Hållbar sjukvård – så arbetar du med miljö och CSR i sjukvården

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får lära dig vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

äpple 530pxHär är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.

Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER I:
– Vad som gör sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete och vilka hållbarhetsfrågor är specifika för sjukvården. Till exempel läkemedel i miljön, smittförande- och annat farligt avfall och kemikalier i material.
– Hur man arbetar med inköp och leverantörer.
– Miljötekniklösningar specifika för hälso- och sjukvården.
– Relevant lagstiftning.
– Ledningssystem, revisioner och lagefterlevndadskontroller i sjukvården.
– Hållbarhetsredovisning och CSR i sjukvården.
– Goda exempel från regioner, landsting, privat sjukvård och leverantörer.
– Hur man arbetar i andra länder.

Målgrupp för utbildningen
– Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård.
– Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
– Konsulter, advokater, revisorer med sjukvården som kund och som tangerar hållbarhetsområdet.

Utbildningen genomförs i samarbete med Miljörapporten.
logga-MiljöRapporten-med-text

Program

08.15-09.00

Registrering samt servering av kaffe och smörgås.

09.00-16.30

Introduktion till hållbar sjukvård Utbildningen inleds med en introduktion till vad hållbar sjukvård innebär. Vad menar vi när vi talar om hållbar sjukvård?

Internationell utblick Därefter gör vi en internationell utblick och tittar på hur arbetet ser ut utanför Sveriges gränser. Du får en jämförelse med arbete i Sverige och vi tittar på nationella exempel.

Miljölagstiftning Dagen fortsätter med en genomgång av miljölagstiftning av särskild betydelse för hälso- och sjukvården.

Så brukar miljöarbetet organiseras

Miljöfrågorna i hälso- och sjukvården Vi fortsätter med att fördjupa oss inom ett antal frågor som rör miljön. Vi går igenom:

–    Avfall och smittförande avfall – återvinning, avfallsminimering –    Kemikalier och kemikaliehantering, regler, register etc –    Transporter – logistik – internt/externt –    Energi – Hur kan man minska? –    Byggnader – bra och mindre bra exempel –    Material – bra och mindre bra exempel –    Läkemedel i miljön

12.00-13.00  Lunch

Goda exempel i hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården finns flera exempel på hur man kan arbeta hållbart. Vi tittar på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten och andra goda exempel som har bidragit till en hållbar sjukvård.

CSR i sjukvården Utifrån ISO 26 000 breddar vi perspektivet och går igenom vad socialt ansvarstagande innebär.

Hållbarhetsredovisning i sjukvården, med fokus på rapporteringsramverket GRI

Miljöledningssystem, lagefterlevnad och revision i hälso- och sjukvården med fokus på nya ISO 14001

Att engagera medarbetare i hållbarhetsfrågor Vi tittar på hur du kan få dina medarbetare engagerade i hållbarhetsarbetet. Hur gör vi för att skapa förändringar ur ett hållbarhetsperspektiv?

Avslutande diskussion och diplomutdelning

Under dagen gör vi avbrott för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ca kl. 10.20-10.45, 12.00-13.00 och 14.20-14.45.

Kursinformation

Datum: 21 april 2016
Tid: 09.00-16.30
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Utbildningsledare

Daniel+Eriksson+70x90Daniel Eriksson
Daniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till bland annat NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.