Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Utveckla cirkulära produkter – material, konstruktion och design

Behovet av och intresset för att utveckla produkter som fungerar i en cirkulär ekonomi ökar snabbt. Den här kursen ger dig kunskap och inspiration i hur du lyckas skapa cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas för att skapa smarta lösningar med så effektivt resursanvändande som möjligt.

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

Denna kurs riktar sig till dig som på djupet och från grunden vill förstå hållbarhetsutmaningarna och hur man kan arbeta strategiskt och framgångsrikt med hållbarhet från grunden. Du får lära dig att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter utifrån fyra hållbarhetsprinciper och en forskningsbaserad metodik. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Grundkurs i hållbarhet 590px

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig! Du får lära dig hur företag arbetar med hållbarhet och hur man på ett sätt gör miljö och socialt ansvar till en integrerad och lönsam del av verksamheten. Teori och föreläsningar varvas med interaktiva övningar och kunskapsutbyte.

Denna utbildning lär dig hur man genom hållbarhet och CSR kan stärka organisationen, förbättra affärerna och attrahera de bästa medarbetarna och på så vis vara en kraft för förändring. Du får en genomgång av grunderna i hållbarhet och samtidigt en intensivkurs i hur man skapar ett lyckat och effektivt CSR-arbete. Fakta växlas med fallstudier för att ge dig en så bred och användbar grund som möjligt.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM: 

  • Historisk tillbakablick: Ansvarsbegreppet och områden när företag och organisationer arbetar med hållbarhet och CSR.
  • Lagar och riktlinjer: Genomgång av internationella konventioner och deklarationer, nationell lagstiftning samt de centrala branschinitiativ som påverkar hållna rhetsarbetet.
  • Motiv till hållbarhet: Utifrån case från såväl globala som nationella företag går vi igenom och diskuterar vilka motiv företag kan ha för att arbeta med hållbarhet och CSR och hur det kan vara en affärsmöjlighet.
  • Hållbarhet och CSR i praktiken: Processerna och framgångsfaktorerna för ett lyckat och effektivt arbete gås igenom, inklusive metoder för förberedande analyser, hjälpmedel för styrning och beskrivning av rapporteringsprocedurer och kommunikation av arbetet.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell verksamhet och vill lära dig vad hållbarhet och CSR handlar om och vilka faktorerna för ett lyckat hållbarhetsarbete är. Inga förkunskaper krävs.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagarna:

  • Kunskaper i internationella riktlinjer och ramverk inom hållbarhet och CSR
  • Kunskaper i hur hållbarhet och CSR kan stärka företag och organisationer
  • Kunskaper i hur CSR och hållbarhet kan implementeras i verksamheten

Program

09.00    Välkomna

09.15    Introduktion till hållbarhet och CSR
Utbildningen börjar med en kort tillbakablick på hur CSR har utvecklats genom åren och orientering i floran av begrepp och områden som inkluderas i arbetet med hållbarhet och CSR. Denna del beskriver även ansvarsbegreppet och hur synen på företags skyldigheter vad det gäller ansvar har förändrats.

10.00    Lagar och riktlinjer
Utbildningen fortsätter med en översiktlig genomgång av internationella konventioner och deklarationer samt nationell lagstiftning och de centrala branschinitiativ som påverkar arbetet med hållbarhet och CSR. Tyngdpunkten ligger på det frivilliga initiativet UN Global Compact och hur dess tio principer påverkar företag.

11.00    Motiv till hållbarhet
Förmiddagen avslutas med en diskussion kring vilka motiv ett företag som arbetar med hållbarhet och CSR kan ha och hur det kan vara en affärsmöjlighet. För att ge inspiration går vi igenom case från ett flertal företag, såväl globala som nationella.

12.00    LUNCH

13.00    Hållbarhet och CSR i praktiken
Efter lunch är det dags att klargöra för hur en arbetsprocess för ett lyckat och effektivt arbete med hållbarhet och CSR kan implementeras i en verksamhet. Vi diskuterar arbetsprocessen och framgångsfaktorer och går igenom förberedande analyser och hjälpmedel för styrning.

15.00    PAUS

15.20    Hållbarhet och CSR i praktiken fortsättning
Efter en kaffepaus fortsätter genomgången av arbetsprocessen med genomgång och beskrivning av rapporteringsprocedurer och kommunikation av hållbarhets- och CSR arbete.

16.00    Sammanfattning och avslutande frågestund
Avslutningsvis sammanfattar vi dagen och ger utrymme för ytterligare frågor och kommentarer.

16.30    Kursen avslutas

Utbildningsledare

sandra-rumeliusSandra Rumélius
Sandra Rumélius har en master i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även studerat miljö och CSR på universitetsnivå.  Sandra har arbetat på Ethos International sedan 2012. Sandra har erfarenhet från att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete, främst med fokus på rapportering. Sandra har medverkat i framtagandet av flertal GRI och CDP rapporter samt granskat företags hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS. Sandra har även erfarenhet inom företags arbete med supply chain management och är OHSAS 18001 Certified auditor.

img_0770Magdalena Frembäck
Magdalena Frembäck är konsult på Ethos International. Hon har stor erfarenhet av miljö-, CSR- och hållbarhetsfrågor från både ett nationellt och globalt perspektiv. Hon har erfarenhet av att göra hållbarhetsredovisningar, due diligence av leverantörer, riskbedömningar av leverantörskedjor, hon har även arbetat med jordbruksrättigheter i norra Bangladesh och gjort en fältstudie om privata naturreservat i Maasai Mara i Kenya.