Hållbara inköp – från strategi till praktik

Den här heldagsutbildningen, som riktar sig till såväl chefer, hållbarhetsspecialister och inköpare, handlar om hur du lyckas med dina hållbara inköp. Vi kopplar ihop de stora hållbarhetsutmaningarna med er verksamhets strategi och era inköp. Du får lära dig hur du metodiskt och i praktiken identifierar olika hållbarhetsaspekter för produkter och tjänster, samt hur du ställer hållbarhetskrav och följer upp dem.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Hur du identifierar din organisations viktigaste hållbarhetsaspekter och identifierar strategiska inköpsområden
– Inköparens/inköpsavdelningens roll i hållbarhetsarbetet och möjligheterna att göra skillnad
– Hur du gör hållbarhetsanalyser av en produkt eller tjänst
– Hur du kan arbeta med styrdokument
– Hur du gör kravformuleringar för hållbarhetsaspekter och arbetar med generella och specifika krav
– Uppföljning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar med organisationens hållbarhetsarbete och/eller inköp, till exempel:
– Inköpschefer
– Inköpare
– hållbarhetschefer och annan hållbarhetspersonal i företag och organisationer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i att inkludera hållbarhet i organisationens inköp genom att;
– Ta fram strategier och styrdokument för hållbara inköp
– Identifiera hållbarhetaspekter i olika produkter och tjänster

Program

09.00 Introduktion

9.20 Inköparens och inköpsavdelningens roll i hållbarhet
– Arbete som en stödfunktion
– Konsten att få inflytande utan att äga beslut
– Förvalta ”en bra affär”
– Arbete med case

10.00 Fika

10.15 Hållbarhetsanalys av en produkt/tjänst
– Ramverk som referenser
– Söka material och information
– Idéer kring krav
– Arbete med case

11.15 Analys av den egna organisationens ambition/intention
– Styrdokument
– Identifiera strategiska områden
– Uttalanden och förvaltande organisation
– Arbete med case

12.00 Lunch

13.00 Övning
– Sammanfattning ambition och produktanalys
– Första test krav och leverantörssamarbete
– Korta presentationer

14.00 Bra krav för förändring
– Generella eller specifika krav
– Mätbarhet eller beskrivande
– Metod eller innehåll
– Förstå förändringstakt

15 Fika

15.20 Uppföljning och samarbeten
– Rapportering / Revision
– Kunskapspartner med leverantörer/branscher
– Exempel på okonventionella samarbeten

16.20 Om att bygga från grunden
– Om tomt blad – var börja/hur börja
– Om bitar på plats – hur gå vidare

16.50 Avslut

Utbildningsledare

Åsa Stenborg
Åsa Stenborg är en förändringsagent som aldrig tappar kontakten med den stora bilden. Hon har under 15 år arbetat med att ställa om affärer och organisationer mot hållbarhet i rollen som rådgivare, ansvarig för omfattande företagssamarbeten och som generalsekreterare på Det Naturliga Steget. Åsa är företagsekonom och har arbetat med företagsstyrning, målformulering och kravställning inom hållbarhet, som controller i ekonomiflöden och som biståndshandläggare. Hon hörs i CSR-poden, modererar i större evenemang och är en uppskattad föredragshållare.

Karin Strömqvist Bååthe
Karin Strömqvist Bååthe är en sprudlande inspiratör med handfast erfarenhet av internt förändringsarbete och inköp. Karin jobbade under sex år som hållbarhetschef och hållbarhetsexpert inom logistik, på DHL och tyska posten. Hon var innan det miljöchef på Coca Cola. Karin har en examen i internationella affärer och marknadsföring från USA. Karin är idag generalsekreterare på Social Venture Network (ett företagsnätverk för hållbarhetsaktörer) och rådgivare.

Fler kurser för dig!