Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Kemi

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Vad kemiska riskkällor är och hur de kan påverka vår hälsa
  • Var du hittar information om potentiella faror
  • Grundläggande toxikologi och olika typer av skador
  • Nationell arbetsmiljölagstiftning
  • Riskbedömning av kemiska produkter
  • Hur du kan arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är lämplig för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga som ska utföra eller leda arbetet med att bedöma och åtgärda kemiska arbetsmiljörisker. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagaren ha kunskap för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt uppfylla gällande lagstiftning.

 

Dela kursen

Program

9.00 Välkomna

9.15 Introduktion
Ämnen och blandningar. Skillnaden mellan varor och kemiska produkter. Kemiska riskkällor. Klassificering av produkter och olika typer av faror. Vilka krav gäller när du tar in nya produkter i verksamheten? Vilka ämnen och produkter bör du undvika helt? Var hittar du relevant information om riskerna? Deltagaraktivitet: Produktvalsanalyser.

10.00 Grundläggande toxikologi och olika typer av skador med exempel
Exponering och upptag. Dos-responssamband. Frätskador på hud och ögon. Försämrad syreupptagningsförmåga och lungskador. Hjärt- och kärlsjukdomar.