Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkade är ett krav i ISO14001 och ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirukulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

Ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling har blivit mer uppmärksammat på senare år, samtidigt som antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö syftar till att vända utvecklingen.

Denna utbildning ser till att du får kunskap om föreskriften och hur den ska omsättas i praktiken. Utbildningen baseras på olika fallstudier och övningar och du kommer att få konkreta tips och verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Roller i arbetsmiljöarbetet
  • Hur du praktiskt kan arbeta enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
  • Hur arbetsgivare ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
  • Hur du kan bidra till att främja hälsan i din organisation och medverka till att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla arbetsgivare och i synnerhet befattningar inom HR, VD, chefer, arbetsledare, arbetsmiljöspecialister, projektledare och skyddsombud. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få kunskaper i :

  • Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
  • Innebörden av de nya reglerna för dig och din organisation och hur du ska tillämpa dem så att de stödjer affären och lönsamheten
  • Hur du kan bidra till att främja hälsan i din organisation och medverka till att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa

Program

09.00    Välkomna och introduktion till utbildningen
Information om utbildningen, kursmål och hålltider för dagen. 

09.15    Lagen, förordningen och föreskrifter
En genomgång av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöföreskrifter för den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

09.30    Roller i arbetsmiljöarbete
Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete baseras på tydliga roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande/rehabiliterande.

10.15    PAUS

10.30    Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
En utförlig genomgång av förskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Områden som till exempel arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling gås igenom. 

12.00    LUNCH

13.00    Föreskriften i praktiken
Eftermiddagen ägnas åt hur föreskriften ska följas och användas i praktiken. Vad innebär föreskriften för chefer, arbetsledare, HR, skyddsombud, fackliga företrädare och anställda? Hur ska arbetsgivaren förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 

15.00    PAUS

15.20    Implementering av föreskriften
Efter kaffepausen så fortsätter vi med hur den ”Organisatoriska och sociala arbetsmiljön” ska implementeras på arbetsplatsen.

16.00    Sammanfattning och avslutande frågestund
Sammanfattning av dagen och det finns möjlighet att ställa frågor.

16.30    Kursen avslutas

Utbildningsledare

Ann Fagraeus
Ann Fagraeus, konsult inom arbetsmiljö, har stor praktisk erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbetsmiljöarbete i stora och mindre företag, kommunal och statlig verksamhet. Hon arbetar praktiskt med att ta fram arbetsmiljödokument, revidera de dokument som finns till föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Ann utsågs till årets HR-visionär 2007. Ann är en av initiativtagarna till Kompetensbron, vilket är Sveriges största nationella kompetensförsörjningsprojekt som nominerades till Götapriset 2011.