Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• De tre dimensionerna av arbetsmiljö – fysisk, psykisk och social
• Arbetsmiljöledning – enligt ISO 45001 – innehåll, struktur och krav
• Skillnaden mellan ledningssystem och standard
• Den nya gemensamma standardstrukturen – High Level Structure
• Övergångsregler från OHSAS 18001 till ISO 45001
• Skillnader och likheter med ISO 14001, ISO 9001 och svensk arbetsmiljölagstiftning
• Utmaningar och möjligheter med den nya standarden
• Fällor att undvika
• Underlag för en gap-analys på hemmaplan

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få färdigheter och kunskaper för en framgångsrik implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i din organisation enligt kommande ISO 45001.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ISO 45001 och arbetsmiljöarbete, till exempel:
– Arbetsmiljöchefer
– Arbetsmiljösamordnare
– Arbetsmiljöingenjörer
– Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchefer

 

Program

Dag 1

09.15 Välkomna 

09.30 Introduktion till arbetsmiljö, ledningssystem och standarder

 • Deltagarnas förväntningar och kursens upplägg
 • Arbetsmiljö – en central del av hållbarhet!
 • Vad och varför arbetsmiljö – fysiskt, psykiskt och socialt?
 • Verksamhetssystem vs standarder
 • Hur bra är ni som certifierade?

10.30 PAUS

10.45 ISO 45001 – en översikt och jämförelse

 • Den nya gemensamma standardstrukturen
 • Likheter och skillnader med nya ISO 9001 och ISO 14001
 • Jämförelse med OHSAS 18001 och svensk arbetsmiljölagstiftning

12.00 LUNCH

13.00 Kapitel 4: Organisationens förutsättningar – tolkningar och exempel

 • Förstår vi globala frågor och trender?
 • Våra intressenter och deras krav!
 • Flöden och processer

13.40 Paus

13.50 Kapitel 5: Ledarskap – tolkningar och exempel

 • Att visa ledarskap och främja säkerhetskultur
 • Policy, värderingar och ambitioner
 • Roller, ansvar och befogenheter
 • Betydelsen av ”Ansvarighet” och ”Samverkan”

14.30 PAUS

14.50 Kapitel 5: Ledarskap – tolkningar och exempel (forts.)

15.30 PAUS

15.40 Kapitel 6 – Planering – tolkningar och exempel

 • Risker och möjligheter – har vi en metodik som fungerar?
 • Skillnaden mellan fara och risk
 • Mål och handlingsplaner – arbeta in arbetsmiljötänk i processerna!
 • Möt arbetsmiljölagstiftningen!

16.30 Kursdagen avslutas

Dag 2

08.30 Sammanfattning och reflektion dag 1

08.40 Kapitel 7: Stöd – tolkningar och exempel

 • Vilka resurser och kompetenser behöver vi?
 • Vad menas med tyst kunskap?
 • Medvetenhet och säkert beteende
 • Effektiv kommunikation, tänk mångfald!
 • Dokumentation – inte för mycket, inte för lite

09.30 PAUS

09.50 Kapitel 8: Verksamhet – tolkningar och exempel

 • Planera och styr processerna med arbetsmiljö i fokus!
 • Fokusera på att göra rätt från början!
 • Inköp, entreprenörer och outsourcing – vad kan vi styra och kräva?
 • Beteende vid ändringar och nödlägen

10.40 PAUS

10.50 Kapitel 8: Verksamhet (forts)

12.00 LUNCH

13.00 Kapitel 9: Prestanda – tolkningar och exempel

 • Vad behöver vi mäta och analysera?
 • Det moderna synsättet på interna revisioner!
 • Ledningens genomgång – hur går det med arbetsmiljöarbetet?

13.40 PAUS

13.50 Kapitel 10: Förbättringar – tolkningar och exempel

 • Metodik för att hantera aj och oj!
 • Finn grundorsaken och skapa en lärande organisation
 • Process för ständig förbättring!

14.30 PAUS

14.50 Workshop Gapanalys – identifiera och prioritera arbetet på hemmaplan!

15.30 PAUS

15.40 Avslutande skriftligt kunskapsprov

16.30 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 23-24 maj 2018
Tid: Dag 1 09.30–16.30, Dag 2 08.30-16.30
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Utbildningsledare

Martin Freed
Martin Freed är civilingenjör och konsult på Effort Consulting AB. Han är professionell utbildare och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. Martin har spetskompetens inom ledarskap, verksamhetssystem och hållbarhet. Martin är medlem i Swedacs tekniska kommitté för arbetsmiljö och följer utvecklingen av ISO 45001 på nära håll. Martin belyser det systematiska arbetsmiljöarbetet från såväl chefs- som medarbetarperspektivet.

Fler kurser för dig!

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa sociala krav och att ta social hänsyn i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen går igenom relevanta bestämmelser i LOU och EU-rätten samt ger konkreta exempel på vad som är möjligt och hur krav kan utformas inom till exempel mänskliga rättigheter, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.