tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Allt fler aktörer inom bygg och fastighet väljer att ha ett hållbarhetsarbete som är integrerat med och målstyrt utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Denna utbildning handlar om hur du lyckas med detta. Vi går igenom vad de globala målen innebär för branschen och hur de tillsammans med andra etablerade ramverk kan implementeras i affärsstrategi, målstyrning, uppföljning och kommunikation. Du får lära dig hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Agenda 2030 och de globala målen utgör en gemensam övergripande plan för hållbarhetsarbetet på alla nivåer. Bygg- och fastighets sektorn har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling och att vi ska uppfylla de globala målen. Varje företag och verksamhet har ett ansvar att förstå målens innebörd och bidra i rätt riktning utifrån sina respektive förutsättningar. Rätt använda kan målen också fungera som strategisk vägledning och verktyg för att hantera ökade omvärldskrav, och för att styra mer effektivt mot verksamhetens övergripande mål.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hållbarhetsutmaningarna inom bygg- och fastighetssektorn, och vad omställningen till hållbarhet innebär 
 • Agenda 2030 och de globala målen ur ett branschperspektiv – centrala mål och delmål, trender och best practice
 • Väsentlighets- och nulägesanalys gentemot målen – hur du kartlägger risker och möjligheter och identifierar kopplingar till verksamhetsmål och affärsstrategi 
 • Målstyrning – hur du sätter relevanta mål på rätt nivå och hur du kan få vägledning av globala och nationella mål samt indikatorer 
 • Redovisning och kommunikation med utgångspunkt i Agenda 2030 
 • Branschexempel och case från internationella och svenska företag 


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt hållbarhetsarbete inom bygg-, fastighets-, eller bostadssektorn. Till exempel:

 • Affärs- eller verksamhetsutvecklare 
 • Företagsledning 
 • Strateg 
 • Hållbarhetschef 
 • Miljö- eller KMA-samordnare 
 • Kommunikationsansvarig 


MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge dig som kursdeltagare:

 • Kunskaper om vilka delar av Agenda 2030 och de globala målen som är mest relevanta för den egna branschen och verksamheten, sett till hela värdekedjan 
 • Kunskap om omvärldskrav och trender inom bygg- och fastighetssektorns kommunikations- och hållbarhetsarbete 
 • Vägledning och verktyg för att implementera och integrera de globala målen i arbetet med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, målarbete och uppföljning samt redovisning 
 • Inspiration från goda exempel och case

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation
Presentationsrunda kursledare och kursdeltagare

09.15 Agenda 2030 och de globala målen ur ett branschperspektiv

 • Bygg- och fastighetssektorns hållbarhetsutmaningar och roll för hållbar utveckling
 • Vad innebär omställningen till hållbarhet? Miljömässiga och sociala frågor i fokus, i värdekedjans olika led (planering, etablering, byggnation, drift och förvaltning) 
 • Agenda 2030 och de globala målen: Inzoomning på de mål och delmål som särskilt speglar branschens ansvar och bidrag 
 • Trender och utveckling, globalt och nationellt 

10.30 Fika

10.45 Väsentlighets- och nulägesanalys gentemot målen

 • Hur du kartlägger risker, möjligheter, och identifierar koppling till verksamhetsmål och affärsstrategi 
 • Metodik och praktisk tillämpningsövning med utgångspunkt i deltagarnas egna verksamheter, och ett urval av relevanta mål 

12.00 Lunch

13.00 Målstyrning – sätta mål, mäta och följa upp

 • Integrering av hållbarhetsperspektiv och Agenda 2030 i bolags- och verksamhetsstyrning 
 • Hur du sätter relevanta mål på rätt nivå. Metod och indikatorer för mätning och uppföljning
 • Tillämpningsövning med utgångspunkt i deltagarnas verksamheter och nuläge
 • Vilken styrning finns på plats och vad behöver utvecklas? 

14.00 Verktygslåda – andra ramverk och standarder 

 • Vilken vägledning ger andra globala och nationella mål och indikatorer
 • Översikt av riktlinjer, ramverk, standarder och initiativ som är relevanta för branschen (exempelvis ISO-standarder, Boverkets regelverk för klimatdeklarationer och cirkularitet, Green Building Council, Rådet för hållbara städer, sektorsspecifika Klimatinitiativ och Färdplaner för fossilfritt samt olika märkningssystem.) 

14.45 Fika

15:00 Redovisning och kommunikation med utgångspunkt i Agenda 2030

 • Integrering av arbete och åtagande gentemot Agenda 2030 och de globala målen, i hållbarhetsredovisning och kommunikation 
 • Vilken vägledning ger redovisningsramverket GRI Sustainability Reporting Standards (SRS) 
 • Exempel och trender. Diskussion kring fördelar och fallgropar vad gäller att utgå från målen i redovisningen.

15.30 Case Genomgång av praktiska case-exempel från svenska branschaktörer: 

 • Process och tillvägagångssätt för väsentlighets- och nulägesanalys, målstyrning och kommunikation. 
 • Hur gjorde de? Vad kom de fram till och hur har resultatet använts? 

16.00 Wrap-up – sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas