Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Den här kursen ger dig kunskaper kring hur man skapar en effektiv internkommunikation som får hela organisationen att dra åt samma håll. Under dagen varvar vi teori med verkliga case och praktiska moment, utifrån beprövade, evidensbaserade metoder.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM HUR DU:

 • Väcker engagemang för organisationens hållbarhetsarbete
 • Skapar en strategi för intern hållbarhetskommunikation som engagerar
 • Väljer fokusområden och budskap och sätter mål för din internkommunikation
 • Kan arbeta med strukturer och verktyg för intern kommunikation
 • Tar hänsyn till organisatoriska förutsättningar
 • Når fram genom hållbarhetsdriven målgruppsanpassning
 • Hur du genom att kombinera hållbarhetskommunikation och motivationsforskning kan anpassa kommunikationen till målgruppen för största möjliga nytta

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar med hållbarhet och internkommunikation i näringsliv och offentlig förvaltning, till exempel;
– Kommunikations-, informations- och marknadschefer
– Kommunikatörer, informatörer, miljösamordnare, strateger
– Hållbarhetschefer, miljöchefer, hållbarhetsansvariga

Vi ser gärna flera deltagare från samma organisation för att få bättre genomslagskraft.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • En modell för hur planering av den interna hållbarhetskommunikationen kan läggas upp, bland annat vision, fokusområden och mål.
 • En orientering i organisatoriska förutsättningar som har betydelse för att lyckas med internkommunikation, bland annat individers motivation och organisationskultur.
 • Förståelse för att arbeta utifrån ett kommunikativt förhållningssätt, bland annat kultur av dialog.
 • Kunskaper om hur kommunikationen kan målgruppsanpassas efter olika drivkrafter
 • Reflektera kring organisationens nuläge och analysera möjliga aktiviteter för att påbörja en internkommunikationsstrategi.
 • Verktyg för internkommunikation

 

Program

9.00 Introduktion
Förväntningar/incheckning
Syfte och mål med utbildningen
Genomgång av individuell föruppgift

9.45 Förutsättningar för internkommunikation
Introduktion till modell för planering
Syftet med internkommunikation
Organisationens ”varför” kopplat till hållbarhet

10.15 PAUS

10.30 Förutsättningar för internkommunikation (fortsättning)
Att välja fokusområden
Presentation av teori kring individers motivation
Konkreta mål

12.15 Lunch

13.15 Kommunikation versus information. Att engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet
Anpassning och dialogstrategier för att involvera medarbetarna
Organisationens kultur som en förutsättning för kommunikation
Aktiviteter för att påverka en kultur av dialog
Kommunikation som en del i verksamhetens förbättringsarbete

14.30 Kaffepaus

14.50 Hållbarhetsdriven målgruppsanpassning.  Hur når vi fram?
Genomgång av målgrupper utifrån beteenden och attityder
Övning att målgruppsanpassa hållbarhetsbudskap
Presentation av verktyg för kommunikation

16.15–17.00 Avslutning
Avslutande diskussioner
Individuell reflektion för nästa steg i sin organisation
Utvärdering av kursen

 

Utbildningsledare

Jessica Dymén
Jessica Dymén är konsult på Esam med fokus på hållbarhetskommunikation och social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av CSR och samhällsorienterat förändringsarbete. Jessica drivs av att utveckla organisationer att nå sina hållbarhetsmål och stärka sitt varumärke genom att använda kommunikation som hjälpmedel för dialog och engagemang internt. Hon vill utmana fler organisationer att våga kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Jessica har en bakgrund från både näringslivet och ideella sektorn vilket har gett henne möjlighet att bygga upp en förståelse och analytisk förmåga att se både affärsmöjligheter och samhällsbehov.

Marianne Strindin
Marianne Strindin är konsult på Esam och beteendevetare som arbetar med att stödja ledning med sitt förändringsarbete. Hon arbetar med att skapa förutsättningar för både struktur och kultur, samt organisationens förmåga att nå goda resultat med hjälp av de människor som finns där. Bland annat genom att skapa förståelse för hur man som individ filtrerar sin omvärld, andras beteenden och sitt sätt att kommunicera. Mariannes bakgrund från både statlig verksamhet och näringsliv, med små- och medelstora företag, har bidragit till förmågan att förstå och anpassa utifrån organisationens olika förutsättningar och behov.

Fler kurser för dig!

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

En framgångsrik intern hållbarhetskommunikation med engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll är nyckeln för att driva förändringar och uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.