • Vad som händer inom hållbarhet i bygg-och fastighetsbranschen och vilka de viktigaste frågorna är
 • Varför det pratas om ESG istället för hållbarhet
 • Vilken betydelse nya regleringar som TCFD och EU-taxonomin har för bygg- och fastighetsbranschen

09.30 Miljömässig hållbarhet: Omvärldstrender och konkreta exempel på hur fastighetsaktörer kan arbeta med de största klimat- och miljömässiga utmaningarna
Genomgång av vilka utmaningar som är viktigast just nu, läget i branschen och exempel som gör stor skillnad inom bland annat:

 • Klimatförändringar
 • Minskande biologisk mångfald

10.30 Kaffe

10.45 Social hållbarhet: Omvärldstrender och konkreta exempel på hur bygg- och fastighetsaktörer kan arbeta med de största sociala utmaningarna
Genomgång av vilka utmaningar som är viktigast just nu, läget i branschen och exempel som gör stor skillnad inom bland annat:

 • Otrygghet
 • Hållbara leverantörskedjor

12.00 Lunch

13.00 Governance: Vad governance betyder och hur bygg- och fastighetsaktörer kan omsätta det för att förbättra sitt hållbarhetsarbete 

 • Styrdokument och ledningssystem
 • Ansvar och roller
 • Nyckeltal och datainsamling

14.00 Verktyg för att välja ut och arbeta med det viktigaste inom hållbarhet och ESG

 • Intressentdialoger och väsentlighetsanalyser
 • Riskanalyser
 • Genomförande: Vanliga stötestenar och hur du kan hantera dem

15.00 Fika 

15.15 Gästföreläsning: Så kan bygg- och fastighetsaktörer bygga med återbruk
Gästföreläsare Martina Strand Nyhlin, medförfattare och medskapare av boken och instagramkontot, Återbruk av byggmaterial, delar med sig av inspirerande exempel och praktiska råd.

15.45 Så kommunicerar du hållbarhet och ESG

 • Intern och extern kommunikation
 • Hållbarhetsrapportering

16.15 Workshop: Nå nästa nivå
Vad ska du göra för att ta ditt företags hållbarhets- och ESG-arbete till nästa nivå? Deltagarna får reflektera kring vad de lärt sig under dagen i förhållande till sina egna utmaningar.

16.45-17.00 Sammanfattning och avslutning