Cirkulär kemi – rätt kemikalier i den cirkulära ekonomin

För att lyckas i den cirkulära ekonomin är det avgörande att man har rätt kemikalier i produkterna. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i kemikaliernas betydande roll i den cirkulära ekonomin och hur man kan arbeta med cirkulär kemi genom att skapa en metodik kring utfasning, substitution och produktutveckling som styr mot en cirkulär ekonomi.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

cirkular-kemi-bild-orginalFör att lyckas med att utveckla varor och produkter i den cirkulära ekonomin är det avgörande att man gör det med rätt kemikalier. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i kemikaliernas betydande roll i den cirkulära ekonomin. Du får bland annat lära dig att arbeta med cirkulär kemi och att skapa en metodik kring utfasning, substitution och produktutveckling som styr mot en cirkulär ekonomi.

Cirkulär kemi är ett nytt begrepp men är väldigt relevant för den som vill arbeta med cirkulär ekonomi i praktiken. Denna kurs lär dig på vilket sätt kemin har en avgörande roll i den cirkulära ekonomin. Du får även kunskaper i innovativ substitution och hur du kan sortera och prioritera rätt för att skapa produkter enligt en cirkulär ekonomi.

UTBILDNIGEN GÅR IGENOM:
– Cirkulär ekonomi, dess affärsmodeller och uppbyggnad av produktlivscyklar
– Kemikaliernas roll i den cirkulära ekonomin
– Innovation och substitution, en tydlig metodik för att driva innovation och substitution mot affärsnytta i en cirkulär ekonomi.
– Plaster i den cirkulära ekonomin: problemen och möjligheterna med plaster i en cirkulär ekonomi och vilka plaster har bäst potential och vilka som bör prioriteras bort
– Hur man bygger värden av giftfria varor
– Goda exempel från bland andra H&M, Maersk line, Lego, Shaw Contract Group och Klättermusen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Kursen riktar sig till såväl kemister och produktutvecklare som miljö- och hållbarhetschefer. Man behöver varken vara toxiokolog eller kemist för att få behållning av kursen. Betoningen ligger på att förstå sammanhangen och bygga en metodik kring utfasning, substitution och produktutveckling som styr mot en cirkulär ekonomi.

Inköpare, hållbarhetschefer, designers, marknadsförare, miljöstrateger, platschefer.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltara ska få:
– Förstå kemins betydelse för den cirkulära kemin
– Veta hur man kan skapa värden för samhället och företagen med rätt kravbilder
– Förstå lagstiftningens roll i den cirkulära ekonomin
– Veta hur man genomför smarta substitutioner

 

Program

9:00-9:30 Välkomna!
Kurskompendier delas ut. Vi går igenom dagens upplägg samt presentation av kursledaren och deltagarna.

9:30-10:45 Cirkulär Ekonomi
Idéhistoria, syfte och principer. Vi går igenom affärmodeller och uppbyggnad av produktlivscyklar. Hur man kan skapa affärsnytta. Förstå skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi.

10:45-11:00 Fikapaus

11:00-12:30 Kemikaliernas roll i den cirkulära ekonomin.
Du lär dig hur man identifierar och prioriterar de kemikalier och material som bör bytas ut för att passa in i en cirkulär ekonomi. Du lär dig att kommunicera och övertyga den övriga i organisationen om fördelarna av att skapa en proaktiv och tydlig försiktighetsprincip.

12:30-13:30 Lunchpaus

13:30-14:15 Innovation och substitution
Det räcker inte att bara ta bort ett antal oönskade kemikalier, utan det behövs en tydlig metodik. Vi går igenom en metodik för att driva innovation och substitution mot affärsnytta i en cirkulär ekonomi. Egna exempel på hur man löser problematiska situationer.

14:15-15:00 Plaster i den cirkulära ekonomin
Plaster spelar en speciell roll, och alla är berörda på något sätt. Vad är plaster? Vilka är problemen och möjligheterna i en cirkulär ekonomi. Vilka plaster har bäst potential, och vilka bör prioriteras bort?

15:00-15:15 Fikapaus

15:15-15:45 Hur man bygger värden av giftfria varor
Vi går igenom ett antal exempel och situationer där den cirkulära kemin skapar mervärden som uppväger kostnaden för ökad kemikaliekontroll. Giftfria förskolor, upphandling, hantering av leverantörskedjor, mervärden för kunden, tryggad försörjning av råvaror.

15:45-16:45 Visning av ett system, kemikaliekontroll i praktiken

16:45-17:00 Avslut och sammanfattning av dagen

Kursinformation

Datum: 10 november 2016
Tid: 09.00–17.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Magnus_Hedenmark_300dpiMagnus Hedenmark
Magnus Hedenmark är ekotoxikolog och hållbarhetskonsult, författare till Cirkulär Kemi, Vad är Cirkulär Ekonomi samt Naturskyddsföreningens årsbok 2012, Den Flamsäkra Katten. Grundare av CradleNet, Sveriges första nätverk för cirkulär ekonomi. Magnus har arbetat med miljögifter och hållbarhet i 30 år för olika typer av organisationer som Kemikalieinspektionen, Svanen, Naturskyddsföreningen och deltagit i en rad projekt för tillämpad grön kemi. Han är en uppskattad föreläsare med en pedagogisk förmåga att förklara komplicerade sammanhang.

fullsizerenderMalin Wetterborg
Malin Wetterborg har en Master of Science med inriktning på textilteknologi, och arbetar på det svenska outdoor-företaget Houdini Sportswear med materialutveckling. Hon arbetar tillsammans med tygleverantörer och har hand om både tyger och detaljkomponenter i företagets produkter. Houdini har arbetat med cirkulära produkter sedan 2007 genom bland annat tillverkning av underställ av överblivna tygbitar, second hand-försäljning och uthyrning av skalplagg.