Diplomerad hållbarhetschef

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt. Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Rollen som hållbarhetschef
 • Systemperspektiv i arbetet med hållbar utveckling
 • Orientering inom tematiska områden inom hållbar utveckling och verktyg för att hitta balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar
 • Systemteori och andra begrepp för att förstå organisationer.
 • Hur du skapar en samarbetskultur genom att aktivera intressenter
 • Förankring och involvering av styrelse, ledning och medarbetare
 • Ledningsmodell som driver förbättrade resultat för hållbar utveckling
 • Kultur, struktur och systematik för hållbar utveckling 

 

Utbildningen syftar till att både stärka dig i din roll som chef samtidigt som du får ny strategisk kompetens inom­ hållbar utveckling. Det gör vi genom att kombinera kunskap om långsiktighet med arbetssätt för kultur, struktur och systematik. Vi går igenom backcasting och kraftfältsanalys, dvs metoder som både är praktiskt användbara för att skapa en riktning framåt och som samtidigt identifierar drivkrafter/hinder för en hållbar utveckling.

Utbildningsdagarna är till stor del casebaserade där vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Vi ger dig tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation där en viktig del är erfarenhetsutbytet och handledning deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor nytta av långt efter utbildningen.

Vårt mål är att du ska komma tillbaka rustad med ny inspiration och ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att med ditt ledarskap ta din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört alla tre kursdagar. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen riktar sig till dig som har en ledande befattning inom området hållbar utveckling, till exempel hållbarhetschef, miljöchef, CSR-chef , HR-chef och ekonomichef.
 

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Stärka dig i din personliga kompetens inom området hållbar utveckling
 • Stärka dig i din personliga kompetens inom området hållbart ledarskap
 • Ge dig förståelse för systemsyn som utgångspunkt vid utveckling och beslutsfattande
 • Ge dig konkreta metoder och verktyg för att du som ledare ska kunna hantera din organisations hållbarhetsarbete utifrån kultur, struktur och systematik
 • Ge dig och de andra deltagarna ett nätverk som skapar nytta långt efter utbildningen

Program

Dag 1

09.00 – 10.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till ledarskap för en hållbar utveckling. Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

10.00 – 11.00 Att leda för hållbarhet – en vanlig vardag i framtiden
Vi går igenom verktyget backcasting. Syftet är att du som ledare ska få hjälp i att måla upp framtidsbilder för din organisation. Arbetet bygger på att ge positiva bilder av din organisations framtid i arbetet med hållbarhet och att du ska kunna sätta in ditt ledarskap i den resan.

11.00 – 12.15 Systemsyn som utgångspunkt för hållbara affärer
Utbildningen fortsätter med systemsyn för affärsdrivet arbete med hållbar utveckling.  Vi fördjupar oss i nivåer och samverkan mellan system för hållbar utveckling och kopplar dessa till företagets affärsidé. Utgångspunkten är utifrån ett globalt angreppssätt.  

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Grundläggande systemteoretiska begrepp

Vi fördjupar oss i begrepp för att förstå organisationer. Här vill vi hjälpa dig att förstå hur vi kan förhålla oss till komplexitet och dynamiska processer i en föränderlig omvärld. En tid som både kräver öppenhet,  flexibilitet och innovation samtidigt som hållbarhetsuppdraget kräver långsiktighet och att styra genom värderingar.

15.00 – 16.30 Min roll och mitt uppdrag som hållbarhetschef

Analys av den egna rollens olika delar och utmaningar. Vi stämmer av de sammanhang, uppdrag och förväntningar finns på hållbarhetschefrollen. Du ges även möjlighet att utforska dina egna drivkrafter och hinder kopplat till rollen och uppdraget.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens kommande dagar.

 

Dag 2

09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från dag ett
Incheckning följt av en CrashCourse av dag ett.

09.30 – 11.00 Överflygning av hållbarhetsområdet
Vi gör en scanning av hållbarhetsområdet där vi diskuterar begrepp och definitioner. Vi landar kort i ett antal olika områden med fokus på Agenda 2030, cirkulär ekonomi, naturkapital, socialt kapital, mångfald och inkludering, resursflöden och kemikalier, etc. Syftet är att du som ledare ska få en överblick av hållbarhetsområdet.

11.00 – 12.15 att leda för hållbarhet med hjälp av företagets excellensmodell

Vi går igenom behov av en utvecklad excellensmodell som inkluderar hållbar utveckling. Vi utforskar områden och processer som leder till företagets framgång där hållbarhet blir katalysatorn för framgångsrika affärer. Vi arbetar med verktyget GAP-analys som syftar till att du ska kunna göra en analys av din egen organisations excellensmodell utifrån hållbar utveckling.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Att driva och leda hållbar förändring – hinder och utmaningar

Introduktion till metodiken kraftfält för att analysera utmaningar för individer eller ett team. Målet är att du ska kunna identifiera viktiga steg för att lyckas driva hållbar förändring internt och extern.

