Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Konsumentföretagen har sedan flera år känt av ökade krav från konsumenterna på mer hållbara produkter och tjänster. Till exempel visar Sustainable Brand Index undersökningar att fyra av tio svenska konsumenter är beredda att betala upp till tio procent mer för en mer hållbar produkt. Men även business to business företag är ofta beredda att betala mer om hållbarhetsvärdena lyfts fram på rätt sätt. En affärsmodell med fokus på hållbarhet skapar kundvärde, fler kundinteraktioner, större engagemang bland anställda och allt detta leder till både större och tryggare affärer.

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • Att med en business canvas kartlägga ditt företags värdekedja och vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till hållbarhet
 • Att analysera vilket kundvärde hållbarhet har i din affärsmodell
 • Att analysera var det finns störst miljöpåverkan och största sociala risker i värdekedjan
 • Hur förändringar i affärsmodellen kan bidra till bättre hållbarhetsprestanda i värdekedjan
 • Att identifiera kundens betalningsvilja för mer hållbara produkter
 • Hur du kan paketera din produkt eller tjänst för att bäst möta kundens behov och skapa maximal kundnytta
 • Identifiera de interna och externa hinder som finns för att få en mer hållbar affärsmodell
 • Hur du kan vända externa hinder och utmaningar till en konkurrensfördel
 • Hur du implementerar din hållbara affärsmodell
 • Hur en affärsmodell med fokus på hållbarhet kan stärka din relation till kunden

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som arbetar med affärsutveckling och vill bidra till att era framtida affärsmodeller bidrar såväl till vinst som ett mer hållbart samhälle.

 • Produkt- och affärsansvariga
 • Kundansvariga och säljare
 • Affärsutvecklare

Krav på förkunskap är insikt i hur din värdekedja ser ut och hur ditt bolag tjänar pengar idag. För att säkerställa ett öppet diskussionsklimat kommer vi begära att alla deltagare skriver på ett NDA under utbildningen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Efter genomförd utbildning kan deltagarna:

 • Värdera och jämföra affärsmodeller som tar hänsyn till alla tre hållbarhetsperspektiv – ekonomi, ekologi och socialt
 • Förstå hur kundens strategi och affärsmodell påverkar din egen affärsmodell
 • Identifiera var det finns störst miljöpåverkan i er värdekedja
 • Identifiera vilka interna och externa hinder som finns i din bransch för en mer hållbar affärsmodell
 • Identifiera hur kunden gynnas av mer hållbarhet och hur det påverkar er affärsmodell
 • Ha en grund för att ta fram egna lönsamma affärsmodeller med fokus på hållbarhet

Program

Program
Båda dagarna kommer teori varvas med mycket diskussion och grupparbete.

Dag 1
9:00 Välkommen

9:30 Trender som riskerar din nuvarande affärsmodell
• Exempel på väl fungerande affärsmodeller i historien som fallit
• Din värdekedja och din roll – vilka utmaningar och möjligheter finns kopplat till hållbarhet?

10:30 Beskriv din affärsmodell
• Business canvas – en välbeprövad modell för att beskriva och utveckla affärsmodeller
• Hur kommer hållbarhetsvärden in i din Business Canvas? Hur beskrivs kundvärdet bäst?

12:00 Lunch

13:00 Ditt företags hållbarhetspåverkan i hela värdekedjan
• Var finns störst miljöpåverkan i värdekedjan?
• Vilka är dina största sociala risker?
• Hur kan en förändring i affärsmodellen bidra till bättre hållbarhetsprestanda i värdekedjan

15:00-17:00 Förstå kunden
• Hur påverkas kundens affärsmodell av hållbarhetsrisker och bättre hållbarhetsprestanda – identifiera betalningsvilja för mer hållbara produkter och tjänster
• Hur matchar kundens strategi er?
• Hur ska du paketera din produkt eller tjänst för att bäst möta kundens behov och skapa maximal kundnytta?

Dag 2
9:00 Reflektion från gårdagen

9:30 Hinder och utmaningar för en mer hållbar affärsmodell
• Vilka interna och externa hinder finns i din bransch för en mer hållbar affärsmodell?
• Hur görs externa hinder och utmaningar till en konkurrensfördel?
• Hur vänder man interna motståndare till ambassadörer?

12:00 Lunch

13:00-16:00 Implementera din hållbara affärsmodell
Utan ett effektivt förändringsarbete är även en mycket lönsam affärsmodell svår att införa. I detta pass blandas teori och övningar med fokus på:
• Hur bedrivs ett effektivt förändringsarbete?
• Vilka aktörer behöver du få med dig och hur lyckas du med det?
• Hur får du förändringen att bli varaktig?
• Hur kan innovationsforskning och hållbarhet kombineras för att skapa värden – för både er och kunden?

16:00-16:30 Avslut

 

Utbildningen genomförs i samarbete med Dagens Industri Akademi 

Kursinformation

Datum: 21-22 april 2020
Tider: Dag 1 09.00-17.00, Dag 2 09.00-16.30
Plats: Stockholm City
Pris: 16 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Markus Ekelund/2050Markus Ekelund
Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag de senaste åtta åren, och är VD på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför ett olönsamt företag inte heller är ett hållbart företag. Under de senaste åren har Markus tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Jerker Enarsson
Jerker är affärsutvecklingskonsult med fokus på små och medelstora företag. Han har tagit fram och driver ett kompetensutvecklingsprogram för svenska handelskammare där fokus ligger på tre huvudområden: Ledarskap, Affärsutveckling och Hållbar verksamhet. Jerker har haft ledande befattningar inom IT och HR under de senaste 20 åren på Stora Enso, senast som vice VD Ledarskapsutveckling för HR.