Hållbara inköp – från strategi till praktik

Den här heldagsutbildningen, som riktar sig till såväl chefer, hållbarhetsspecialister och inköpare, handlar om hur du lyckas med dina hållbara inköp. Vi kopplar ihop de stora hållbarhetsutmaningarna med er verksamhets strategi och era inköp. Du får lära dig hur du metodiskt och i praktiken identifierar olika hållbarhetsaspekter för produkter och tjänster, samt hur du ställer hållbarhetskrav och följer upp dem.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Hur du identifierar din organisations viktigaste hållbarhetsaspekter och identifierar strategiska inköpsområden
– Inköparens/inköpsavdelningens roll i hållbarhetsarbetet och möjligheterna att göra skillnad
– Hur du gör hållbarhetsanalyser av en produkt eller tjänst
– Hur du kan arbeta med styrdokument
– Hur du gör kravformuleringar för hållbarhetsaspekter och arbetar med generella och specifika krav
– Uppföljning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar med organisationens hållbarhetsarbete och/eller inköp, till exempel:
– Inköpschefer
– Inköpare
– hållbarhetschefer och annan hållbarhetspersonal i företag och organisationer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i att inkludera hållbarhet i organisationens inköp genom att;
– Ta fram strategier och styrdokument för hållbara inköp
– Identifiera hållbarhetaspekter i olika produkter och tjänster

Program

09.00 Introduktion

9.20 Inköparens och inköpsavdelningens roll i hållbarhet
– Arbete som en stödfunktion
– Konsten att få inflytande utan att äga beslut
– Förvalta ”en bra affär”
– Arbete med case

10.00 Fika

10.15 Hållbarhetsanalys av en produkt/tjänst
– Ramverk som referenser
– Söka material och information
– Idéer kring krav
– Arbete med case

11.15 Analys av den egna organisationens ambition/intention
– Styrdokument
– Identifiera strategiska områden
– Uttalanden och förvaltande organisation
– Arbete med case

12.00 Lunch

13.00 Övning
– Sammanfattning ambition och produktanalys
– Första test krav och leverantörssamarbete
– Korta presentationer

14.00 Bra krav för förändring
– Generella eller specifika krav
– Mätbarhet eller beskrivande
– Metod eller innehåll
– Förstå förändringstakt

15 Fika

15.20 Uppföljning och samarbeten
– Rapportering / Revision
– Kunskapspartner med leverantörer/branscher
– Exempel på okonventionella samarbeten

16.20 Om att bygga från grunden
– Om tomt blad – var börja/hur börja
– Om bitar på plats – hur gå vidare

16.50 Avslut

Utbildningsledare

Åsa Stenborg
Åsa Stenborg är en förändringsagent som aldrig tappar kontakten med den stora bilden. Hon har under 15 år arbetat med att ställa om affärer och organisationer mot hållbarhet i rollen som rådgivare, ansvarig för omfattande företagssamarbeten och som generalsekreterare på Det Naturliga Steget. Åsa är företagsekonom och har arbetat med företagsstyrning, målformulering och kravställning inom hållbarhet, som controller i ekonomiflöden och som biståndshandläggare. Hon hörs i CSR-poden, modererar i större evenemang och är en uppskattad föredragshållare.

Karin Strömqvist Bååthe
Karin Strömqvist Bååthe är en sprudlande inspiratör med handfast erfarenhet av internt förändringsarbete och inköp. Karin jobbade under sex år som hållbarhetschef och hållbarhetsexpert inom logistik, på DHL och tyska posten. Hon var innan det miljöchef på Coca Cola. Karin har en examen i internationella affärer och marknadsföring från USA. Karin är idag generalsekreterare på Social Venture Network (ett företagsnätverk för hållbarhetsaktörer) och rådgivare.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Hållbarhet har blivit en avgörande faktor för alla företag som vill lyckas. Denna utbildning ger dig modeller, verktyg och praktisk erfarenhet av hur du kan få in hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin, samtidigt som du möter dina intressenters förväntningar på ett ansvarsfullt företagande.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.