Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.


DU FÅR LÄR DIG

– Övergripande kring hur den globala plastproblematiken ser ut: nedskräpning, miljögifter och klimatförändring
– Hur du kan skilja bra och dålig plast utifrån de viktigaste miljöaspekterna miljögifter, klimat och nedskräpning
– Nuvarande och kommande lagstiftning inom Sverige och EU avseende plast
– Vilka plaster som bör, och måste enligt lagstiftning, fasas ut och ersättas
– Hur du lyckas med insamling och återvinning av plaster
– Strategier för att ersätta engångsartiklar
– Hur du bör formulera era inköpskrav
– Vilka plaster som går att återvinna och kan ingå i en cirkulär ekonomi
– Hur du lyckas med insamling och återvinning av plaster

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som berör plaster i verksamheten, produkter och varor, till exempel:
Miljöchefer, inköpare och affärsutvecklare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter i hur ni kan arbeta med utfasning, återvinning och använda rätt plaster i din verksamhet.

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Problemet med plast
Hur ser den globala plastproblematiken ut? Vi gör en överblick och en problembeskrivning av utmaningarna kring nedskräpning, miljögifter och klimatproblematik.

9:45 Rätt plast på rätt plats
– Vad är en plast? Så tillverkas den och så skiljer ni på bra och dåliga plaster. Situationsbaserad bedömning av olika områden från allt mellan mikroplaster, medicin-teknik, livsmedel och textilier till byggområdet.
– Vi går igenom bioplaster, nedbrytbara plaster och vilka plaster som går bra att återvinna dvs vilka plaster som passar in i en cirkulär ekonomi.
– Vilka krav är relevanta att ställa
– Vilka krav ni kan ställa på plaster inom upphandling
– Hur ni kan arbeta metodiskt med plast i er verksamhet
– När det är aktuellt att byta ut plasten mot andra material

10.15 Paus

10.45 Rätt plast, fortsättning
Gruppövningar på era egna problemområden, frågor att behandla.

11.15 Lagstiftning, regleringar och frivilliga initiativ
Vad säger EU, regeringen och vad pågår i näringslivet? Trender och kommande förbud som kommer påverka vår vardag.
– Många engångsartiklar kommer förbjudas inom EU från 2021, plastpåseförbud införs i global skala i många länder. Återvinningsanläggningar för plast byggs.
– The New Plastics Economy är ett treårigt initiativ som startades 2016 av stiftelsen Ellen MacArthur Foundation med syftet att bidra
till omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. Många stora företag deltar, bland annat Unilever, Veolia och Coca-Cola.

11:45-12:45 Lunch

12:45 Innovationer och ny teknik
Vi ser på kommande innovationer och projekt som kan förändra förutsättningarna för plastutmaningarna och dina egna planer.
Dessutom färskt exempel på bra och innovativ upphandling inom vården

13:15 Identifiera er organisations plastutmaningar
Vi identifierar er organisations plastutmaningar och hur ni kan förbättra er plasthantering. Under passet går vi igenom;
1. Vilka åtgärder måste finnas med i er plastplanering
2. Hur ni hittar rätt målbilder och nyckeltal (målbilder är de synliga mål som organisationen strävar efter, och som kan beskrivas i bild)
3. Vilka krav är lämpliga i upphandling
4. Vilka plaster bör fasas ut och hur gör man det
5. Vilka kan vi samarbeta med för att uppnå våra mål

14:15-15:00 Övning – strategi för er plastanvändning
Under detta pass får du lära dig att skapa en strategi utifrån era förutsättningar och mål

15.00 Fika

15:30-16:30 Fortsättning Övning – strategi för er plastanvändning

16.30-17.00 Sammanfattning/Avslut

Utbildningsledare

Magnus Hedenmark
Magnus är ekotoxikolog och hållbarhetskonsult och arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor i konsultföretaget re:profit. Magnus har lång erfarenhet av miljögiftsfrågor inom flera olika organisationer såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Stockholm stad, miljömärkningen Svanen och Naturskyddsföreningen. Magnus har även författat ett flertal böcker om miljögifter, cirkulär kemi och cirkulär ekonomi. Han skriver regelbundet debattartiklar och är en uppskattad utbildare och föreläsare.