Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Ekonomi & finans

Under denna utbildning får du lära dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Om Utbildningen

Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten och får allt större strategisk betydelse för företag i alla branscher. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna.

För att gå från idé till handling och göra större satsningar kräver dock en företagsledning ett välgrundat beslutsunderlag med siffror på hur företagets intäkter och kostnader påverkas för att våga göra några större satsningar.

Denna utbildning syftar till att du ska lära dig hur du kan omsätta ett hållbarhetsprojekt till affärsvärde och därmed hur mycket projektet faktiskt är värt i kronor.

Under dagen går vi igenom en steg för steg-metodik för hur du kan räkna på företagets lönsamhet i ett hållbarhetsprojekt. Utgångspunkten är vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, men applicerat på hållbarhetsområdet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
 • Hur du räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
 • Hur du räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
 • Hur du hanterar osäkerheter i kalkylen
 • Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
 • Vilka faktorer som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när du vill ha igenom en hållbarhetsinvestering
 • Grundläggande ekonomiska begrepp som diskonteringsränta, ROI och nuvärdesprincipen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Denna utbildning vänder sig i första hand till de som arbetar med verksamheter som förväntas vara lönsamma. Den lämpar sig bäst för dig som ansvarar för eller arbetar med företagets hållbarhetsarbete och vill ha större kunskap i hur hållbarhetsarbetet påverkar ekonomin och hur detta kan användas för att ta ekonomiska beslut.

För dig som har relativt goda kunskaper i företagsekonomi och har vana att räkna på till exempel investeringar, men inte lika stor kunskap i hållbarhet, rekommenderar vi kursen: Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren:

 • Verktyg för hur man översätter ett hållbarhetsarbete till företagsekonomiskt affärsvärde
 • Förståelse för hur en företagsledning värderar hållbarhetsarbetet
 • En argumentationsmodell för hållbarhetsarbete utifrån affären

Dela kursen

Program

09.00    Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

09.30    När är hållbarhetsarbete lönsamt?
Exempel på företag som kunnat påvisa en konkret koppling mellan hållbarhetsaktiviteter och ekonomiskt resultat.

10.00    Direkta effekter
Vi går igenom första delen av metodiken – direkta effekter

 • Ekonomiska begrepp – diskonteringsränta, resultat- och balansräkningens huvuddelar
 • Hur fungerar en investeringskalkyl, som tar mer hänsyn till hållbarhet?
 • Hur hanteras och beskrivs osäkerheter i kalkylen?
 • Hur bidrar bättre hållbarhetsprestanda till bättre resultaträkning?

10.30    PAUS

10.50    Fortsättning direkta effekter
Hur kan hållbarhetsarbetet öppna nya marknader och möjliggöra nya produkter – och hur sätter vi ett värde på det?

12.00    LUNCH

13.00    Indirekta effekter
Vi går igenom andra delen av metodiken – indirekta effekter

 • Hur kan vi värdera saker som varumärke, lojala kunder mm?
 • Vad är rimliga antaganden för ökade intäkter och kostnadsbesparingar baserat på till exempel 5 % mer lojala kunder?

14.50    PAUS

15.10 Fortsättning indirekta effekter

 • Riskmodeller
 • Vilka måste du övertyga för att få igenom din satsning?
 • Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden?

16.45 – 17.00    Sammanfattning och avslut