Dialog och delaktighet – metoder och verktyg för medborgar- och medarbetardialoger

För att du ska lyckas och verkligen få genomslag med hållbarhetsprojekt och förändringsprocesser krävs det att du har en bra dialog med dina målgrupper och skapar delaktighet. Under den här kursen får du lära dig hur du arbetar praktiskt med dialog och delaktighet med medborgare och medarbetare. Vi går igenom olika dialogmetoder och hur du målgruppsanpassar dialogen. Syftet är att du efter genomförd utbildning ska kunna utveckla och initiera ett dialogarbete och dra nytta av resultatet.

Dialog och att skapa delaktighet som metod kan exempelvis användas för att förankra eller genomföra en stor förändring. Det kan också vara effektivt när en stor grupp berörs av en särskild fråga och du behöver samla en stor grupp människor för att bemöta och hantera frågan. Eller när det finns behov av att belysa skillnader och likheter inför en stor utmaning där åsikterna går isär. Under den här utbildningen får du lära dig hur lyckas med ditt dialogarbete.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Olika dialogmetoder som kan användas för olika syften
 • Hur du målgruppsanpassar dialoger beroende på om de ska ske mot medborgare, medarbetare, näringsidkare eller andra målgruppssegment
 • Hur du anpassar metoden efter frågeställningarna och vilka risker som finns med dialoger som inte är anpassade efter frågan
 • Dialoger med olika nivåer av inflytande och påverkansgrad
 • Vikten av användbarhet och nytta – vem ska ta hand om resultaten?
 • Digitalisering – vad betyder digitala kanaler för möjlighet till dialog och delaktighet
 • Dialog som ett processverktyg
 • Återkopplingens betydelse för framgångsrik dialog
 • Praktiska övningar: du får prova olika dialogmetoder och modeller

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om olika slags dialoger, är ansvariga eller arbetar med dialog i organisationen, till exempel:

– Kommuner, landsting, myndigheter och näringsliv
– ideella organisationer
– utvecklingsansvariga
– processledare
– strateger
– projektledare
– verksamhetsutvecklare
– kommunikatörer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
– att känna till dialogens kopplingar till delaktighet, förtroende och inflytande
– att få testa och känna till metoder och verktyg för att genomföra anpassade dialoger
– att känna sig trygg med alla faser av dialogen, det vill säga syfte, planering, genomförande, sammanställning, implementering och återkoppling
– att kunna argumentera för dialogens och delaktighetens betydelse för resultatet

Program

PROGRAM

08.30 Välkomna och introduktion
Introduktion kring syfte med kursen och om hållbara dialogers olika utmaningar och effekter i stort. Vi sätter dialoger i ett större sammanhang genom att göra en utblick i samhällsutvecklingen och titta på människors inställning, engagemang och tillit till varandra och organisationer/verksamheter/institutioner.

09.00 Dialogens funktion
Vi fokuserar på dialogers olika syfte, betydelse, effekt och demokratiska värde idag beroende på vilken målgrupp som är aktuell. Olika typer av intern och extern dialog kopplat till processens betydelse kopplas ihop. Vi kopplar dessutom ihop dialogens funktion med globala och nationella mål och strategier för samhällsutveckling. Vi ser på dialogen som en viktig del av social hållbarhet och hållbarhet generellt.

10.00 PAUS

10.15  Planering av dialog
Tillsammans tittar vi på exempel på olika dialoger och metoder.

 • Vi går igenom hur man sätter ramar för dialogen kring vad det inte är någon idé att prata om och vad det är meningen att vi ska prata om.
 • Vi gör en framtidsspaning om olika slags dialoger, till exempel digitala dialogers fördelar och nackdelar.
 • Vi lyfter upp deltagarnas dialogutmaningar genom en kreativ metod.
 • Vi ger exempel på hur vi kan jobba systematiskt och medvetet när det gäller val av dialogmetod.
 • Vi reflekterar över målgrupper, roller och syfte med dialog i olika sammanhang och situationer.

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 Genomförande av dialog
Efter lunch fortsätter vi med gruppuppgift med Designdialogen utifrån olika case.
Deltagarna får testa dialogmetoden Open Space med diskussioner utifrån deras egna verkliga utmaningar.

14.00 PAUS

14.15 Dialognytta
Här presenteras olika exempel på genomförda dialoger, lyckade och misslyckade. Vi diskuterar hur vi får ut tänkt nytta av dialogen. Hur säkerställer vi användbarhet av dialogresultatet? Vi presenterar och diskuterar framgångsfaktorer och risker.

15.30 Återkoppling av dialog
Vi pratar om metoder för återkoppling och dess betydelse för långsiktighet, att skapa förtroende och engagemang och bidra till hållbar utveckling.
Kursen avslutas med att vi tillsammans summerar framgångsfaktorer, risker, lärdomar och vad deltagarna tar med sig från utbildningen.

17.00 SLUT

Kursinformation

Datum: 11 oktober 2018
Tid: 08.30–17.00
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

4145Åsa Lindgren
Åsa är pedagog och utbildare med lång erfarenhet av dialoger i olika former och syften. Åsa har erfarenhet av dialog och processarbete från både kommun och näringsliv där hon på ett pedagogiskt och inspirerande sätt genomfört både utbildningar och processarbete som viktiga pusselbitar i utvecklingsarbeten av olika slag. Åsa har alltid ett socialt hållbart människoperspektiv som utgångspunkt i samhällsutvecklingsfrågor och sammanhang.

Petra Bäckman
Petra är etnolog och specialist inom dialogarbete, intervjustudier, socialt hållbara strategier och etnografiska studier av hur människor rör sig, reser och identifierar sig med miljöer. Petra är också en van samtals – och workshopledare i dialoger med alltifrån medborgare till medarbetare. Petra arbetar med olika slags förändringsprocesser och är specialist på att förankra dessa i människors vardagsliv för att kunna lyckas och skapa långsiktiga lösningar.

Fler kurser för dig!

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Dialog och delaktighet – metoder och verktyg för medborgar- och medarbetardialoger

För att du ska lyckas och verkligen få genomslag med hållbarhetsprojekt och förändringsprocesser krävs det att du har en bra dialog med dina målgrupper och skapar delaktighet. Under den här kursen får du lära dig hur du arbetar praktiskt med dialog och delaktighet med medborgare och medarbetare. Vi går igenom olika dialogmetoder och hur du målgruppsanpassar dialogen. Syftet är att du efter genomförd utbildning ska kunna utveckla och initiera ett dialogarbete och dra nytta av resultatet.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.