Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Heldag för dig som arbetar med kemikalier i verksamheten. Du får det senaste inom lagstiftning, vad som krävs för lagefterlevnad och hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

3776405882

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

 

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Användare av kemikalier har en snårskog av lagar att ta sig igenom för att göra rätt. Enligt svensk lagstiftning är det upp till varje företag och organisation som hanterar kemikalier att känna till alla lagar som företaget berörs av. Och har man väl fått koll på vilka lagar man berörs av ska man kunna agera utifrån de krav som ställs.

Utbildningen ger dig en orientering om de viktigaste kemikalielagarna som gäller idag för tillverkare och användare. Vi fokuserar på REACH, CLP och det nya utökade säkerhetsdatabladet, där bindande krav ställs på exponeringsscenarier. Vi går också igenom lagar där information från det utökade säkerhetsdatabladet kan användas. Under dagen får du öva på att läsa och förstå exponeringsscenarier och du får en checklista för vad du behöver göra när du får ett exponeringsscenarie från din leverantör.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Dig som arbetar med eller ansvarar för hantering av kemikalier i verksamhet och i tillverkning.
– Dig som arbetar med arbetsmiljö,
– Dig som arbetar med frågor kring yttre miljö.
– Inköpare av kemiska produkter.
– Produktutvecklare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad utbildning ska deltagarna;
– ha en god orientering i REACH och CLP
– ha en överblick över vad som krävs för att uppfylla de de lagar som gås igenom
– kunna läsa och tolka exponeringsscenarier
– veta hur man ska agera vid mottagande av exponeringsscenarier

Program

9:00-9:30 Välkomna!
Kurskompendier delas ut. Vi går igenom dagens upplägg samt presentation av kursledare och deltagare.

9:30-10:15 REACH

Vad säger lagen, vilka viktiga datum finns det att förhålla sig till och vad ska göras för att följa den.

10:30-10:45 Fikapaus

10:45-11:30 CLP
Vad säger lagen, vilka viktiga datum finns det att förhålla sig till och vad ska göras för att följa den

11:30. 12:30 Utökat säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier
Vad ett utökat säkerhetsdatablad är, vad det innehåller och vad som behöver göras när man får ett från sin leverantör.

12:30-13:30 Lunchpaus

13:30-14:00 Forts Utökat säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier
Vad ett utökat säkerhetsdatablad är, vad det innehåller och vad som behöver göras när man får ett från sin leverantör

14:00- 14:30 Gemensam övning i att läsa och förstå exponeringsscenarier

14:00-14:30  Gruppövningar i att läsa exponeringsscenarier

14:30 – 15:00 Genomgång gruppövningar

15:00-15:15 Fikapaus

15:15-16:45 Övriga kemikalielagar
Vad säger lagarna, vilka viktiga krav finns de i dem och vad krävs för att uppfylla dem.

16:45-17:00 Avslut och sammanfattning av dagen

Kursinformation

Datum: 13 april 2016
Tid: 09.00–17.00
Plats:  IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Utbildningsledare

1396204274Malin Ludvigsson
Malin Ludvigsson arbetar som Senior Chemical Consultant på Explizit Environment AB och har bred erfarenhet av att arbeta med kemikalier i olika processer och miljöer. Sedan 2006 har hon arbetat med kemikalielagstiftningar och hur de ska tillämpas i verksamheter. Malin håller ofta utbildningar för linjechefer/arbetsledare kring deras arbetsmiljöansvar för kemikaliehantering.

Tips!