Kemikalier i elektronik – Så arbetar du med RoHS i praktiken

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ofta farliga kemikalier. Kraven på att ha koll på kemikalier i elektrisk och elektronisk utrustning blir allt hårdare. Denna utbildning lär dig att se till att den tekniska dokumentation som krävs uppfyller kraven i RoHS för CE-märkning. Vi går igenom kraven och vilka rutiner man behöver enligt den harmoniserade standarden EN 50 581.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

8633598-circuit-boatd-Stock-Photo-board-circuit-green

Kraven på kemikalier i elektrisk och elektronisk utrustning gäller inte endast för uppenbara elektriska produkter som lampor utan även andra produkter som innehåller någon elektrisk eller elektronisk funktion, till exempel hundhalsband med dioder eller stegräknare. Ofta innehåller de farliga kemikalier som innebär risker för både människa och miljö. Dessa varor måste vara CE-märkta och ha korrekt dokumentation och för det är alla som säljer under eget varumärke ansvariga. Denna utbildning lär dig att se till att den tekniska dokumentation som krävs uppfyller kraven i RoHS för CE-märkning. Vi går igenom kraven och vilka rutiner man behöver enligt den harmoniserade standarden EN 50 581. 

Denna praktiskt inriktade utbildning ger kunskap i vad som krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen enligt RoHS, vilket krävs vid CE-märkning av elektriska produkter. Du får lära dig hur dokumentationen ska göras och hur den kan länkas till annan information i företaget.

Utbildningen ger dig verktyg för att arbeta effektivt med RoHS i ert företag genom att du får kunskap om krav och skyldigheter i RoHS-direktivet, den harmoniserade standarden EN 50 581 Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen, och kursledarens erfarenheter av det praktiska arbetet i företag. Metodiken enligt EN 50 581 kan även användas i allt arbete med begränsade ämnen enligt andra krav, som REACH.

Kursen innehåller både teori, övningar samt ger inblick i hur andra företag arbetar med RoHS.

UTBILNINGEN GÅR IGENOM:
– Tekniska filen – vad som krävs i standarden EN 50 581 i praktiken
– Vilka materialdeklarationer som kan användas
– Hur man utvärdering av leverantörer och material med avseende på RoHS
– Rutiner och vilka processer bör man ha för att säkerställa kravuppfyllelse
– Kemisk analys och tester och när bör man göra det
– Hur man säkerställer man att den egna tekniska filen uppfyller RoHS-kraven

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig bland annat till tillverkare, importörer och återförsäljare av produkter som innehåller elektronik eller har elektroniska komponenter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
– Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– Känna till kraven i RoHS
– Känna till vilken roll och vilka skyldigheter man har enligt RoHS
– Förstå hur man arbetar praktiskt för att ta fram den tekniska dokumentationen som krävs i RoHS
– Ha kunskap om verktyg och metoder för att prioritera arbetet med den tekniska dokumentationen

Program

09.00 – 09.30 Välkomna och inledning till dagen

09.30 – 11.00 Introduktion kraven i RoHS
Kursen inleds med en genomgång av lagstiftningens krav på produkter och vilka skyldigheter du har som tillverkare, importör eller distributör. Vi går också igenom CE-märkning under RoHS.

11.00 – 12.00 Standarden EN 50 581 och teknisk fil
Vi går igenom standarden och vad den innebär i praktiken. Hur används den för att ta fram den tekniska dokumentation som krävs.

12.00 – 13:00 Lunch

13.00 – 14:00 Riskbedömning av material och leverantörer
Med begränsade resurser och omfattande krav så måste man prioritera för att nå resultat. Vi går igenom riskbedömning av material och leverantörer som ett verktyg för prioritering.

14:00 – 15.00 Samla in, utvärdera och uppdatera RoHS informationen
När man identifierat krav på dokumentation så ska informationen samlas in. I en värld med snabba förändringar av leverantörskedjor, material och bestämmelser så räcker det inte att sammanställa och spara dokumentationen. Man måste fortsatt arbeta med utvärdering och uppdatering. I detta avsnitt går vi igenom exempel på hur man kan integrera detta i företagets arbete.

15.00 – 15.20 Kaffe

15.20 – 16.00 Gruppövning – Granska dokumentation

16.00 – 16.30  Kemisk analys
Vi går igenom hur man kan använda kemisk analys i sitt arbete med RoHS.

16.30 – 17.00 Summering och avslut
Vi avslutar med att summera dagen och här finns också möjlighet till att få svar på ytterligare frågor.

Kursinformation

Datum: 12 oktober 2016
Tid: 09.00–17.00
Plats:  IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

MatsForkman_20160527 170pcMats Forkman
Mats Forkman är Senior chemical adviser på Intertek där han ger rådgivning och utbildar företag kring kemikalielagstiftning inom EU och globalt och hur man kan arbeta för att uppfylla de krav som ställs. Mats har 14 års erfarenhet från olje- och kemikalieindustrin och 12 års erfarenhet från Kemikalieinspektionen där han arbetat med riskbedömning, riskhantering och varit chef för tillsynsenheten för varor och bekämpningsmedel.