Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I mars 2018 publicerades ISO 45001:2018, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkade är ett krav i ISO14001 och ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirukulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• De tre dimensionerna av arbetsmiljö – fysisk, psykisk och social
• Arbetsmiljöledning – enligt ISO 45001 – innehåll, struktur och krav
• Skillnaden mellan ledningssystem och standard
• Den nya gemensamma standardstrukturen – High Level Structure
• Övergångsregler från OHSAS 18001 till ISO 45001
• Skillnader och likheter med ISO 14001, ISO 9001 och svensk arbetsmiljölagstiftning
• Utmaningar och möjligheter med den nya standarden
• Fällor att undvika
• Underlag för en gap-analys på hemmaplan

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få färdigheter och kunskaper för en framgångsrik implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i din organisation enligt kommande ISO 45001.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ISO 45001 och arbetsmiljöarbete, till exempel:
– Arbetsmiljöchefer
– Arbetsmiljösamordnare
– Arbetsmiljöingenjörer
– Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchefer

 

Program

Dag 1

09.15 Välkomna 

09.30 Introduktion till arbetsmiljö, ledningssystem och standarder

 • Deltagarnas förväntningar och kursens upplägg
 • Arbetsmiljö – en central del av hållbarhet!
 • Vad och varför arbetsmiljö – fysiskt, psykiskt och socialt?
 • Verksamhetssystem vs standarder
 • Hur bra är ni som certifierade?

10.30 PAUS

10.45 ISO 45001 – en översikt och jämförelse

 • Den nya gemensamma standardstrukturen
 • Likheter och skillnader med nya ISO 9001 och ISO 14001
 • Jämförelse med OHSAS 18001 och svensk arbetsmiljölagstiftning

12.00 LUNCH

13.00 Kapitel 4: Organisationens förutsättningar – tolkningar och exempel

 • Förstår vi globala frågor och trender?
 • Våra intressenter och deras krav!
 • Flöden och processer

13.40 Paus

13.50 Kapitel 5: Ledarskap – tolkningar och exempel

 • Att visa ledarskap och främja säkerhetskultur
 • Policy, värderingar och ambitioner
 • Roller, ansvar och befogenheter
 • Betydelsen av ”Ansvarighet” och ”Samverkan”

14.30 PAUS

14.50 Kapitel 5: Ledarskap – tolkningar och exempel (forts.)

15.30 PAUS

15.40 Kapitel 6 – Planering – tolkningar och exempel

 • Risker och möjligheter – har vi en metodik som fungerar?
 • Skillnaden mellan fara och risk
 • Mål och handlingsplaner – arbeta in arbetsmiljötänk i processerna!
 • Möt arbetsmiljölagstiftningen!

16.30 Kursdagen avslutas

Dag 2

08.30 Sammanfattning och reflektion dag 1

08.40 Kapitel 7: Stöd – tolkningar och exempel

 • Vilka resurser och kompetenser behöver vi?
 • Vad menas med tyst kunskap?
 • Medvetenhet och säkert beteende
 • Effektiv kommunikation, tänk mångfald!
 • Dokumentation – inte för mycket, inte för lite

09.30 PAUS

09.50 Kapitel 8: Verksamhet – tolkningar och exempel

 • Planera och styr processerna med arbetsmiljö i fokus!
 • Fokusera på att göra rätt från början!
 • Inköp, entreprenörer och outsourcing – vad kan vi styra och kräva?
 • Beteende vid ändringar och nödlägen

10.40 PAUS

10.50 Kapitel 8: Verksamhet (forts)

12.00 LUNCH

13.00 Kapitel 9: Prestanda – tolkningar och exempel

 • Vad behöver vi mäta och analysera?
 • Det moderna synsättet på interna revisioner!
 • Ledningens genomgång – hur går det med arbetsmiljöarbetet?

13.40 PAUS

13.50 Kapitel 10: Förbättringar – tolkningar och exempel

 • Metodik för att hantera aj och oj!
 • Finn grundorsaken och skapa en lärande organisation
 • Process för ständig förbättring!

14.30 PAUS

14.50 Workshop Gapanalys – identifiera och prioritera arbetet på hemmaplan!

15.30 PAUS

15.40 Avslutande skriftligt kunskapsprov

16.30 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Martin Freed
Martin Freed är civilingenjör och konsult på Effort Consulting AB. Han är professionell utbildare och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. Martin har spetskompetens inom ledarskap, verksamhetssystem och hållbarhet. Martin är medlem i Swedacs tekniska kommitté för arbetsmiljö och följer utvecklingen av ISO 45001 på nära håll. Martin belyser det systematiska arbetsmiljöarbetet från såväl chefs- som medarbetarperspektivet.

Fler kurser för dig!