Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag20.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

Kemi

Välkommen till en interaktiv och heltäckande heldagsutbildning i hur du hanterar exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad. Kursen ger dig en grundlig genomgång i när exponeringsscenarier krävs, vad de innehåller samt praktiska övningar i att läsa och förstå innehållet.

Om Utbildningen

Exponeringsscenarier är dokumentation som ska bifogas till säkerhetsdatablad för rena ämnen. Syftet med informationen är att skydda både människors hälsa och miljö för skadlig exponering under ämnets livscykel. Som slutanvändare gäller det att identifiera lämpliga exponeringsscenarier och följa de skyddsåtgärder som anges.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • När säkerhetsdatablad krävs, hur de ska vara utformade och vilka krav som ställs på mottagaren
 • När det ska finnas exponeringsscenarier som bilaga till säkerhetsdatabladet och vad som krävs av mottagaren
 • Nationell kemikalielagstiftning och myndigheternas ansvarsområden.
 • Syftet med REACH-förordningen och de olika roller som ett företag kan ha
 • Hur exponeringsscenarier utarbetas baserat på toxikologisk information
 • Hur du identifierar lämpliga exponeringsscenarier som beskriver hanteringen och avgör vad som krävs för att följa det.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö eller yttre miljö. Kursinnehållet är särskilt lämpat för de som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare får en heltäckande förståelse av exponeringsscenarier och vad som krävs för att uppfylla lagkraven samt praktisk vägledning (checklistor) för mottagandet av exponeringsscenarier.

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna! 

09.15 Introduktion

 • Risker med kemiska produkter
 • Klassificering och märkning av kemiska produkter (CLP-förordningen)
 • Exponering och upptag
 • Nationell kemikalielagstiftning och myndigheternas ansvarsområden

10.30 PAUS

10.45 Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier (REACH)

 • Olika roller och skyldigheter enligt REACH
 • När krävs säkerhetsdatablad och hur ska de utformas. Vilka krav ställs på mottagaren?
 • När krävs exponeringsscenarier och vad ska de innehålla?
 • Skillnaden mellan rena ämnen och blandningar
 • Användningsdeskriptorer och terminologi.
 • Övning: För vilka produkter ska det finnas exponeringsscenarier?

12.00 LUNCH

13.00 Vilka krav ställs på mottagaren av exponeringsscenarier?

 • Rekommendationer och checklista för mottagande av exponeringsscenarier
 • Övning: Gemensam genomgång av en produkt som omfattas av exponeringsscenarier

14:00 PAUS

14.30 Gruppövningar inklusive presentationer och diskussioner

 • Arbeta med utdelade exempel eller produkter som ni hanterar i er verksamhet


15.45 Exponeringsscenarier och nationell arbetsmiljölagstiftning

 • Likheter och skillnader mellan exponeringsscenarier och nationella lagkrav.
 • Hygieniska gränsvärden och exponeringsscenarier.

16.30-17.00 Avslutande diskussion