Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Vi vet vad vi behöver göra för att minska vår klimatpåverkan och hur vi ska förbättra vår egen hälsa och privatekonomi – men ändå gör vi inte det. Ofta har vi både kunskapen och viljan om vad som är rätt val, men det är inte alltid vårt beteende stämmer överens med vår vilja. Det behövs en knuff i rätt riktning och det är precis det som beteendesign syftar till att göra – att med hjälp av smart design hjälpa oss att gå från vilja till handling.

Denna heldagsutbildning introducerar dig till hur kombinationen psykologi, design och beteendeekonomi strategiskt kan hjälpa din verksamhet och dess kunder mot hållbar beteendeförändring. Med olika metoder får du pröva på att kartlägga beteteendemönster och designa lösningar med användaren i centrum. Du lär dig mer om hur vi människor systematiskt inte alltid agerar rationellt och begår tankevurpor och trillar in i ”tankefällor”. Samt hur du med hjälp av kunskap från psykologi kan designa digitala och fysiska beslutsmiljöer som hjälpar dina användare mot mer önskvärda beteenden.

Genom framgångsrika case från verkligheten lär du dig att tillämpa beteendedesign i praktiken – vad har funkat bra och vilka fallgropar finns det? Löpande under dagen får du arbeta praktiskt med att tillämpa teori på verkliga problem, som slutligen blir en konkret verktygslåda för att arbeta med beteendeförändring i din egen verksamhet.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Hur mänskligt beslutsfattande fungerar, teoretiskt och praktiskt
– Hur du identifierar och definierar ett målbeteende och vilka beteenden som ska förändras
– Hur du kartlägger dina användares/kunders beteenden, deras hinder och drivkrafter
– Hur du med hjälp av nudging kan göra det lätt att göra rätt
– Framgångsrika exempel från verkligheten
– Olika designmetoder för beteendeförändring
– Hur du strategiskt tillämpar beteendedesign för bättre affärsmässig och hållbar intern styrning 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om psykologi, design och beteendeekonomi, och hur detta kan användas i praktiken för att skapa mätbar förändring. Företag som vill veta mer om hur de kan lära känna sin kund och medarbetare, samt hur psykologisk insikt kan tillämpas strategiskt inom hållbar affärsutveckling.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper och färdighet i:
– Hur du kan arbeta med beteendepåverkande åtgärder och aktiviteter
– Hur du kan arbeta med beteendedesign genom att använda en tydlig och metodisk steg för steg-process i projektform
– Inspiration och kompetensutveckling för nya tillvägagångssätt för att förstå och påverka kunden, medarbetare eller medborgare

Program

09.00- 09.30 Välkomna och introduktion
Gruppen får en presentation av dagens intention, mål och agenda. Vi går igenom förväntningar på dagen och lär känna varandra lite bättre genom en uppvärmande övning.

09.30 – 10.15 Introduktion till Beteendedesign och hållbar beteendeförändring
Gruppen introduceras till vad beteendedesign är och om hur designprocessen Beteenderesan är uppbyggd och varför det är en effektiv process för att skapa beteendeförändring

10.15 – 10.30 PAUS

10.30- 11.30 Målbeteende – hur definierar vi ett beteende?
Här går vi igenom grunderna och definitionen av beteenden och vad som styr dem. Du får teorin bakom beteendeanalys och vilka mekanismer som får oss att exempelvis skapa en hållbar vana. Du får lära dig om hur du i tidigt skede för ett lyckat projekt definierar och prioriterar vilka beteenden som ska förändras och hur du kan härleda förändringen mot SMART:a mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt & Tidsbundet) som inkluderar planeten, individen och affären.

11.30- 12.00 Diagnos – hur kartlägger vi vår användares beteenden?
Genom case från verkligheten får du lära dig hur man träffar och involvera användaren (personen vars beteende vi ska förändra) i en förändringsprocess.

12.00- 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00  Diagnos – Hur kartlägger vi vår användares beteenden? (Fortsättning)
Utifrån ett fiktivt case får du själv kartlägga kartlägga hinder, drivkrafter och idéer från användarens verkliga miljö och kontext. Du får lära dig grunderna till “Beslutskartan” – en evidensbaserad karta över användarens beteenden och val.

14.00 – 15.30 Design – Hur kan du med hjälp av nudging göra det lätt att göra rätt?
(inklusive fikapaus)
I detta steg får du designa lösningar som matchar identifierade hinder och drivkrafter. Målet är att undanröja hinder och trigga drivkrafter hos användaren. Du får veta mer om grunderna för vad nudging är och hur olika nudgeverktyg kan hjälpa dig att designa utifrån användaren. Avslutningsvis kommer du få testa på “Rapid Prototyping”, ett arbetssätt som ger en högre kreativ nivå på lösningarna.

15.30 – 16.30 Experiment – Hur mäter du ett beteende?
Vi går igenom varför det är viktigt att mäta beteendeförändring. Du får exempel på mätmetoder för hur du mäter beteenden snarare än attityder och hur du kan designa experiment som utvärderar huruvida en nudge har effekt. Avslutningsvis kommer du få välja din egen experimentdesign för din nudge och visa upp din prototyp för övriga kursdeltagare, där du får direkt coachning på just din idé från kursledaren.

16.30 – 17.00 Avslut och utcheck

Utbildningsledare

Ida Lemoine
Ida Lemoine är medgrundare och VD på Beteendelabbet och har expertis i att tillämpa beteendeekonomi i praktiken för hållbar affärsutveckling. I sin roll som beteendestrateg arbetar Ida med att tillämpa psykologi och beteendeekonomi för att skapa en hållbar utveckling, med specialiserat fokus på management inom hållbar affärsutveckling. Det gör hon inom både privat och offentlig sektor i områden som transport, hälsa och mode. Ida är en van föreläsare och har arbetat många år med att designa engagerande workshops och utbildningskoncept. Hon drivs av att sprida kunskap om beteendedesign och hur detta kan tillämpas i praktiken för en mer “snabbfotad” hållbar utveckling.

Kajsa Lindström
Kajsa Lindström är medgrundare och tjänstedesigner på Beteendelabbet. Kajsa har gedigen kunskap av att jobba med beteendedesign i praktiken och har genom sitt arbete definierat beteendedesign i Sverige. Inom byggindustrin har Kajsa fått människor att minska sitt matsvinn, delat sina resurser och ökat återvinning. Idag arbetar hon aktivt med beteendedesign på byggarbetsplatsen för ökad återvinning och säkerhet. Kajsa är specialiserad inom hållbar design och expert på metoder för att träffa och förstå användaren och dess beteende. Efter flera års arbete med beteendedesign i praktiken har hon tagit fram Beteenderesan, en designprocess för hållbar beteendeförändring byggd på psykologi, design och beteendeekonomi.

Fler kurser för dig!

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

En framgångsrik intern hållbarhetskommunikation med engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll är nyckeln för att driva förändringar och uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.