Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag18.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

Hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår påbyggnadskurs i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Utbildningen riktar sig till dig som redan har gått Certifierad utbildning i GRI Standards, eller har motsvarande kunskaper. Fokus ligger här på hur du praktiskt kan tillämpa GRI standards i din organisation och utveckla en plan för er kommande redovisning.

Om Utbildningen

Under en heldag arbetar vi tillsammans igenom de steg som vanligtvis ingår i processen med att ta fram och/eller vidareutveckla en hållbarhetsredovisning. Varje steg inleds med ett kort teoripass där vi påminner oss om kraven enligt GRI Standards samt tittar på goda exempel på hur andra organisationer har tillämpat GRI Standards. Därefter får du som deltagare omsätta teori till praktik genom att påbörja arbetet med er hållbarhetsredovisning.

För att få ut så mycket som möjligt av denna utbildning är det bra om du har förståelse för din organisations tidigare arbete med redovisning samt är redo för att konkret arbeta med er hållbarhetsredovisning på plats.

Inför utbildningen kommer vi skicka ut instruktioner om hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför denna praktiska utbildning. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Utveckling av projektplan för din organisations redovisningsprocess så att du kan påbörja redovisningsarbetet redan vid kursens slut
 • Verktyg och tillvägagångsätt för att som ett inledande steg i redovisningsprocessen, genomföra omvärldsanalys inklusive jämförelse med branschkollegor
 • Hur ni som organisation kan kartlägga och prioriterar er specifika organisations intressenter
 • Vad ni bör tänka på gällande förberedelser, genomförandet samt sammanställningen av resultat från intressentdialog. Vi går exempelvis igenom design av frågeformulär och enkäter, andra typer av praktiska metoder samt viktning av inkomna intressentsvar
 • Hur ni som organisation praktiskt kan gå till väga vid framtagandet av väsentlighetsanalys baserat på intressenters synpunkter och förväntningar samt er organisations påverkan
 • Hur ni kan sätta relevanta mätetal kopplat till era väsentliga frågor och redovisa styrning av dessa

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som har gått vår certifierade 2-dagarsutbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning. Denna kurs kan med fördel läsas i nära anslutning till 2-dagars grundkursen eller av dig som behöver fräscha upp kunskaperna inför er kommande redovisning.
 • Dig som har motsvarande förkunskaper i GRI Standards.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med denna utbildning är att hjälpa dig att arbeta praktiskt med GRI Standards i din organisation. Genom övningar och diskussioner med fokus på den egna organisationen ges deltagarna verktyg för att komma igång med eller avancera i sin redovisningsprocess. Deltagarna lämnar kursen med en skiss på projektplan för sin kommande redovisning och har en djupare förståelse vad användandet av GRI Standards innebär för deltagarens egna organisation.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion
Genomgång av program för dagen samt syfte och mål

09.20 Utgångpunkt

 • Var befinner sig organisationen idag? Utvärdering av tidigare redovisningsprocesser eller erfarenheter
 • Introduktion av projektplansmall

10.00 Identifiering av potentiellt väsentliga frågor

 • Genomgång av verktyg för omvärldsanalys och jämförelse med branschkollegor
 • Övning gällande identifiering av potentiella hållbarhetsfrågor för organisationen

10.30 Kaffe

 • Fortsättning: Övning gällande identifiering av potentiella hållbarhetsfrågor för organisationen

11.00 Identifiering av väsentliga frågor och intressentdialog i praktiken

 • Förberedelse inför intressentdialogen; kartläggning och prioritering av intressenter, metodval för genomförande samt sammanställning av resultat
 • Genomgång av väsentlighetsanalys med fokus på intressenter synpunkter och er organisations påverkan på hållbar utveckling

12.30 Lunch

13.30 Väsentlighetsanalys i praktiken

 • Övning gällande väsentlighetsanalys för er organisation, bland annat genom att påbörja en väsentlighetsmatris
 • Genomgång och övning av hur er organisation kan koppla era väsentliga frågor till GRI Standards och relevanta frågespecifika upplysningar

15.00 Kaffe

15.15 Datainsamling i praktiken

 • Genomgång och övning av hur ni påbörjar datainsamlingen för de identifierade väsentliga frågorna

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut