Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Grön infrastruktur i stads- och samhällsplanering

Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Grön infrastruktur är ett arbetssätt för att långsiktigt planera för hållbara landskap med ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och är avgörande för att lyckas med hållbar samhällsplanering. Arbetssättet får allt större betydelse i och med att länsstyrelserna under 2019 lanserar handlingsplaner för grön infrastruktur. Under denna utbildning får du lära dig grundläggande landskapsekologi, hur grön infrastruktur kartläggs och hur analyser tolkas till beslutsunderlag i en planprocess.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad som gör att grön infrastruktur är grundläggande för planering och förvaltning och bidrar till uppfyllelse av miljömål, ekologisk hållbarhet och rumslig resiliens
 • Hur grön infrastruktur kartläggs och vilka data och vilken kvalitet på data som krävs, samt hur analyser kan se ut på olika skalor (region, tätort och stadsdel)
 • De viktiga landskapsekologiska begreppen som du behöver kunna för att tolka grön infrastrukturanalyser
 • Hur du kan arbeta med webverktyget stadstrad.se för att studera trädens betydelse för grön infrastruktur och ekosystemtjänster, samt bidra till effektivare samarbete mellan alla de kompetenser som verkar i hållbar stadsutveckling
 • Scenarioanalys – att studera och visualisera konsekvenser på grön infrastruktur i fysisk planering
 • Vilken betydelse stadsträden har för temperaturreglering och mental hälsa
 • Hur du kan arbeta med styrdokument för grön infrastruktur och genom det påverka policy, planering och beslutsfattande
 • Hur du effektivt kan kommunicera grön infrastruktur, visuellt och med ord

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om grön infrastruktur och hur det kan användas i praktiken, till exempel:

 • Stads- och samhällsplanerare
 • Planhandläggare
 • Landskapsarkitekter och arkitekter
 • Kommunekologer och andra som arbetar med grönfrågor och hållbar samhällsplanering på kommunal nivå
 • Miljöstrateger och andra verksamma hos byggbolag och fastighetsförvaltare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

 • Förståelse för vad grön infrastruktur innebär
 • Uppdaterad kunskap om vad som händer inom samhällsplanering och angreppssättet att se helheten i landskapet – state-of-the-art, vad gäller analyser, metoder och verktyg
 • En stärkt förmåga att kunna tolka och använda olika slags kartläggningar av grön infrastruktur i sitt eget arbete
 • Förtrogenhet i att använda applikationen stadstrad.se för att arbeta med trädens betydelse för grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Introduktion till grön infrastruktur – vad och varför

 • Vad är grön infrastruktur och varför man ska man arbeta med grön infrastruktur
 • Hur grön infrastruktur relaterar till ”ekosystemtjänster” och ”grönstruktur”
 • Orientering i länsstyrelsernas arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur