Cirkulär ekonomi – nya affärsmodeller, produkter och tjänster

Välkommen till en heldag då du får lära dig den cirkulära ekonomins grundprinciper och nyckelkoncept och får inspireras av mängder av spännande och banbrytande affärsmodeller, produkter och tjänster.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

circular-economy 590 px

Cirkulär ekonomi är visionen om en samhälle där resurseffektivtet,  hållbarhet och affärsnytta går hand i hand. På kort tid har denna vision blivit en enorm drivkraft för innovation av nya lösningar och modeller. I den här kursen lär du dig den cirkulära ekonomins grundprinciper och nyckelkoncept och får inspireras av mängder av spännande och banbrytande affärsmodeller, produkter och tjänster.


UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER I:
–  Den cirkulära ekonomins grundprinciper och nyckelkoncept så som systemtänkande, slutna kretslopp, waste = food, nya affärsmodeller, servicesamhället, förnybar energi och en grön skatteväxling.
– Hur en cirkulär ekonomi stimulerar nya idéer och lösningar för företag, produkter och samhällen – mängder av inspirerande exempel.
– Den cirkulära ekonomins nyttopotential för företag och samhället i stort.
– Praktiska tips kring hur man kan börja omsätta den cirkulära ekonomins idéer i nya lösningar, samt en försteålse för vanliga barriärer och strategier för att lyckas.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om en cirkulär ekonomi, till exempel:
– personer som är allmänt intresserade av konceptet
– ledare inom kommuner och företag som behöver förstå helheten
– hållbarhetsansvariga, miljöansvariga och miljösamordnare
– affärsutvecklare och utvecklare av produkter och tjänster
– politiker och beslutsfattare

Program

09:00-09:30 Välkomnande och kursintroduktion.

09:30-11:00 Den Cirkulära Ekonomins grunder. En genomgång av den cirkulära ekonomins grundprinciper och nyckelkoncept. (inklusive kaffepaus)

11:00-12:00 Inspirerande exempel – hur ser den cirkulära ekonomins lösningar och affärsmodeller ut idag?

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:45 En miniworkshop på cirkularitet

13:45-14:00 Kaffepaus

14:00-15:15 Verktygslådan: praktiska tips, exempel och vägledning kring skapandet av cirkulära lösningar.

15:15-15:30 Kaffepaus

15:30-16:00 Nyttopotentialen i en cirkulär ekonomi – hur kan den hjälpa oss att skapa nytta för samhälle, företag och ekonomi?

16:00-16:45 Reflektion och diskussion om den cirkulära ekonomins möjligheter och begränsningar.

16:45-17:00 Kursavslut.

Kursinformation

Datum: 9 februari 2016.
Tid: 09:00-17:00
Plats/lokal: Centrala Stockholm
Anmälningsavgift: 6 900 kronor exkl. moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Vid frågor om fakturering och administration, kontakta Miljöaktuellt Utbildning:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@idg.se

Utbildningsledare

2292666814Kristoffer Lundholm
Kristoffer Lundholm är senior rådgivare för Det Naturliga Steget och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera hållbarhetsfrågor i innovations- och produktutvecklingsprocesser.  Med hjälp av koncept som cirkulär ekonomi, kretsloppstänkande, produkt-tjänstesystem, aktörsnätverk och nya affärsmodeller hjälper han till att skapa nya drivkrafter för företags innovationsarbete. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints AkzoNobel, Innovationsbron, Interface och VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership towards Sustainability.