fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

Strategi

Intresset för standarden ISO 26000 ökar snabbt. Allt fler får upp ögonen för att den är ett effektivt verktyg för företag och organisationer att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Under denna utbildning får du lära dig en tydlig metodik för att implementera, underhålla och utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ISO 26000. Vi går bland annat igenom hur du gör en nulägesanalys och genomför en egendeklaration som kan verifieras av tredje part.

Standardarden möjliggör för organisationer att genom ett transparent och etiskt uppförande bidra till hållbar utveckling, ta hänsyn till olika intressenters förväntningar, efterleva tillämpliga lagar och internationella uppförandenormer samt integrera samhällsansvar i hela organisationen och praktisera detta i alla relationer.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Innehållet i ISO 26000 – vägledande principer, koncept, termer och definitioner
 • En tydlig metodik för att implementera, underhålla och utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ISO 26000
 • Hur du utifrån standarden kan skapa ett strukturerat hållbarhetsarbete som omfattar verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöansvar, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor och samhällsengagemang
 • Kopplingar till andra standarder och ramverk som till exempel Ecovadis, globala målen och Agenda 2030, Global Compact och andra ISO-certifieringar
 • Hur du genomför en nulägesanalys utifrån ISO 26000 för att tydliggöra era styrkor och er utvecklingspotential
 • Hur du genomför en egendeklaration med 50 frågor som utgör ett underlag för verifiering av tredje part

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för hållbarhetsfrågor, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling inom din organisation, till exempel hållbarhetschef, kvalitetschef eller verkssamhetsutvecklare. Kursen riktar sig till både privata och offentliga verksamheter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Ge kunskap om hur du påbörjar eller utvecklar ditt hållbarhetsarbete genom att använda ISO 26000
 • En metod för att införa, underhålla och utveckla ett arbetssätt för organisationens samhällsansvar
 • Kunskap om innehållet i ISO 26000 (grundläggande principer, termer, tematiska områden etcetera)

Dela kursen

Program

PROGRAM 

09.00 Välkomna och presentation

 • Introduktion till kursen och praktisk information
 • Presentation av kursledare och kursdeltagare

09.15 Introduktion till ISO 26000

 • Bakgrund 
 • Fördelarna och nyttan att använda ISO 26000
 • Kopplingar till andra standarder och ramverk som till exempel Ecovadis, globala målen och Agenda 2030, Global Compact och andra ISO-certifieringar
 • Hur hållbarhetsarbetet skapar värde genom ökad effektivitet, förberedelse för kommande lagstiftning och konkurrenskraft

10.15 Fika

10.30 Beskrivning av ISO 26000

 • Vägledande principer
 • Koncept, termer och definitioner
 • Tematiska områden: verksamhetsledning, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, etiska verksamhetsmetoder, konsumentaspekter och samhällsengagemang

12.00 Lunch

13.00 Hur använda ISO 26000?

 • Metodik för införande, underhåll och utveckling
 • Egendeklaration med 50 frågor som underlag för verifiering

15.00 Fika

15.15 Nulägesanalys utifrån ISO26000
Under vägledning av kursledarna får du påbörja en nulägesanalys av din egen verksamhet utifrån ISO 26000. Här fångas vad som redan görs och vad som behöver förstärkas för att uppfylla standarden. 

16.30 Lärdomar, reflektioner & avslutande frågestund

17.00 Avslut