Antikorruption och affärsetik i praktiken

Medvetenheten kring de stora problem som korruption medför lokalt och globalt växer snabbt. Denna utbildning ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för att själv kunna arbeta effektivt med antikorruption. Vi går igenom det juridiska ramverket, hur du förebygger korruption, upptäcker korruption, skapar en användbar policy, tar fram en kraftfull policy, skapar medvetenhet och sätter mål, rapporterar och följer upp antikorruptionsarbetet.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i affärsetik och anti-korruptionsarbete. Under en intensiv och lärorik dag diskuterar vi vad korruption är och hur företag kan arbeta för att motverka korruption. Vi går igenom förutsättningar för ett etiskt klimat, hur risker identifieras och hur anti-korruptionsarbetet integreras i affärsstrategier. Vi lägger stort fokus på hur man förhindrar, identifierar och besvarar oegentligheter inom organisationer. Under alla moment i utbildningen kombineras föreläsningar med interaktiva övningar och diskussioner för att aktivera och integrera deltagarna i så stor utsträckning som möjligt. Deltagarna ges även möjlighet att påbörja en handlingsplan för den egna organisationen.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Vad affärsetik och korruption är, dess kostnader och risker för samhälle och företag och dess påverkan på hållbar utveckling
– Det juridiska ramverket
– Hur du förebygger korruption
– Metoder för att upptäcka bedrägerier, oegentligheter och oönskat beteende
– Hur du skapar en användbar antikorruptions-policy
– Hur du gör riskbedömningar, skapar medvetenhet och genomför utbildningar inom antikorruption
– Hur du sätter mål, rapporterar och följer upp antikorruptionsarbetet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Kursen riktar sig till dig i såväl privat som offentlig sektor som vill lära dig mer om hur organisationer och företag kan och bör arbeta med frågor kopplat till affärsetik och anti-korruption. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Vänligen notera att kursen kommer att hållas både på engelska och svenska.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Deltagarna ges en tydlig förståelse för affärsetik och anti-korruptionsarbete och en grundläggande förståelse för det juridiska ramverket, samt kunskaper och färdigheter att skapa en handlingsplan för den egna organisationen.

Program

PROGRAM

09.00 Välkommen och introduktion

09.15 Vad är korruption och dess konsekvenser?
– Från globalt perspektiv om korruptionens kostnader och påverkan för hållbar utveckling, till risker för företag, organisationer och konsekvenser för lokalsamhälle och för individer, samt kopplingen till Agenda 2030.
– Hur risker identifieras och antikorruptionsarbete integreras i affärs- och verksamhetstrategier. Hur vi hanterar whistleblowers i Sverige och i andra länder. En fråga om vad som är svart och vitt eller kanske gråa nyanser.
– Diskussion: Deltagarnas erfarenheter av korruption: vilka är riskerna i era respektive branscher och vilka åtgärder arbetar ni med idag?

10.15 Det juridiska ramverket
– Grundläggande kunskaper om lagstiftningen

11.00 PAUS

11.15 Att förebygga korruption
– Att skapa och stärka en etisk kultur; policies, värderingar, utbildning
– Övning/diskussion: öka ditt medvetande och hantera dilemman

12.15 LUNCH

13.00 Metoder för att upptäcka bedrägerier, oegentligheter och oönskat beteende
– Red flags, interna kontroller, analyser, whistleblowing.
– Övning/Case: identifiera red flags – indikation på oetiskt beteende/korruption
– Övning/Case: hur kan vi undvika oegentligt beteende och korruption

14.15 Kommunikation och rapportering om antikorruption och affärsetik, de vanligaste utmaningarna och förslag på KPI:er

15.00 PAUS

15.15 Gästföreläsare presenterar ett case

16.00 Designa ett robust skydd: hur ser ett antikorruptions-program ut och vad krävs av organisationen för att få det implementerat?
– Användbara ramverk i antikorruptionsarbetet, exempelvis ISO 37001
– Övning/diskussion: vad behöver min organisation hantera och implementera?
– Vår ”att göra lista”: vad krävs i form av struktur och vad krävs i form av kultur?

16.45 Reflektioner och summering av dagen

17.00 Avslut

Kursinformation

Datum: 6 november 2018
Tid: 09.00–17.00
Plats:  Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Anmälningsavgift: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Anne Mette Erlandsson Christiansen
Anne Mette Erlandsson Christiansen är konsultchef på Enact. Hon har lång erfarenhet från hållbarhetsarbete inom företag och har arbetat mycket med frågor kopplat till affärsetik och anti-korruption, bland annat från sin tid på Deloitte där hon ansvarade för projekt inom exempelvis etik, anti-korruption och hållbarhetskommunikation och rapportering. Hon är en van processledare och föreläsare inom ämnen som hållbarhetsrapportering, intressentdialoger, ansvarstagande i leverantörskedjan, affärsetik och implementering av värderingar.