Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Hållbar värdekedja – så ställer du krav och hanterar risker i hela värdekedjan

Strategi

Det blir allt viktigare för företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö – genom hela värdekedjan. Hårdare krav i lagstiftning och standarder samt högre förväntningar från intressenter ökar behovet av att ha tydliga processer för inköp på samarbetspartners och förståelse för hur man påverkar i hela värdekedjan. Under denna utbildning får du lära dig hur du kan skapa en mer hållbar värdekedja genom tydliga krav, systematisk riskhanteringsprocess och effektiva verktyg för implementering och uppföljning.

Att hantera risker och påverkan i sin värdekedja ses ofta som en komplex och resurskrävande uppgift. En liten verksamhet utmanas ofta av kompetens- och resursbrist medan stora organisationer i stället kan brottas med svårigheter att överblicka alla olika delar av värdekedjan.

Denna utbildning syftar till att hjälpa organisationer att förstå sina behov och utmaningar genom hela värdekedjan, samt ge en inblick i hur en process för effektiv riskhantering uppströms och nedströms kan struktureras, implementeras och anpassas efter organisationens förutsättningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Hur lagstiftning och internationella standarder kan och bör vara utgångspunkt för arbetet med en hållbar värdekedja
 • Hur krav kan och bör utformas på olika samarbetspartners i värdekedjan, såsom bland annat leverantörer, logistik-partners och kunder 
 • Processer för tydlig kravställning, till exempel utformning av en Supplier Code of Conduct eller specifika kravställningar i kontrakt
 • Metoder och kriterier för kontinuerlig utvärdering, såsom självskattningsformulär, dialog, centrala nyckeltal och verktyg för ökad kundkännedom
 • Att identifiera, utvärdera och åtgärda hållbarhetsrelaterade risker genom värdekedjan
 • Metoder för att ta fram, införliva och dokumentera korrigerande åtgärder hos en samarbetspartner samt processer för eskalering och avveckling

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller ansvarar för inköp och upphandlings-, kvalitets- eller hållbarhetsfrågor, till exempel inköpsansvariga, hållbarhetsansvariga och KMA-samordnare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska: 

 • Få en förståelse för vad arbetet med en hållbar värdekedja innebär
 • Kunna identifiera hållbarhetsrisker och negativ påverkan i värdekedjan
 • Kunna utveckla egna kravställningar, processer och verktyg
 • Få inblick i hur arbetet kan struktureras och styras
 • Få kunskaper om hur arbetet kan implementeras i praktiken

Dela kursen

Program

09.00 Hej och välkommen
Inledning, presentation och förväntningar på dagen

09.15 Introduktion
Syfte och innebörd av att arbeta med hållbarhet i hela värdekedjan

09.30 Standarder och lagstiftning som utgångspunkt

 • Hur lagstiftning och internationella standarder bör vara utgångspunkt för arbetet med en hållbar värdekedja
 • Exempel på värdekedjor inom organisationer med olika grad av komplexitet 

10.15 Kaffe

10.30 Förväntningar, kravställning och utvärdering av samarbetspartners

 • Rekommendationer vid urval av och kravställning på olika aktörer i värdekedjan, såsom bland annat leverantörer, logistik-partners och kunder 
 • Processer för tydlig kravställning, till exempel utformning av en Supplier Code of Conduct eller specifika kravställningar i kontrakt
 • Metoder och kriterier för utvärdering, såsom självskattningsformulär och verktyg för ökad kundkännedom

12.00 Lunch

13.00 Riskhantering i värdekedjan

 • Att identifiera och bedöma hållbarhetsrelaterad risk och påverkan
 • Utvärdering och prioritering av risker utifrån olika kriterier
 • Utforma en handlingsplan för att förebygga och motverka risker 

14.30 Uppföljning

 • Verktyg för regelbunden uppföljning av samarbetspartners, såsom självskattningsformulär, rapportering av nyckeltal och audits
 • Utvärdering av resultatet från uppföljningsaktiviteter
 • Integrering av uppföljning i interna processer 

15.00 Kaffe

15.15 Korrigerande åtgärder och nästa steg

 • Hantera, införliva, dokumentera och markera korrigerande åtgärder som avslutade
 • När och hur ett ärende kan eskaleras internt
 • Konstruktiv avveckling av ett lång- eller kortsiktigt samarbete 

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut