Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.
Välkommen till vår certifierade utbildning om hur man lyckas med hållbarhetsredovisningen med hjälp av GRI:s riktlinjer! Utbildningen hjälper din organisation att utveckla hållbarhetsarbetet. Den tar upp olika sätt att använda redovisningen som en del av strategisk kommunikation och beskriver också hur rapporteringen kan användas för att driva hållbarhetsarbetet.

Utbildningen fokuserar på processen, resultatet och hur redovisningen kan användas strategiskt. Utbildningen handlar till stor del om att utveckla deltagarnas kompetens och förmåga att driva komplicerade projekt som att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Effektiva föreläsningspass varvas med interaktiva övningar och diskussioner baserade på deltagarnas förutsättningar och utmaningar.

Till denna utbildning finns det möjlighet att gå påbyggnadskursen GRI i praktiken (ytterligare en heldag), för mer information om kursen, klicka här

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD AV GRI
Utbildningen är certifierad av GRI:s sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får kursdeltagaren ett diplom utfärdat av sekretariatet.

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med kommunikation, hållbarhet, redovisning eller liknande och som vill lära sig mer om hållbarhetsredovisning, oavsett sektor eller bransch. Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att leda eller delta i arbetet med hållbarhetsredovisning, att ge en god övergripande förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI:s riktlinjer och hur arbetet med redovisningen kan användas för att utveckla organisationens hållbarhetsarbete.

Delar av utbildningen kommer att hållas på engelska.

Program

DAG 1

08.30    Välkomna och introduktion

09.15    Bakgrund

– Hållbarhetsredovisning och GRI
– GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp

12.30    LUNCH

13.30    Starta er redovisningsprocess

– Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll
– Övning om intressentdialog
– Redovisningsprinciper för att säkerställa kvalitet

16.30    Redovisa allmänna standarder

17:15    Summering

17.30    Avslut dag 1

DAG 2

08.30    Väsentlighet
– Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
– Redovisa hållbarhetsstyrning

12.30    LUNCH

13.30    Fortsättning väsentlighet
– Övning och diskussion

14.00    Sammanställa och presentera information

15.30    Övning i att bedöma hållbarhetsredovisningar

17.00    Summering

17.30    Avslut dag 2

___________________________________________

DAG 3 GRI Standards i praktiken

(påpyggnadskurs som är valfri)

09.00 Välkomna och introduktion
– Genomgång av program för dagen samt syfte och mål

09.15 Utgångspunkt
– Var befinner sig organisationen idag? Utvärdering av tidigare redovisningsprocesser eller erfarenheter
– Introduktion av projektplansmall
– Genomgång av verktyg för omvärldsanalys och jämförelse med branschkollegor

10.15 Kaffe

10.30 Identifiering av väsentliga frågor och intressentdialog i praktiken
– Övning gällande identifiering av potentiella hållbarhetsfrågor för organisationen
– Förberedelse inför intressentdialogen; kartläggning och prioritering av intressenter, metodval för genomförande samt sammanställning av resultat
– Genomgång av väsentlighetsanalys med fokus på intressenter synpunkter och er organisations påverkan på hållbar utveckling

12.30 Lunch

13.30 Väsentlighetsanalys i praktiken
– Övning gällande väsentlighetsanalys för er organisation, bland annat genom att påbörja en väsentlighetsmatris
– Genomgång och övning av hur er organisation kan koppla era väsentliga frågor till GRI Standards och relevanta frågespecifika upplysningar

15.00 Kaffe

15.15 Datainsamling i praktiken
– Genomgång och övning av hur ni påbörjar datainsamlingen för de identifierade väsentliga frågorna

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Kursinformation

Dagar & pris:
24-25 mars 2020, (2 dagar): Certifierad utbildning i GRI: 16 900 kr exkl moms
24-26 mars 2020, (3 dagar): Certifierad utbildning i GRI + påbyggnadskurs GRI i praktiken: 24 900 kr exkl moms

Plats: Stockholm City

_________________________________

Certifierad utbildning i GRI 2 dagar:

_________________________________

Certifierad utbildning i GRI + GRI i praktiken påbyggnadskurs, totalt 3 dagar:

_________________________________

Ytterligare kurstillfällen:

28-29 jan 2020>>

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
E-post: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Erika Eriksson
Erika Eriksson är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact. Hon har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards och FN:s Global Compact. Erika har varit involverad i en rad redovisningsprojekt med fokus på utveckling av redovisningsprocesser, genomförande av riskanalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Erika är en van och uppskattad utbildare, hon utbildar bland annat i hur organisationer kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är.

Josefin Unger Belin
Josefin Unger Belin arbetar som projektledare, konsult och utbildare på Enact. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2005 och är i grunden civilekonom med marknadsinriktning. Josefin har omfattande kunskap om ansvarsfullt företagande, arbetares rättigheter och social dialog, särskilt i globala leveranskedjor. Hon stöttar organisationer inom olika sektorer med hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, och har även hög kompetens inom FN:s Global Compact och Agenda 2030. Josefin är även erfaren inom intressentdialog och är en van och uppskattad utbildare.