Mänskliga rättigheter – riskhantering i högriskländer

Denna utbildning, som genomförs i samarbete med Swedwatch, ger dig verktyg och kunskap i hur företag och organisationer kan minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

MR risker högriskländer

Denna heldagsutbildning, som genomförs i samarbete med Swedwatch, ger dig verktyg och kunskap i hur företag och organisationer i olika branscher kan minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Stor vikt läggs vid hur man omsätter internationella riktlinjer och ramverk till praktiskt arbete.

Utbildningen går igenom risker i företags produktion med fokus på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi tar också upp risker kopplade till miljö och lokalbefolkning.

Vi kopplar teori till praktik, tittar bortom riktlinjer och ramverk och bygger kunskap genom exempel ur verkligheten. Vi talar om inköpsmetoder, klagomålsmekanismer, levnadslön, föreningsfrihet och kundansvar. Men vi tittar även på falluckorna och risker som företag ofta missar, trots goda intentioner.

Utbildningen genomförs i samarbete med Swedwatch, som genom sina företagsgranskningar och fältstudier har en unik inblick i företags påverkan på mänskliga rättigheter och vad intressenterna i produktionsländerna själva anser är viktigt.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Företag med leverantörer eller kunder i låglöneländer och/eller högriskmarknader.
– Alla som stöter på dessa frågeställningar i sitt arbete, till exempel företagsledning, hållbarhetspersonal, inköpsavdelning och/eller kommunikationsansvarig (inga särskilda förkunskaper krävs).

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Deltagarna ska få god kännedom om utmaningarna avseende mänskliga rättigheter i olika branscher och hur dessa kan bemötas, samt få kunskaper i aktuella trender och branschinitiativ.

Program

 

9.00 – 9.15: Välkommen och presentationsrunda

9.15 – 9.40: Om Swedwatch och fokusområden

9.40 – 10.25: De internationella ramverken

10.25 – 10.40: Kaffepaus

10.40 – 11.15: Due diligence-processen

11.15 – 12:00: Övning 1

12:00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Gäst

14.00 – 14.15 Kaffepaus

14.15 – 15.00: Klagomålsmekanismer

15.00 – 15.45: Övning 2

15.45–16.15 Branschinitiativ, verktyg samt bra och dåliga exempel

16.15-16.30: Slutdiskussion

citatbanner-mr