Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Green Leap, en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH, har genomfört en omfattande studie under åren 2015 till 2017 och med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder undersökt hinder och drivkrafter som finns i Sverige idag för att ställa om livsstilar i en mer hållbar riktning. Forskningsresultaten har sedan översatts till ett workshopmaterial.

I forskningen har man identifierat fyra olika målgruppssegment och åtta olika exempelpersoner och vad som kan få dessa att göra mer hållbara val. Till exempel Maria 42, en miljöengagerad grundskolelärare med två barn i mellanstor stad; Stefan 55, nyskild, som tycker att ekologisk mat är för dyr och gillar veteranbilar; marknadsföraren Noor, 33, som gillar rawfood och den tekniska säljaren Marco som har stenkoll på sin energiförbrukning och tror att teknikutvecklingen kommer att säkerställa en hållbar utveckling.

Den här kursen ger dig fördjupad kunskap och förståelse för vilka olika drivkrafter och hinder olika målgrupper har och hur du kan använda dessa för att hjälpa din målgrupp att göra hållbara val. Teoretisk kunskap varvas med workshops då du får applicera kunskaperna på ditt arbete och din målgrupp.

 

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad olika människor har för drivkrafter och hinder för att göra hållbara livsstilsval – vi går igenom åtta olika exempelpersoner i fyra segment från KTH:s forskning
 • Hur värderingar och livsstilar påverkar människors handlingar inom hållbarhet
 • Vad som får just dina målgrupper att göra mer hållbara val
 • Konkreta verktyg för att utveckla nya idéer, utvärdera genomförda projekt, samt utveckla bättre kommunikation, produkter och tjänster.
 • En workshopteknik för att själv leda workshops kring hur olika hållbarhetsfrågor engagerar olika målgrupper

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med att främja hållbara livsstilar och arbetar med att få med människor att göra mer hållbara val, i såväl privat som offentlig sektor, till exempel:

 • Hållbarhetschefer och hållbarhetssamordnare
 • Designers
 • Produktutvecklare
 • Kommunikatörer och marknadsförare
 • Samhällsplanerare och stadsutvecklare
 • Entreprenörer

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad kunskap om olika värderingar, drivkrafter och hinder för olika målgruppers olika hållbarhetsengagemang
 • Verktyg för att utveckla kommunikation, produkter och tjänster
 • Verktyg att utvärdera och dra lärdomar om tidigare insatser
 • Verktyg att själv leda workshops i ämnet

Program

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion
– Genomgång av agenda
– Introduktionsrunda 

09.30–10.00 Målgruppsarenan, bakgrund och användning
– Varför behövs Målgruppsarenan?
– Bakgrund, vetenskaplig teori och metod

10.00 – 10.30 Fyra målgruppsegment och åtta exempel
– Sveriges fyra segment: Utforskare, Bevarare, Framgångssträvare och Samhällsfokuserade
– Övning: utforska segmentens olika drivkrafter och hinder

10.30-10:45 Kaffe

10.45 – 12.00 Forts ”Fyra segment och åtta personer”
– Möt exempel personerna Stefan 55, Maria 42, Noor 33, Gabriel 24, Ann 38, Marco 29, Ingmarie 59 och Olle 64.
– Övning: var finns du och var finns din målgrupp?
– Diskussion och uppföljning

12.00 – 13.00 Lunch

13:00 – 15.00 Workshop: Utforska, utveckla, utvärdera
– Introduktion av workshopmaterial
– Lär dig utforska din målgrupp, utveckla nya idéer och utvärdera genomförda projekt med hjälp av målgruppsarenan.
– Grupparbete med deltagarnas egna exempel och utmaningar som utgångspunkt.

15.00 – 15.20 Fika

15.20 – 16.30 Lär dig leda målgruppsworkshops
– Lär dig att själv leda workshops kring målgruppsarenan
– Exempel på användning inom tjänster, produkter, samhällsservice och kommunikation

16:30 – 17.00 Avslutning
– Uppsamling och frågor
– Check out

Kursinformation

Datum: 22 april 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Joel Lindefors
Joel Lindefors är kommunikationsstrateg som har arbetat med kommunikation och hållbar utveckling i över tio år. Han har tidigare lett nätverket Rena Kläder och varit PR-ansvarig för Nudie Jeans. Han är utbildad på Berghs School of Communications och Institutionen för Reklam och PR vid Stockholms Universitet. Joel är en av grundarna till Futerras Stockholmskontor och har arbetat med kunder som Åhléns, Marine Stewardship Council, Filippa K, Sustainable Fashion Academy, Beckers, Lantmännen och Business Social Compliance Initiative.

Sara Ilstedt
Sara Ilstedt är professor i produkt och tjänstdesign på KTH. Hon har en bakgrund som industridesigner och har doktorerat inom Människa-dator interaktion. 2012 startade Sara Ilstedt Green Leap på KTH, en forskargrupp inom design och hållbar utveckling som arbetar i nära samarbete med samhälle och designbransch. Sara forskar om hållbara livsstilar, användarcentrerad design och designmetodik. På KTH undervisar Sara i hållbar konsumtion, kreativitet, tjänstedesign och användarcentrerad design.

Fler kurser för dig!

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

En framgångsrik intern hållbarhetskommunikation med engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll är nyckeln för att driva förändringar och uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.