lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Strategi

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att följa upp dem.

Denna utbildning lär dig hur du utifrån lagstiftningen kan inkludera, ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig upphandling i teorin och i praktiken. Krav som gör skillnad för miljö och människor och som driver på hållbarhetsarbetet. Kursen ger dig goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du får lära dig hur du på ett innovativt, strategiskt och effektivt sätt kan ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter i dina upphandlingar, från början till slut. Du får verktyg att på ett affärsmässigt sätt hantera krav och målsättningar kring hållbarhet, hur du bäst utformar upphandlingsdokument och får en bra inblick i hur miljömärken och andra miljöklassificering kan användas samt hur du kan ställa sociala krav och vad som är lämpligt i olika situationer.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

1. Grundläggande om hållbar upphandling

 • Vad är miljö- och sociala krav i offentlig upphandling
 • Varför upphandla hållbart?
 • Juridiska förutsättningar

2. Juridiken kring hållbar upphandling

 • Regelverk
 • Upphandlingens olika faser
 • Inom vilka typer av upphandlingar man kan/bör ställa hållbara krav
 • Praxis

3. Upphandlingsverktyg

 • Olika former av stödsystem
 • Vissa fokusområden

4. Strategiska upphandlingar – krav och kontraktsvillkor

 • Behovsanalys och marknadsanalys
 • Hur ställer man miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar?
 • Hur särskilda villkor för utförande kontrakt ställs
 • Att säkerställa leverans

5. Uppföljning av kontrakt

 • Hur följer man upp miljö- och sociala krav i upphandlingar?
 • Hur skiljer sig uppföljningen mellan miljö- och sociala krav? Vad ska och kan följas upp? Vilka krav på bevis kan man ställa?
 • Hur genomför du en effektiv avtalsuppföljning när du har ställt miljö- och sociala krav i upphandlingen?
 • Hur kan man agera mot en leverantör som misskött sig avseende hållbarhetskrav upphandling?

6. Hur fungerar det i praktiken

 • Uppföljningens olika delar och metoder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till upphandlare och inköpare, och andra som är intresserade av att lära sig mer om hållbar upphandling, till exempel:

 • Upphandlare och inköpare
 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Miljösamordnare.
 • Leverantörer
 • Jurister

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper i:

 • Lagstiftning och rättspraxis rörande hållbar upphandling
 • Hur du ställer miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling
 • Hur du följer upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling

 

Dela kursen

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion

09.15 Grundläggande om hållbar upphandling och gruppuppgift.

10.30    PAUS

10.45  Juridiken kring hållbar upphandling.

12.00    LUNCH

13.00  Fortsättning juridiken hållbar upphandling

14.15    PAUS

14.30  Upphandlingsverktyg – olika stödsystem och fokusområden.

15.15  Grupparbete och diskussioner.

16.00 Sammanfattning av den första dagen

16.30    Avslutning dag 1

 

DAG 2

09.00 Quiz

09.30 Strategiska upphandlingar – krav och kommersiella villkor

10.30    PAUS

10.45  Forts. strategiska upphandlingar – krav och kommersiella villkor

12.00    LUNCH

13.00  Grupparbete

14.15    PAUS

14.30  Uppföljning av kontrakt

15.15  Hur fungerar det i praktiken och gruppuppgift

16.15 Sammanfattning av de båda dagarna

16.30   Avslutning