Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Grundläggande miljöjuridik i teori och praktik

Miljölagstiftning

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med miljö och hållbarhet och som stöter på frågor om miljöjuridik i ditt arbete. Du får lära dig de grundläggande delarna i svensk miljörätt och hur dessa tillämpas i praktiken. Vi går bland annat igenom hur miljöbalken är uppbyggd, de allmänna hänsynsreglerna, hur en tillståndsprövning går till, hur du tar fram en miljökonsekvensbeskrivning och vad som gäller för miljöfarlig verksamhet.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • De viktigaste delarna i svensk miljörätt
 • Hur miljöbalken är uppbyggd och fungerar i praktiken
 • De allmänna hänsynsreglerna som är centrala i miljöbalken och gäller för alla
 • Vem som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken
 • Hur tillståndsprövning av verksamheter och enskilda åtgärder går till
 • Att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning
 • Vad som gäller för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
 • Vem som har rätt att överklaga beslut
 • Vad miljöbalken säger om egenkontroll och tillsyn av verksamheter och åtgärder
 • Hur du överklagar ett beslut
 • Vilka möjligheter till ersättning och skadestånd som finns
 • Aktuella och uppmärksammade rättsfall 
 • Särskilda delar inom miljörätten, exempelvis;
  • Artskydd
  • Skyddade områden
  • Avfall och kemikalier

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik, till exempel:

 • Dig som ansvarar för miljöfrågor inom kommun, länsstyrelse, företag eller annan organisation
 • Tjänstemän på myndigheter
 • Miljökonsulter och tekniska konsulter
 • Dig som arbetar med tillståndsprövningar
 • Miljöjurister 

Kursen passar både för dig som behöver grundkunskaper inom området samt för dig som är i behov av en uppdatering eller repetition.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Grundläggande kunskaper om miljörätten
 • Känna dig trygg med miljörättsliga begrepp och principer
 • Förståelse för hur en tillståndsprövning går till

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Bakgrund och syfte med miljöbalken
 • Miljöbalkens uppbyggnad 

09.15 Miljöbalkens mål och tillämpning

 • Miljöbalkens mål och tillämpning
 • De allmänna hänsynsreglerna 

10.15 Kaffe

10.30 Tillståndsprövning enligt miljöbalken

 • Vem är verksamhetsutövare?
 • Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
 • Samråd och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken
 • Innehållet i en tillståndsansökan
 • Prövningsmyndigheter
 • Anmälan istället för tillstånd
 • Hur en tillståndsprövning slutar 

12.00 Lunch

13.00 Särskilda delar inom miljörätten

 • Artskydd
 • Skyddade områden
 • Avfall och kemikalier 

15.00 Kaffe

15.15 Processen efter ett överklagande

 • Överklagande
 • Talerätt – vem som har rätt att överklaga
 • Egenkontroll och tillsyn
 • Miljöbalkens straff- och sanktionssystem
 • Ersättning och skadestånd 

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut