Hållbara livsmedel och måltider – inköp utifrån klimat, miljö och socialt ansvar

Att skapa hållbara måltider innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som arbetar med eller ansvarar för livsmedel och måltider i offentlig och privat verksamhet kunskaper och metoder för att skapa hållbara måltider som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Masterclass klimatanpassning – effekter, åtgärder och strategier

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att behöva hantera fler och kraftigare översvämningar, höjda havsvattennivåer, ras och skred, hotad vattenförsörjning, torka, hetta, skogsbränder och starka vindar. Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor en bred kunskapsbas i vad som behöver klimatanpassas, vilka aktörer som har ansvaret, hur du räknar på effekter och kostnader samt verktyg och metoder för att arbeta både konkret, strategiskt och processbaserat med klimatanpassning i din verksamhet.

Vid sidan om energi och transporter står livsmedel i centrum för vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Genom aktiva och mer medvetna val av de livsmedel vi väljer och den mat som serveras kan vi göra stor skillnad. Kursen grundar sig i forskning om matens hållbarhetspåverkan längs hela kedjan, från jordbruk och fiske via livsmedelsindustrin till tallriken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur maten och livsmedelsproduktionen påverkar miljö, klimat och människor från jord till bord; till exempel palmolja, klimat, antibiotika, djurvälfärd, vatten, biologisk mångfald, rättvisa och arbetsvillkor
 • Hållbarhetsmärkningar och hur de kan användas som vägvisare, till exempel ekologiskt, Krav, Fairtrade, Från Sverige, MSC, ASC och RSPO
 • Vilka livsmedel som är bäst respektive sämst ur hållbarhetssynpunkt –hur du kan prioritera mellan frågor som biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurvälfärd, klimat, kött, vegetariska och veganska alternativ
 • Verktyg och metoder för hur du kan prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter på ett sätt som går i linje med din organisations mål.
 • Matsvinn och hur det kan motverkas
 • De globala målens och den nationella livsmedelsstrategins betydelse för livsmedelsstrategin
 • Hur framtidens hållbara måltid kan se ut – ska odlat kött, insekter och fler veganer göra att vi kan hålla oss inom 1,5-gradersmålet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet, som levererar varor till dessa sektorer eller som är extra intresserad av mat och hållbarhetsfrågor, till exempel:

 • Inköpare och upphandlare av livsmedel
 • Kostchefer
 • Produktutvecklare
 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Kvalitetschefer 
 • Strateger

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskaper om hur maten påverkar olika hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan
 • Arbetssätt och färdigheter att göra prioriteringar för din organisations livsmedelsinköp som går i linje med era hållbarhetsmål.

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.30 Livsmedelsindustrin hållbarhetsutmaningar
Under detta pass går vi igenom några av de utmaningar som livsmedelsindustrin har kopplat till hållbarhet och hur olika livsmedel påverkar, till exempel:
– Palmolja
– Klimat
– Antibiotika
– Djurvälfärd
– Vatten
– Biologisk mångfald
– Rättvisa
– Arbetsvillkor 

10.15    PAUS

10.30    Hållbarhetsmärkningar som vägvisare
Olika hållbarhetsmärkningar fungerar som vägvisare för alla som köper in livsmedel och skapar måltider. Här går vi igenom vad olika märkningar betyder, vad de lovar och vilka brister de har, till exempel:
– Ekologiskt
– Krav
– Fairtrade
– Från Sverige
– Nyckelhålsmärkt
– Glutenfritt
– MSC
– ASC
– RSPO

12.00    LUNCH

13.00    Vilka livsmedel är bäst respektive sämst ur hållbarhetssynpunkt
Vi tittar närmare på hur offentliga kök, restauranger och andra verksamheter inom livsmedelskedjan kan göra kloka och medvetna val som verkar för mer hållbara måltider. Ofta står olika hållbarhetsutmaningar emot varandra – hur väljer du då? Vi går in på olika råvarors påverkan på biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurvälfärd, klimat

Vi dyker ned i kött från nöt, gris, lamm, kyckling & vilt, mejeriprodukter som ägg, mjölk & ost, vegetariska & veganska alternativ som baljväxter, sojaprodukter med flera.

I passet ingår även en värderingsövning och en receptövning.

14.45  Paus

15.00    Matsvinn
Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och är sämre ju senare i kedjan det uppstår. Statistik varvas med goda exempel från verkligheten. Kan vi äta oss till bättre miljö, en bättre hälsa, ökad rättvisa och ett större socialt ansvar?

Vi visar både goda och mindre bra exempel från verkligheten och använder gruppens egna erfarenheter för att få igång diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi visar också olika kommunikationsmöjligheter kring matsvinn.

Det finns mängder av verktyg och checklistor Vi går igenom de senaste verktygen på marknaden.

15.30   Case – hur möter era måltider den nationella livsmedelsindustrin och de globala målen?
Sverige har äntligen en livsmedelsstrategi som ger en riktning för hur vi ska arbeta med allt från ekologiskt, närodlat, svenskproducerat och socialt ansvar. Kan livsmedelsstrategin vara ett stöd i den egna verksamheten?

Övningar och diskussion:
– Hur arbetar ni i den egna verksamheten idag? Var finns potential för att möta livsmedelsstrategins mål? Vilka av de 17 globala målen är mest relevanta i din verksamhet? Börja att skissa på en egen strategi.

16.00 Vi lyfter blicken – hållbara måltider inom planetens gränser
Framtidens nya meny – vad kan vi äta inom gränserna för vår planet? Odlat kött, insekter, alger eller näringspellets? En vegetarisk våg sveper över världen och allt fler väljer bort kött, fågel och fisk – men inte konsekvent och kommer det att räcka? De gröna periodarna har många namn: flexiatarian, klimatarian, halvvego, fegvego och fuskvego med flera. Vi avslutar dagen med en översiktlig genomgång av de utmaningar vi står inför vad gäller hållbara måltider och vad som krävs för att hålla oss inom 1,5 graders målet.

16.30 Wrap up – sammanfattning och frågestund 

17.00              Kursen avslutas

Utbildningsledare

Ellinor Eke
Ellinor Eke är VD och partner hos hållbarhetskonsulten U&We. Under mer än 20 år har Ellinor arbetat med hållbarhetsfrågor i näringslivet och som konsult. Hon har stor vana av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling, från utredning och nulägesanalys, mål och handlingsplaner, till framtagande av hållbarhetsstrategier i interaktiva workshops som lägger grund för förankring internt. Hon har stor vana att arbeta strategiskt med livsmedelsfrågor för bland annat för företag som Coop, Saltå Kvarn, Risenta,  Enjoy Wine & Spirits och Arla Foods. På U&We har Ellinor varit med att starta nätverket Hållbara Restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. Ellinor är en inspirerande och uppskattad processledare.