Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Hållbarhet har blivit en avgörande faktor för alla företag som vill lyckas. Denna utbildning ger dig modeller, verktyg och praktisk erfarenhet av hur du kan få in hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin, samtidigt som du möter dina intressenters förväntningar på ett ansvarsfullt företagande.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Denna utbildning fokuserar på hur du konkret integrerar hållbarhet i affärsstrategin. Innehållet grundar sig på modeller och verktyg, utvecklade av kursledarna Niclas Ihrén och Daniel Oppenheim, med syfte att hjälpa företag att få en affärsmässig koppling till hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid praktiskt tillämpande av verktygen genom gruppövningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM
Med syfte att ge dig kunskap, modeller och verktyg för att integrera ert hållbarhetsarbetet med er affärsstrategi får du lära dig att göra:

 1. Nulägesanalys
  – Vad är nuläge kring utmaningar och hållbarhetsarbetet och hur är dessa kopplade till affären?
 2. Bransch och omvärldsanalys
  – Hur hållbarhetsarbete adresseras inom din bransch och vilka som är ledande
 3. Responsible business-strategi
  – Hur du säkerställer att ni agerar ansvarsfullt, med kontrollerad risk, när det gäller miljömässiga, sociala risker och andra hållbarhetsrisker, och möter era intressenters förväntningar.
 4. Impact Strategy
  – Hur du säkerställer att er verksamhet och affär bidrar till ett bättre samhälle på ett sätt som engagerar internt och externt, och samtidigt stärker er långsiktiga affär.
 5. Lyckad affärsintegrering
  – Hur hållbarhetsstrategin blir en del av affärsplaneringen och beslutsfattandet i hela organisationen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Affärsansvariga chefer
 • Hållbarhetschefer
 • Strateger och specialister
 • Konsulter och hållbarhetsexperter

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att deltagarna har fått tillämpa och praktisera modeller och verktyg för att utveckla en hållbarhetsstrategi med tydligt affärsfokus
 • Teoretisk förståelse för processen och verktygen
 • Ge utrymme för både analytisk och kreativ förmåga kopplat till caseövningar och verktyg

Program

9.00 Välkomnande och introduktion
Kursledarna välkomnar deltagarna och introducerar sig själva och syftet med kursen. Deltagarna får möjighet att dela med sig förväntningar och utmaningar av att koppla hållbarhet till affären.

9.30 Introduktion av Yin & Yang modellen

Kursledarna introducerar er för Yin och Yang-modellen och dess verktygslåda. Den genomsyras av hur du tar utgångspunkt i affärsstrategin för att arbeta fram hållbarhetsstrategins prioriteringar. Det tar även utgångspunkt för hur du återintegrerar resultaten från hållbarhetsstrategin i den operativa affärsplaneringen och styrningen av ordinarie verksamhet.

10.30 Fika

10.45 Fortsättning – Introduktion av Yin & Yang modellen och verktygslåda

Efter fika fortsätter kursledarna med att introducera verktygslådan som under eftermiddagen praktiskt kommer tillämpas. Målet med introduktionen av verktygslådan är att deltagarna under workshopen ska kunna applicera teorin på case.

Yin och Yangs verktygslåda:

 • Steg 1: Nulägesanalys
 • Steg 2: Bransch och omvärldsanalys
 • Steg 3: Responsible business
 • Steg 4: Impact Strategy
 • Steg 5: Lyckad affärsintegrering

12.00 Lunch

13.00 Workshop – Så lyckas du med en affärsintegrerad hållbarhetsstrategi

Workshopen bygger på att deltagarna gruppvis praktiserar metodiken och verktygen kopplat till ett case som presenteras. Affärsperspektivet genomsyras av utvecklandet av hållbarhetsstrategins olika steg, se nedan. Formatet för workshopen är övningar, diskussioner, verkliga exempel och erfarenheter från både kursledare och deltagare.

