Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag04.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer i dagsläget att genomföra våra planerade utbildningar. Blir det några förändringar så kommer du som är anmäld att få information via mail.
Till alla utbildningar

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Strategi

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Om Utbildningen

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning. Många kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu för att identifiera vilka mål som har  relevans för den egna verksamheten, vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen, och hur detta ska implementeras.

Under den här utbildningen får du lära dig på vilka sätt Agenda 2030 är relevant och kan tillämpas i din organisation och verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Betydelsen av Agenda 2030 för offentliga verksamheter, kommuner, regioner och myndigheter
 • Hur målen kan tas an ur ett verksamhetsperspektiv
 • Metodik för att kartlägga grundläggande ansvar gentemot målen, och för att koppla prioriterade mål till uppdrag och verksamhetsmål
 • Hur Agenda 2030 och de globala målen kan fungera som plattform och integreras i hållbarhetsarbete, verksamhetsplaner och utformning av mål
 • Intressentdialog, redovisning och kommunikation med utgångspunkt i målen
 • Exempel och case från offentlig sektor
 • Trender, utveckling av styrmedel och omvärldskrav på den nationella och internationella ”hållbarhetsagendan”

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig verksamhetsutveckling, strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig eller ideell organisation, till exempel:

 • Miljö- eller hållbarhetsansvariga
 • Hållbarhetsstrateger
 • Politiker
 • Projektledare
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Strateger
 • Verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, och hur dessa kan och bör implementeras i den egna verksamhetens mål och arbete. Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform  och integreras i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling, i kommunikation och intressentdialog.

 

Dela kursen

Program

09.00    Välkomna, introduktion och presentation

09.15    Agenda 2030 och de globala målen
Agenda 2030 och de globala målens bakgrund och syfte. Översiktlig genomgång av de 17 målen; deras innehåll, uppbyggnad och relation till varandra.