Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Kemi, Strategi

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Övergripande kring hur den globala plastproblematiken ser ut: nedskräpning, miljögifter och klimatförändring
 • Hur du kan skilja bra och dålig plast utifrån de viktigaste miljöaspekterna miljögifter, klimat och nedskräpning
 • Nuvarande och kommande lagstiftning inom Sverige och EU avseende plast
 • Vilka plaster som bör, och måste enligt lagstiftning, fasas ut och ersättas
 • Hur du lyckas med insamling och återvinning av plaster
 • Strategier för att ersätta engångsartiklar
 • Hur du bör formulera era inköpskrav
 • Vilka plaster som går att återvinna och kan ingå i en cirkulär ekonomi
 • Hur du lyckas med insamling och återvinning av plaster

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som berör plaster i verksamheten, produkter och varor, till exempel:

 • Miljöchefer
 • Inköpare
 • Affärsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter i hur ni kan arbeta med utfasning, återvinning och använda rätt plaster i din verksamhet.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Problemet med plast
Hur ser den globala plastproblematiken ut? Vi gör en överblick och en problembeskrivning av utmaningarna kring nedskräpning, miljögifter och klimatproblematik.

9:45 Rätt plast på rätt plats 

 • Vad är en plast? Så tillverkas den och så skiljer ni på bra och dåliga plaster. Situationsbaserad bedömning av olika områden från allt mellan mikroplaster, medicin-teknik, livsmedel och textilier till byggområdet.
 • Vi går igenom bioplaster, nedbrytbara plaster och vilka plaster som går bra att återvinna dvs vilka plaster som passar in i en cirkulär ekonomi.
 • Vilka krav är relevanta att ställa
 • Vilka krav ni kan ställa på plaster inom upphandling
 • Hur ni kan arbeta metodiskt med plast i er verksamhet
 • När det är aktuellt att byta ut plasten mot andra material

10.15 Paus

10.45 Rätt plast, fortsättning
Gruppövningar på era egna problemområden, frågor att behandla.

11.15 Lagstiftning, regleringar och frivilliga initiativ
Vad säger EU, regeringen och vad pågår i näringslivet? Trender och kommande förbud som kommer påverka vår vardag.

 • Många engångsartiklar kommer förbjudas inom EU från 2021, plastpåseförbud införs i global skala i många länder. Återvinningsanläggningar för plast byggs.
 • The New Plastics Economy är ett treårigt initiativ som startades 2016 av stiftelsen Ellen MacArthur Foundation med syftet att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. Många stora företag deltar, bland annat Unilever, Veolia och Coca-Cola.

11:45-12:45 Lunch

12:45 Innovationer och ny teknik

Vi ser på kommande innovationer och projekt som kan förändra förutsättningarna för plastutmaningarna och dina egna planer.
Dessutom färskt exempel på bra och innovativ upphandling inom vården

13:15 Identifiera er organisations plastutmaningar
Vi går igenom hur ni kan identifiera er organisations plastutmaningar samt förbättra er plasthantering. Under passet tittar vi bland annat på;

 • Vilka åtgärder som måste finnas med i plastplaneringen
 • Hur ni kan hitta rätt målbilder och nyckeltal (målbilder är de synliga mål som organisationen strävar efter, och som kan beskrivas i bild)
 • Vilka krav som är lämpliga i upphandling
 • Vilka plaster som bör fasas ut och hur man går tillväga
 • Möjliga samarbeten för att uppnå era mål.
 • 14:15-15:00 Övning – strategi för er plastanvändning
  Under detta pass får du lära dig att skapa en strategi utifrån era förutsättningar och mål

  15.00 Fika

  15:30-16:30 Fortsättning Övning – strategi för er plastanvändning

  16.30-17.00 Sammanfattning/Avslut