Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Hållbarhet har blivit en avgörande faktor för alla företag som vill lyckas. Denna utbildning ger dig modeller, verktyg och praktisk erfarenhet av hur du kan få in hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin, samtidigt som du möter dina intressenters förväntningar på ett ansvarsfullt företagande.

Denna utbildning fokuserar på hur du konkret integrerar hållbarhet i affärsstrategin. Innehållet grundar sig på modeller och verktyg, utvecklade av kursledarna Niclas Ihrén och Daniel Oppenheim, med syfte att hjälpa företag att få en affärsmässig koppling till hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid praktiskt tillämpande av verktygen genom gruppövningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM
Med syfte att ge dig kunskap, modeller och verktyg för att integrera ert hållbarhetsarbetet med er affärsstrategi får du lära dig att göra:

 1. Nulägesanalys
  – Vad är nuläge kring utmaningar och hållbarhetsarbetet och hur är dessa kopplade till affären?
 2. Bransch och omvärldsanalys
  – Hur hållbarhetsarbete adresseras inom din bransch och vilka som är ledande
 3. Responsible business-strategi
  – Hur du säkerställer att ni agerar ansvarsfullt, med kontrollerad risk, när det gäller miljömässiga, sociala risker och andra hållbarhetsrisker, och möter era intressenters förväntningar.
 4. Impact Strategy
  – Hur du säkerställer att er verksamhet och affär bidrar till ett bättre samhälle på ett sätt som engagerar internt och externt, och samtidigt stärker er långsiktiga affär.
 5. Lyckad affärsintegrering
  – Hur hållbarhetsstrategin blir en del av affärsplaneringen och beslutsfattandet i hela organisationen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Affärsansvariga chefer
 • Hållbarhetschefer
 • Strateger och specialister
 • Konsulter och hållbarhetsexperter

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att deltagarna har fått tillämpa och praktisera modeller och verktyg för att utveckla en hållbarhetsstrategi med tydligt affärsfokus
 • Teoretisk förståelse för processen och verktygen
 • Ge utrymme för både analytisk och kreativ förmåga kopplat till caseövningar och verktyg

Program

9.00 Välkomnande och introduktion
Kursledarna välkomnar deltagarna och introducerar sig själva och syftet med kursen. Deltagarna får möjighet att dela med sig förväntningar och utmaningar av att koppla hållbarhet till affären.

9.30 Introduktion av Yin & Yang modellen

Kursledarna introducerar er för Yin och Yang-modellen och dess verktygslåda. Den genomsyras av hur du tar utgångspunkt i affärsstrategin för att arbeta fram hållbarhetsstrategins prioriteringar. Det tar även utgångspunkt för hur du återintegrerar resultaten från hållbarhetsstrategin i den operativa affärsplaneringen och styrningen av ordinarie verksamhet.

10.30 Fika

10.45 Fortsättning – Introduktion av Yin & Yang modellen och verktygslåda

Efter fika fortsätter kursledarna med att introducera verktygslådan som under eftermiddagen praktiskt kommer tillämpas. Målet med introduktionen av verktygslådan är att deltagarna under workshopen ska kunna applicera teorin på case.

Yin och Yangs verktygslåda:

 • Steg 1: Nulägesanalys
 • Steg 2: Bransch och omvärldsanalys
 • Steg 3: Responsible business
 • Steg 4: Impact Strategy
 • Steg 5: Lyckad affärsintegrering

12.00 Lunch

13.00 Workshop – Så lyckas du med en affärsintegrerad hållbarhetsstrategi

Workshopen bygger på att deltagarna gruppvis praktiserar metodiken och verktygen kopplat till ett case som presenteras. Affärsperspektivet genomsyras av utvecklandet av hållbarhetsstrategins olika steg, se nedan. Formatet för workshopen är övningar, diskussioner, verkliga exempel och erfarenheter från både kursledare och deltagare.

Konkreta övningar för att lyckas integrera hållbarhet i affärsstrategin:

 • Steg 1: Nulägesanalys
  Vad är nuläge kring utmaningar och hållbarhetsarbetet? Vi analyserar affären, värdekedjan, affärsmodellen och organisationen samt nuvarande hållbarhetsarbete.
 • Steg 2: Bransch och omvärldsanalys
  Hur bedrivs hållbarhetsarbete inom er bransch och vilka är ledande? Vi samlar data för att förstå branschen och dess materiella frågor, omvärldstrender, lagar, internationella koder och standarder.
 • Steg 3: Responsible business
  Hur skall vi fokusera och vart ska vi? Vi tar fram kartan för att röra oss mot önskad strategisk position genom att möta förväntningar och krav på hållbarhetsarbetet. Vi sätter långsiktiga mål och guiding principles.
 • Steg 4: Impact Strategy
  Hur får vi hävstång i affären? Vi skapar en fokuserad strategi för att integrera hållbarhet i affären på ett sätt som kan engagera internt och externt.
 • Steg 5: Lyckad affärsintegrering
  Hur blir hållbarhetsstrategin en del av affärsplanering och beslutsfattande i hela organisationen? Vi tillämpar verktyg för att lyckas med integrering och mobilisering internt.

16.45  Sammanfattning och diskussion 

Kursledarna summerar dagens innehåll. Deltagarna får reflektera och dela sina erfarenheter från dagen.

17.00 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 26 september 2018
Tid: 09.00-17.00
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Niclas Ihrén
Niclas Ihrén är CEO och Strategic Advisor på Matters Group och en av Sveriges mest inflytelserika hållbarhetrådgivare. Han har 20 års erfarenhet som strategikonsult och från ledningsroller inom många olika branscher. Niclas har starkt fokus på strategi, innovation, affärsutveckling och kommunikation. Han är tidigare VD och grundare av Globe Forum och tidigare VD för Infinity Learning. Han har arbetat strategiskt med hållbarhetsarbetet hos bland andra Atlas Copco, Volvo, TeliaSonera, Absolut Company, PeakPerformance, IKEA, BabyBjörn, Parker & Resorts, ATG, Folksam och Polarbröd. Han är medförfattare till flera böcker och arbetar/har arbetat aktivt med flera tankesmedjor som Tällberg Foundation, World Ecological Forum och Global Utmaning.

Daniel Oppenheim
Daniel Oppenheim är senior konsult på Matters Group. Han är civilekonom och har drygt 7 års erfarenhet av hållbarhetsrelaterade frågor inom strategi, kommunikation och granskning och strategi, affärsutveckling och utbildning som bland annat hållbarhetspecialist på KPMG, Climate Change & Sustainability Services på Hyper Island och som VD på Kornetten – Home of Entpreneurs. Daniel har arbetat både i Sverige och över hela världen med bolag som Sandvik, SKF, LKAB, Cermaq, Norsk Hydro, Nordea, Stadsmissionen och Stendörren Fastigheter.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som ansvarar för eller arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Hållbarhet har blivit en avgörande faktor för alla företag som vill lyckas. Denna utbildning ger dig modeller, verktyg och praktisk erfarenhet av hur du kan få in hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin, samtidigt som du möter dina intressenters förväntningar på ett ansvarsfullt företagande.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker – hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.