15.00 – 16.30 Introduktion till hemuppgift.
Konkretisera och fördjupa förståelse king ett eget hållbarhetscase. Här kommer vi att beskriva hur du kan jobba med att engagera viktiga intressenter och skapa engagemang hos dem för att du skall lyckas att driva ditt hållbarhetsprojekt.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid och genomgång av hemuppgift
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens sista dag. Vi går igenom hemuppgift och verktyg för att kunna genomföra den.

Hemuppgift

Mellan dag 2-3 får deltagarna arbeta med en hemuppgift

Dag 3

09.00 – 09.45 Incheckning och reflektion från tidigare utbildningsdagar
Incheckning följt av en CrashCourse av tidigare utbildningsdagar.

09.45 – 11.15 Genomgång av hemuppgift

Vi går igenom hur det gått med hemuppgiften. Hur har det varit att möta intressenter och att skapa engagemang för din fråga. Vi arbetar i mindre grupper och analyserar

den feedback varje deltagare fått från intressenterna.

11.15 – 12.15 Kultur för hållbar utveckling

Kulturen i organisationen är av avgörande betydelse för om hållbarhetsarbetet ska lyckas. Vi tittar på framgångsfaktorer som kännetecknar organisationer som ligger långt fram i arbetet med hållbar utveckling. Vi fördjupar oss i fem faktorer för vägledning i beslut och handling.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30 Struktur och systematik för hållbar utveckling

Vi går igenom strukturer för arbete med hållbar utveckling och berör de områden som har störst inverkan på en organisations resultat. Vi kompletterar med ett systematiskt förhållningssätt på utveckling. Här tränar vi på att ställa rätt frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar och hur det leder till hållbarhet. Vi landar i ledarskapets roll att skapa struktur och systematik.

14.30 – 15.30 Genomgång av egna utmaningar kring hemuppgiften och rollen.

Vi fokuserar på personliga utmaningar för att driva sitt projekt och att ta hållbarhetsrollen kopplat till uppdraget och den egna organisationen. Här identifieras nästa steg för dig.

15.30 – 16.30 Gemensam reflektion över utbildningen och avstamp för effekthemtagning
Vi gör en gemensam reflektion över hela utbildningen. Du får summera utbildningen och bestämma färdväg för att din organisation ska kunna ta hem effekter av ditt ledarskap för hållbar utveckling.

17.00 Avslutning

Kursinformation

Omfattning: 2 + 1 heldagar 
Datum: 
21-22 april 2020, 28 maj 2020
Tid: 09.00-17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 23 900 kronor exklusive moms

Ytterligare kurstillfällen:

28-29 jan + 10 mars 2020>>

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

MikaelMikael Brändström
Mikael Brändström är seniorkonsult på Esam med 20 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, organisationer, processer och inom privat och offentlig verksamhet. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet som företagsledare och VD i flera mindre organisationer. En viktig drivkraft för Mikael är att kunna göra det svåra begripligt och det komplexa genomförbart.

Jonas Mosskin
Jonas Mosskin är organisationskonsult på Sandahl Partners. Han har 10 års erfarenhet av coaching och organisationsutveckling av ledare och grupper. Han är engagerad i hållbarhetsfrågor både som expert, processledare och återkommande skribent i Dagens Nyheter, Modern Psykologi och Dagens Arbete. Han har också erfarenhet av att arbeta ideellt i styrelsen för Mind under ett flertal år. Jonas drivs av leda samtal och att hjälpa beslutsfattare att fatta modiga beslut.

Fler kurser för dig!

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD (FULLBOKAT!)

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra dem attraktiva för investerare och kunder. Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekommendationer, för både fysiska risker (orsakade av klimatförändringar) och omställningsrisker (till exempel regler, skatter och kundpreferenser).

Masterclass klimatanpassning – effekter, åtgärder och strategier

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att behöva hantera fler och kraftigare översvämningar, höjda havsvattennivåer, ras och skred, hotad vattenförsörjning, torka, hetta och skogsbränder. Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor en bred kunskapsbas i vad som behöver klimatanpassas, vilka aktörer som har ansvaret, hur du räknar på effekter och kostnader, hur du kan klimatanpassa koldioxidpositivt samt verktyg och metoder för att arbeta både konkret, strategiskt och processbaserat med klimatanpassning i din verksamhet.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra dem attraktiva för investerare och kunder. Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekommendationer, för både fysiska risker (orsakade av klimatförändringar) och omställningsrisker (till exempel regler, skatter och kundpreferenser).

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Diplomerad hållbarhetschef

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt. Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som arbetar i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med EAT Lancet-rapporten, den nationella livsmedelsstrategin, arbetet med Hållbara livsmedelskedja och din organisations hållbarhetsarbete.

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Masterclass klimatanpassning – effekter, åtgärder och strategier

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att behöva hantera fler och kraftigare översvämningar, höjda havsvattennivåer, ras och skred, hotad vattenförsörjning, torka, hetta, skogsbränder och starka vindar. Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor en bred kunskapsbas i vad som behöver klimatanpassas, vilka aktörer som har ansvaret, hur du räknar på effekter och kostnader samt verktyg och metoder för att arbeta både konkret, strategiskt och processbaserat med klimatanpassning i din verksamhet.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Diplomerad hållbarhetschef

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt. Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.