Cirkulär ekonomi – så skapar du cirkulära produkter

Välkommen till en heldag då du får lära dig den cirkulära ekonomins grundprinciper och nyckelkoncept och får inspireras av mängder av spännande och banbrytande affärsmodeller, produkter och tjänster.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Den cirkulära ekonomin och dess lösningar står allt mer i centrum för att möta många av hållbarhetsutmaningarna. Den här heldagsutbildningen fokuserar på man skapar cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig teknologier, konstruktion och produktdesign, men även hur dessa kopplar till affärsmodeller och tjänstedesign. 

Begreppet cirkulär ekonomi har under de senaste åren fått ett enromspänner över allt från produkter till delningsekonomi som Air Bnb och Spotify.  En av grundpelarna är dock att produkter tillverkas på ett sätt som gör att materialen kan återanvändas i ett slutet kretslopp och att man på så sätt gör ett minimialt ekologiskt fotavtryck. Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och inspiration i hur man ta fram och tillverka cirkulära produkter. Men vi går också igenom hur det cirkulära tänket öppnar för och driver på nya affärsmodeller.

VI GÅR IGENOM:
– Den cirkulära ekonomins grundprinciper (cradle to cradle?)
– Nyckelkoncept (mer om dessa)
– Hur man skiljer på biologiska och tekniska material
– Resurstratten (förklaring)
– Vilka som är rena icke-giftiga och säkra material och konstruktioner som möjliggör cykler
– Effectiveness vs efficiency
– Åstadkom resiliens genom mångfald
– Designa bort externaliteter
– Kaskadanvändning av material skapar värde (samt byte av ingående material som hindrar kaskader)
– Certifieringar för cirkulära produkter (cradle to cradle, och kanske fler?) och vilka krav som ställs
– Mängder av insipprande exempel på företag och produkter som utifrån cirkulär ekonomi.  Interface, Ricoh, Philips, Mud Jeans och svenska företag som Houdini och Sunfleet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Strategier för cirkulär produktutveckling, till exempel funktionsförsäljning, standardisering och modularisering; design for dissasembly; produkt-tjänstesystem; delningsekonomi; design för underhåll, uppgraderingsbarhet och flexibilitet; digitalisering; mm.
– Hur cirkulär produktutveckling kan skapa lösnignar som användare älskar att använda, samtidigt som de skapar affärs-, samhälls- och planetnytta.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till alla som vill arbeta med eller är intresserade av cirkulär produkt, till exempel:
– designers och ingenjörer
– produktutvecklare
– affärsstrateger och affärsutvecklare
– entreprenörer
– hållbarhetsansvariga, miljöansvariga och miljösamordnare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 

Program

09:00-09:30 Välkomnande och kursintroduktion.

09:30-10:30 Den Cirkulära Ekonomins grunder. En genomgång av den cirkulära ekonomins grundprinciper och nyckelkoncept.

10:30-10:45 Kaffepaus

10:45-12:00 Inspirerande exempel och strategier för cirkulär produktutveckling

12:00-12:45 Lunch

12:45-14:15 En miniworkshop på cirkularitet – vi utvecklar cirkulära produktkoncept och diskuterar framgångsfaktorer och barriärer för att lyckas

14:15-14:30 Kaffepaus

14:30-16:00 Verktygslådan: praktiska tips, lärdomar från andra och vägledning kring skapandet av cirkulära lösningar. (inkl. kaffepaus)

16:00-16:45 Reflektion och diskussion kring deltagarnas utmaningar, samt kring kursens innehåll.

16:45-17:00 Kursavslut.

Kursinformation

Datum: 9 februari 2016.
Tid: 09:00-17:00
Plats/lokal: Centrala Stockholm
Anmälningsavgift: 6 900 kronor exkl. moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Vid frågor om fakturering och administration, kontakta Miljöaktuellt Utbildning:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@idg.se

Utbildningsledare

2292666814Kristoffer Lundholm
Kristoffer Lundholm är senior rådgivare för Det Naturliga Steget och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera hållbarhetsfrågor i innovations- och produktutvecklingsprocesser.  Med hjälp av koncept som cirkulär ekonomi, kretsloppstänkande, produkt-tjänstesystem, aktörsnätverk och nya affärsmodeller hjälper han till att skapa nya drivkrafter för företags innovationsarbete. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints AkzoNobel, Innovationsbron, Interface och VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership towards Sustainability.