Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag15.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Till alla utbildningar

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

Strategi

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som arbetar i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med EAT Lancet-rapporten, den nationella livsmedelsstrategin, arbetet med Hållbara livsmedelskedja och din organisations hållbarhetsarbete.

Om Utbildningen

Vid sidan om energi och transporter står livsmedel i centrum för vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Genom aktiva och mer medvetna val av de livsmedel vi väljer och den mat som serveras kan vi göra stor skillnad. Kursen grundar sig i forskning om matens hållbarhetspåverkan längs hela kedjan, från jordbruk och fiske via livsmedelsindustrin till tallriken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur maten och livsmedelsproduktionen påverkar miljö, klimat och människor från jord till bord; till exempel palmolja, klimat, antibiotika, djurvälfärd, vatten, biologisk mångfald, rättvisa och arbetsvillkor
 • Hållbarhetsmärkningar och hur de kan användas som vägvisare, till exempel ekologiskt, Krav, Fairtrade, Från Sverige, MSC, ASC och RSPO
 • Vilka livsmedel som är bäst respektive sämst ur hållbarhetssynpunkt –hur du kan prioritera mellan frågor som biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurvälfärd, klimat, kött, vegetariska och veganska alternativ
 • Verktyg och metoder för hur du kan prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter på ett sätt som går i linje med din organisations mål.
 • Matsvinn och hur det kan motverkas
 • De senaste livsmedelsrapporternas och den nationella livsmedelsstrategins betydelse för den egna livsmedelsstrategin
 • Hur framtidens hållbara måltid kan se ut – vad kan vi äta för att hålla oss inom 1,5-gradersmålet, en växande befolkning och ta hänsyn till den biologiska mångfalden.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet, som levererar varor till dessa sektorer eller som är extra intresserad av mat och hållbarhetsfrågor, till exempel:

 • Inköpare och upphandlare av livsmedel
 • Kostchefer
 • Produktutvecklare
 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Kvalitetschefer 
 • Strateger

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskaper om hur maten påverkar olika hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan
 • Arbetssätt och färdigheter att göra prioriteringar för din organisations livsmedelsinköp som går i linje med era hållbarhetsmål.

 

Dela kursen

Program

09.00   Välkomna och presentation av dagen 

09.30  Introduktion till hållbara livsmedelsval och dess målkonflikter
All livsmedelsproduktion påverkar omvärlden och i valsituationen uppstår intressekonflikter mellan dess utmaningar och hot. Vi inleder dagen med att ge en dagsfärsk bild kring utmaningarna vi står inför.

10.15    PAUS

10.30    Hållbarhetsmervärden och olika märkningar
Att använda tredjepartsmärkningar som urvalsprincip vid inköp av livsmedel är en väg att gå. Vi går igenom ett antal olika hållbarhetsmärkningars kriterier och visar vad som gäller, på skillnader dem emellan och vad de egentligen betyder. Vi fördjupar oss bland annat i ekologiskt, KRAV, Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance, Från Sverige, Svenskt Sigill, MSC, ASC och RSPO med flera.

12.00    LUNCH

13.00    Vilka livsmedel är bra, bättre, bäst och vilka är sämst i måltiden
Vi fördjupar oss i hur offentliga kök, restauranger och andra verksamheter inom livsmedelskedjan kan göra kloka och medvetna val som verkar för ökad hållbarhet i verksamheten. Ibland står olika hållbarhetsutmaningar emot varandra – hur väljer man då? Hur göra prioriteringar mellan biologisk mångfald, klimat, djurvälfärd, bekämpningsmedel, animaliska livsmedel, vegetariska och veganska alternativ.

Framtidens nya meny – vad kan vi äta inom gränserna för vår planet? Vi går igenom de senaste studierna på olika menyer som klarar 1,5 graders målet, en växande befolkning och tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Verktyg och metoder

 • One Planet Plate – WWFs senaste stödjande verktyg för att servera måltider inom ramen för en planet
 • 2000 kvm – Om all jordens odlingsbara yta skulle delas rättvist mellan jordens befolkning får var och en av oss 2000 kvm per år till vårt förfogande för vår egen matförsörjning. En svensk behöver i genomsnitt 4000 kvm per person och år.
 • EAT Lancet Nordic – vad kan och bör vi äta i Norden
 • Köttguide & Fiskguide – två enkla guider som ger vägledning om hållbara val

Övningar

 • Värderingsövning – identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och mest relevanta för den egna verksamheten?

Receptövning – byt ut några råvaror i receptet och se hur det slår på måltidens klimatpåverkan  

14.30 PAUS

14.45 Matsvinn
Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och är sämre ju senare i kedjan det uppstår. Statistik varvas med goda exempel från verkligheten. Vilken betydelse har till exempel tallrikens storlek och matens ordning på buffén? Kan vi äta oss till bättre miljö, en bättre hälsa, ökad rättvisa och ett större socialt ansvar?

Verktyg och metoder

Vi går igenom några olika verktyg och checklistor, somliga fria att använda, andra som får användas mot en viss ersättning. Några verktyg hjälper till att lösa utmaningen i början av processen och andra ger stöd att komma till rätta med problemet när man lagat för mycket mat.

Vi visar även på goda och mindre bra exempel från verkligheten och använder gruppens egna erfarenheter för att få igång diskussion och erfarenhetsutbyte.

15.45 Omvärldens påverkan på framtagandet av en hållbar livsmedelsstrategi
Sverige har en livsmedelsstrategi som ska hjälpa livsmedelskedjan att bli mer hållbar. EAT Lancet-rapporten finns framtagen för de nordiska länderna. WWF har tillsammans med ett antal aktörer i livsmedelsbranschen arbetat fram ett material för en hållbar livsmedelskedja. Hur kan detta arbete kopplas till den egna verksamheten?

16.30     Sammanfattning, frågestund och utcheckning

17.00    Kursen avslutas