Konkreta övningar för att lyckas integrera hållbarhet i affärsstrategin:

 • Steg 1: Nulägesanalys
  Vad är nuläge kring utmaningar och hållbarhetsarbetet? Vi analyserar affären, värdekedjan, affärsmodellen och organisationen samt nuvarande hållbarhetsarbete.
 • Steg 2: Bransch och omvärldsanalys
  Hur bedrivs hållbarhetsarbete inom er bransch och vilka är ledande? Vi samlar data för att förstå branschen och dess materiella frågor, omvärldstrender, lagar, internationella koder och standarder.
 • Steg 3: Responsible business
  Hur skall vi fokusera och vart ska vi? Vi tar fram kartan för att röra oss mot önskad strategisk position genom att möta förväntningar och krav på hållbarhetsarbetet. Vi sätter långsiktiga mål och guiding principles.
 • Steg 4: Impact Strategy
  Hur får vi hävstång i affären? Vi skapar en fokuserad strategi för att integrera hållbarhet i affären på ett sätt som kan engagera internt och externt.
 • Steg 5: Lyckad affärsintegrering
  Hur blir hållbarhetsstrategin en del av affärsplanering och beslutsfattande i hela organisationen? Vi tillämpar verktyg för att lyckas med integrering och mobilisering internt.

16.45  Sammanfattning och diskussion 

Kursledarna summerar dagens innehåll. Deltagarna får reflektera och dela sina erfarenheter från dagen.

17.00 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Niclas Ihrén
Niclas Ihrén är CEO och Strategic Advisor på Matters Group och en av Sveriges mest inflytelserika hållbarhetrådgivare. Han har 20 års erfarenhet som strategikonsult och från ledningsroller inom många olika branscher. Niclas har starkt fokus på strategi, innovation, affärsutveckling och kommunikation. Han är tidigare VD och grundare av Globe Forum och tidigare VD för Infinity Learning. Han har arbetat strategiskt med hållbarhetsarbetet hos bland andra Atlas Copco, Volvo, TeliaSonera, Absolut Company, PeakPerformance, IKEA, BabyBjörn, Parker & Resorts, ATG, Folksam och Polarbröd. Han är medförfattare till flera böcker och arbetar/har arbetat aktivt med flera tankesmedjor som Tällberg Foundation, World Ecological Forum och Global Utmaning.

Daniel Oppenheim
Daniel Oppenheim är senior konsult på Matters Group. Han är civilekonom och har drygt 7 års erfarenhet av hållbarhetsrelaterade frågor inom strategi, kommunikation och granskning och strategi, affärsutveckling och utbildning som bland annat hållbarhetspecialist på KPMG, Climate Change & Sustainability Services på Hyper Island och som VD på Kornetten – Home of Entpreneurs. Daniel har arbetat både i Sverige och över hela världen med bolag som Sandvik, SKF, LKAB, Cermaq, Norsk Hydro, Nordea, Stadsmissionen och Stendörren Fastigheter.

Fler kurser för dig!

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Samhällsengagemang – Så lyckas du med sponsring och partnerskap med NGO:s och ideella organisationer

Att sponsra eller ingå partnerskap med NGO:s och ideella organisationer blir en allt viktigare del av företags hållbarhetsarbete. Denna utbildning handlar om hur du utifrån era egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten för alla inblandade och stärker er verksamhet och ert varumärke samtidigt som ni stöttar något ni anser behjärtansvärt. Du får lära dig att ta fram en strategi för samhällsengagemang samt fördelar och nackdelar med olika typer av samarbeten. Vi går även igenom hur man kan utvärdera projekt och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning handlar om hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom olika metoder för att mäta, hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, samlat in data och följer upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Minska er klimatpåverkan – så identifierar du genomförbara, effektiva och lönsamma åtgärder

Kraven ökar på företag och organisationer att snabbt minska klimatpåverkan och så småningom nå nollutsläpp. Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka åtgärder i er verksamhet som ger störst effekt, är lättast att genomföra och vilken ekonomisk effekt dessa åtgärder får. Vi går igenom en steg- för steg-metodik för att ta reda på vad som krävs för att nå era klimatmål och hur du tar fram en färdplan för att nå nollutsläpp.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Agenda 2030 och de Globala målen – för transportsektorn

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samtidigt har världens ledare satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna och möjligheterna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.