måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Strategi

Denna utbildning handlar om hur små och medelstora företag kan arbeta med hållbarhet efter en strukturerad process. Du får lära dig hur du steg för steg gör en väsentlighetsanalys, sätter hållbarhetsmål, mäter klimatavtryck och tar fram en hållbarhetsrapport. Utbildningen är praktiskt orienterad och genom övningar applicerar du ditt eget företag i processen.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT
Denna utbildning bygger på en process för hur du steg för steg tar dig an och arbetar med hållbarhet genom att:

1. Omvärldsbevaka och positionera företaget utifrån hållbarhet
Göra en omvärldsbevakning och undersöka vilka trender och regelverk som påverkar er när det gäller hållbarhet. Identifiera vad ditt företag gör och har för position idag och var ni vill vara imorgon.

2. Göra en väsentlighetsanalys
Kartlägga värdekedjan och titta på påverkan utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, som exempelvis biologisk mångfald, klimat och jämställdhet. Vi går igenom en modell för hur du gör en väsentlighetsanalys och identifierar era intressenters viktigaste områden.

3. Välja fokusområden och sätta mål
Utifrån väsentlighetsanalysen går vi igenom vad ditt företag bör fokusera på i hållbarhetsarbetet, vilka områden ni bör mäta och följa upp samt hur ni sätter trovärdiga hållbarhetsmål och kopplar dem till de globala målen.

4. Mäta klimatavtrycket
Vi går igenom vilka utsläpp som ska mätas och hur du beräknar och redovisar klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG).

5. Hållbarhetsrapportera
Vad en hållbarhetsrapport ska innehålla, vilka lagar och trender som finns och rapportering i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI).

6. Organisera hållbarhetsarbetet
Vad du behöver tänka på kring organisering, roller och fördelning för att ni ska lyckas med hållbarhetsarbetet på lång sikt.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar på litet eller medelstort bolag, exempelvis som ägare, vd, representant från ledningsgrupp, miljö- eller kvalitetschef, hållbarhetsansvarig eller hållbarhetssamordnare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Grundläggande kunskap och förståelse för nyckelbegrepp inom hållbarhetsområdet
 • Grundläggande kunskap om de väsentliga delarna i små och medelstora företags hållbarhetsarbete
 • En process för hur du steg för steg tar dig an hållbarhetsarbetet
 • Introduktion till väsentliga metoder, verktyg och modeller som hjälper dig i arbetet

Dela kursen

Program

09.00 Välkommen och introduktion

09.15 Introduktion till hållbarhet

 • Definition och historisk tillbakablick
 • Vad händer i omvärlden?
 • Viktiga begrepp

09.45 Steg 1: Omvärldsbevaka och positionera företaget utifrån hållbarhet

 • Vilka trender, regelverk och tekniska utvecklingar som påverkar er situation
 • Övning: få överblick av var dina kunder och konkurrenter befinner sig kopplat till hållbarhet
 • Vilka hållbarhetskrav och förväntningar har dina kunder
 • Hur du bedömer var ditt företag befinner sig idag och var ni vill vara imorgon

10.15 Kaffe

10.30 Steg 2: Göra en väsentlighetsanalys

 • Hållbarhetspåverkan i värdekedjan – övning där du får kartlägga er värdekedja och identifiera påverkan utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, till exempel biologisk mångfald,
 • Intressentanalys och intressentdialog – vilka frågor är viktigast för dina intressenter (exempelvis medarbetare, ägare och kunder)
 • Väsentlighetsanalys – identifiera företagets viktigaste områden

12.00 Lunch

13.00 Steg 3: Välja fokusområden och sätta mål

 • Hur du utifrån väsentlighetsanalysen väljer vad du bör fokusera på i hållbarhetsarbetet
 • Vilka hållbarhetsområden som ska mätas och följas upp
 • Så sätter du hållbarhetsmål och kopplar dem till de globala målen

13.30 Steg 4: Mäta klimatavtrycket

 • Vilka utsläpp du ska mäta och redovisa och hur du gör det
 • Att beräkna klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG)

14.30 Steg 5: Hållbarhetsrapportera

 • Lagkrav och trender
 • Vad en hållbarhetsrapport ska innehålla
 • Att rapportera i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)

15.00 Kaffe

15.15 Steg 6: Organisera hållbarhetsarbetet

 • Vad du behöver tänka på när du organiserar hållbarhetsarbetet internt
 • Roller och fördelning
 • Hur du integrerar hållbarhet i det dagliga arbetet
 • Policys och handlingsplaner

15.45 Hållbarhetsarbetet framåt

 • Så tar du hållbarhetsarbetet vidare i ditt företag

16.30 - 17.00 Sammanfattning/ tid för frågor / avslut