Hållbara inköp – från strategi till praktik

Den här heldagsutbildningen, som riktar sig till såväl chefer, hållbarhetsspecialister och inköpare, handlar om hur du lyckas med dina hållbara inköp. Vi kopplar ihop de stora hållbarhetsutmaningarna med er verksamhets strategi och era inköp. Du får lära dig hur du metodiskt och i praktiken identifierar olika hållbarhetsaspekter för produkter och tjänster, samt hur du ställer hållbarhetskrav och följer upp dem.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Hur du identifierar din organisations viktigaste hållbarhetsaspekter och identifierar strategiska inköpsområden
– Inköparens/inköpsavdelningens roll i hållbarhetsarbetet och möjligheterna att göra skillnad
– Hur du gör hållbarhetsanalyser av en produkt eller tjänst
– Hur du kan arbeta med styrdokument
– Hur du gör kravformuleringar för hållbarhetsaspekter och arbetar med generella och specifika krav
– Uppföljning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar med organisationens hållbarhetsarbete och/eller inköp, till exempel:
– Inköpschefer
– Inköpare
– hållbarhetschefer och annan hållbarhetspersonal i företag och organisationer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i att inkludera hållbarhet i organisationens inköp genom att;
– Ta fram strategier och styrdokument för hållbara inköp
– Identifiera hållbarhetaspekter i olika produkter och tjänster

Program

09.00 Introduktion

9.20 Inköparens och inköpsavdelningens roll i hållbarhet
– Arbete som en stödfunktion
– Konsten att få inflytande utan att äga beslut
– Förvalta ”en bra affär”
– Arbete med case

10.00 Fika

10.15 Hållbarhetsanalys av en produkt/tjänst
– Ramverk som referenser
– Söka material och information
– Idéer kring krav
– Arbete med case

11.15 Analys av den egna organisationens ambition/intention
– Styrdokument
– Identifiera strategiska områden
– Uttalanden och förvaltande organisation
– Arbete med case

12.00 Lunch

13.00 Övning
– Sammanfattning ambition och produktanalys
– Första test krav och leverantörssamarbete
– Korta presentationer

14.00 Bra krav för förändring
– Generella eller specifika krav
– Mätbarhet eller beskrivande
– Metod eller innehåll
– Förstå förändringstakt

15 Fika

15.20 Uppföljning och samarbeten
– Rapportering / Revision
– Kunskapspartner med leverantörer/branscher
– Exempel på okonventionella samarbeten

16.20 Om att bygga från grunden
– Om tomt blad – var börja/hur börja
– Om bitar på plats – hur gå vidare

16.50 Avslut

Kursinformation

Datum: 14 mars 2018
Tid: 09.00–17.00
Plats:  Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Åsa Stenborg
Åsa Stenborg är en förändringsagent som aldrig tappar kontakten med den stora bilden. Hon har under 15 år arbetat med att ställa om affärer och organisationer mot hållbarhet i rollen som rådgivare, ansvarig för omfattande företagssamarbeten och som generalsekreterare på Det Naturliga Steget. Åsa är företagsekonom och har arbetat med företagsstyrning, målformulering och kravställning inom hållbarhet, som controller i ekonomiflöden och som biståndshandläggare. Hon hörs i CSR-poden, modererar i större evenemang och är en uppskattad föredragshållare.

Karin Strömqvist Bååthe
Karin Strömqvist Bååthe är en sprudlande inspiratör med handfast erfarenhet av internt förändringsarbete och inköp. Karin jobbade under sex år som hållbarhetschef och hållbarhetsexpert inom logistik, på DHL och tyska posten. Hon var innan det miljöchef på Coca Cola. Karin har en examen i internationella affärer och marknadsföring från USA. Karin är idag generalsekreterare på Social Venture Network (ett företagsnätverk för hållbarhetsaktörer) och rådgivare.

Fler kurser för dig!

Utveckla cirkulära produkter – material, konstruktion och design

Behovet av och intresset för att utveckla produkter som fungerar i en cirkulär ekonomi ökar snabbt. Den här kursen ger dig kunskap och inspiration i hur du lyckas skapa cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas för att skapa smarta lösningar med så effektivt resursanvändande som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som ansvarar för eller arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Hållbara inköp – från strategi till praktik

Den här heldagsutbildningen, som riktar sig till såväl chefer, hållbarhetsspecialister och inköpare, handlar om hur du lyckas med dina hållbara inköp. Vi kopplar ihop de stora hållbarhetsutmaningarna med er verksamhets strategi och era inköp. Du får lära dig hur du metodiskt och i praktiken identifierar olika hållbarhetsaspekter för produkter och tjänster, samt hur du ställer hållbarhetskrav och följer upp dem.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Miljöekonomi – så sätter du pris på miljön och får största miljöeffekt per krona

Money talks – och miljöekonomi handlar om att värdera miljöeffekter i pengar. Under denna heldagsutbildning, som riktar sig till beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor, får du lära dig grunderna i att göra en miljöekonomisk analys. Vi går igenom verktyg och metoder för att värdesätta miljöeffekter i samhälls- och företagsekonomiska termer och ta fram beslutsunderlag för att åstadkomma största miljöeffekt per krona.