Kemikalier i varor – så klarar du lagkraven

Kemikalielagstiftningen omfattar alla varor, till exempel kläder, livsmedel, inredning, elektronik och husgeråd. Kraven finns spridda i en rad olika lagstiftningar. Denna utbildning ger dig kunskaper i de viktigaste lagstiftningarna i Sverige och inom EU som gäller för varor och hur du kan arbeta effektivt med att se till att de varor man tillverkar och säljer uppfyller kraven.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

kemikalier-i-varor

Kemikalielagstiftningen omfattar alla varor, till exempel kläder, livsmedel, inredning, elektronik och husgeråd. Kraven finns spridda i en rad olika lagstiftningar med olika utformning vilket gör dem svåra att överblicka. Denna utbildning ger dig kunskaper i de viktigaste lagstiftningarna i Sverige och inom EU som gäller för varor och hur du kan arbeta effektivt med att se till att de varor man tillverkar och säljer uppfyller kraven.

Kraven på kemikalier i varor ökar och varor som innehåller förbjudna ämnen får inte säljas. Finns varan redan på marknaden måste den dras tillbaka, vilket kan medföra höga kostnader och förlorade intäkter.

Denna praktiskt inriktade utbildning ger kunskap i vad som krävs för att uppfylla kemikaliekraven för varor i till exempel Reach, RoHS, POP-förordningen, leksaksdirektivet och Förordningen för material i kontakt med livsmedel. Vi ger en överblick och reder ut vilka krav de ställer på produkten och dina skyldigheter. Du får lära dig hur man kan utforma effektiva metoder, ställa krav på leverantörer och använda kemiska analyser.

Utbildningen ger dig verktyg för att arbeta effektivt med kemikaliekraven i ert företag genom att du får kunskap om vilka lagstiftningar som gäller er verksamhet, samt krav och skyldigheter i lagstiftningen.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vilka kemikaliekrav som gäller för varor i EU i överblick
 • Roller och skyldigheter inom de olika kemikalielagstiftningarna
 • Materialdeklarationer som kan användas
 • Utvärdering av leverantörer och material med avseende på kemikaliekrav
 • Rutiner – vilka processer bör man ha för att säkerställa kravuppfyllelse?
 • Kemisk analys och tester – när bör man göra det?

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till alla som tillverkar, importerar, köper in eller säljer varor eller på annat sätt berörs av kemikalielagstiftningen i varor.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Ha kunskap om vilka lagstiftningar inom EU och Sverige som berör kemikaliekrav i varor
 • Känna till kraven på produkter
 • Känna till vilken roll och vilka skyldigheter man har enligt kemikalielagstiftningen
 • Förstå hur man arbetar praktiskt med metoder för att hantera kemikaliekraven
 • Ha kunskap om verktyg och metoder för att prioritera arbetet med kemikaliekrav

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Introduktion till lagstiftningen
Kursen inleds med en genomgång av lagstiftningar och vilka varor som omfattas av de olika direktiven och förordningarna.

11.00    Krav och skyldigheter
Vi går igenom de olika lagstiftningarnas krav på olika typer av varor och vilka skyldigheter du har som tillverkare, importör eller distributör.

12.00    LUNCH

13.00    Att prioritera i sitt arbete
Med en komplex verklighet, begränsade resurser och omfattande krav så måste man prioritera för att nå resultat. Vi går igenom riskbedömning av varor och leverantörer som ett verktyg för prioritering.

14:00    Att nå långsiktiga resultat i kemikaliearbetet
Hur samlar man in, utvärderar och uppdaterar sin dokumentation. I detta avsnitt går vi igenom exempel på hur man kan integrera detta i företagets affärsprocesser.

15.00    PAUS

15.20    Gruppövning
Vilken lagstiftning omfattas en vara av, vilken är min roll och vilka skyldigheter har jag.

16.00    Kemisk analys
Vi går igenom hur man kan använda kemisk analys i sitt arbete med kemikaliekrav.

16.30 – 17.00 Summering och avslut
Vi avslutar med att summera dagen och här finns också möjlighet till ytterligare frågor.

Utbildningsledare

MatsForkman_20160527 170pcMats Forkman
Mats Forkman är Senior chemical adviser på Intertek där han ger rådgivning och utbildar företag kring kemikalielagstiftning inom EU och globalt och hur man kan arbeta för att uppfylla de krav som ställs. Mats har 14 års erfarenhet från olje- och kemikalieindustrin och 12 års erfarenhet från Kemikalieinspektionen där han arbetat med riskbedömning, riskhantering och varit chef för tillsynsenheten för varor och bekämpningsmedel.