Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Den här kursen ger dig kunskaper kring hur man skapar en effektiv internkommunikation som får hela organisationen att dra åt samma håll. Under dagen varvar vi teori med verkliga case och praktiska moment, utifrån beprövade, evidensbaserade metoder.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM HUR DU:

 • Väcker engagemang för organisationens hållbarhetsarbete
 • Skapar en strategi för intern hållbarhetskommunikation som engagerar
 • Väljer fokusområden och budskap
 • Sätter mål för din internkommunikation
 • Motiverar
 • Arbetar med olika organisatoriska förutsättningar
 • Når fram genom hållbarhetsdriven målgruppsanpassning
 • Kan arbeta med attityder, normer och beteende
 • Kan arbeta med strukturer och verktyg för intern kommunikation
 • Hur du genom att kombinera hållbarhetskommunikation och motivationsforskning kan vi anpassa kommunikationen till målgruppen för största möjliga nytta


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar med hållbarhet och internkommunikation i näringsliv och offentlig förvaltning, till exempel;
– Kommunikations-, informations- och marknadschefer
– Kommunikatörer, informatörer, miljösamordnare, strateger
– Hållbarhetschefer, miljöchefer, hållbarhetsansvariga
Vi ser gärna flera deltagare från samma organisation för att få bättre genomslagskraft.

Mål med utbildningen:

Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för hur kultur, attityder och beteenden påverkar arbetet med hållbarhetsfrågor
 • Tydlig och användbar förståelse för hur värderingar hos de interna målgrupperna kan användas för att nå målen med hållbarhetsarbetet
 • Kkad kunskap om hur man strategiskt och taktiskt positionerar hållbarhet internt
 • Kunskaper i hur organisatoriska förutsättningar har betydelse för ett lyckas med intern kommunikation
 • Kunskaper om hur den interna kommunikationen kan målgruppsanpassas efter olika drivkrafter
 • Verktyg för att kunna utveckla den interna kommunikationen
 • Få inspiration och energi

 

Program

9.00–09.30 Introduktion
– Förväntningar/incheckning
– Syfte och mål med utbildningen

9.30–10.30 Färdriktning, paketering och budskap
1) Syftet med intern kommunikation
2) Varför?
3) Välja fokusområden och budskap.
4) Konkreta mål
5) Engagera medarbetarna

10.30 -10.45 Kaffepaus

10.45 – 12 Information versus kommunikation. Att engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet
– Hur får man medarbetarna att efterfråga information?
– Hur engagerar man internt?
– Attityder, normer och beteende
– Motivation och vuxnas lärande
– Organisatoriska förutsättningar

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Hållbarhetsdriven målgruppsanpassning. Hur når vi fram?
Genom att kombinera hållbarhetskommunikation och motivationsforskning kan vi anpassa kommunikationen till målgruppen för största möjliga nytta.

14.30–14.45 Kaffepaus

14.45–16.30 Strukturer och verktyg för intern kommunikation
Strukturer för intern kommunikation med hjälp av ledningssystem
Kommunikation som en del i verksamhetens förbättringsarbete
Konkreta verktyg för intern kommunikation

16.30–17.00 Avslutning
Reflektion, både individuellt och i grupp
Avslutande diskussioner

Utbildningsledare

Jessica Dymén
Jessica Dymén är konsult på Esam med fokus på hållbarhetskommunikation och social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av CSR och samhällsorienterat förändringsarbete. Jessica drivs av att utveckla organisationer att nå sina hållbarhetsmål och stärka sitt varumärke genom att använda kommunikation som hjälpmedel för dialog och engagemang internt. Hon vill utmana fler organisationer att våga kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Jessica har en bakgrund från både näringslivet och ideella sektorn vilket har gett henne möjlighet att bygga upp en förståelse och analytisk förmåga att se både affärsmöjligheter och samhällsbehov.

Mikael Brändström
Mikael Brändström är VD och konsult på Esam och en av få SIS-certifierade ledningssystem-specialister i Sverige. Han har 18 års erfarenhet av att utveckla interna kommunikationsstrukturer för att lyckas med hållbar utveckling inom privat och offentlig verksamhet. Mikael är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt.

Marianne Strindin
Marianne Strindin är konsult på Esam och beteendevetare som arbetar med att stödja ledning med sitt förändringsarbete. Hon arbetar med att skapa förutsättningar för både struktur och kultur, samt organisationens förmåga att nå goda resultat med hjälp av de människor som finns där. Bland annat genom att skapa förståelse för hur man som individ filtrerar sin omvärld, andras beteenden och sitt sätt att kommunicera. Mariannes bakgrund från både statlig verksamhet och näringsliv, med små- och medelstora företag, har bidragit till förmågan att förstå och anpassa utifrån organisationens olika förutsättningar och behov.

Fler kurser för dig!

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Uppförandekod – så lyckas du med innehåll, implementering och uppföljning

Uppförandekoden, även kallad code of conduct, är själva grundpelaren för en organisations hållbarhetsarbete. Rätt formulerad och rätt implementerad stakar ut vägen för hela hållbarhetsarbetet. Denna utbildning handlar om hur din verksamhet tar fram, formulerar, implementerar och förankrar en uppförandekod.

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.