Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

41774652_mlDen nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016. Lagen innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning, som bygger på ett EU-direktiv från 2014, innefattar alla stora företag. Med ”stora företag” menas alla som uppfyller minst två av följande tre villkor: minst 250 anställda, en balansomslutning på minst 175 miljoner kronor och en nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor.

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av företagets affärsmodell, en beskrivning av den policy som företag följer i dessa frågor och resultatet, väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, men också företagets verksamhet och relevanta icke-finansiella resultatindikatorer.

Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i att redovisa enligt lagen.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Lagens omfattning och vilken information som ska redovisas
– Vilka bolag som omfattas av lagen
– Hur man följer kravet på mångfaldspolicy
– Hur man följer kravet på icke-finansiell redovisning
– Att planera för en hållbarhetsredovisning
– Hur man analyserar vad som är centrala hållbarhetsfrågor för verksamheten och affären
– Hur man samlar in hållbarhetsdata
– Hur man rapporterar data och information
– Hur man skapar en effektiv arbetsprocess

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Alla företag som berörs av den nya hållbarhetslagen
– Jurister som ger rådgivning om den nya lagen
– Ekonomer
– Kommunikatörer
– Organisations- och redovisningskonsulter som behöver kunskaper i hur rådgivningen påverkas av den nya lagen

 

 

Program

8.45 Kaffe

9.00 Introduktion och presentation

9.15  Varför får vi en ny lagstiftning?
Globala utmaningar
Hållbarhet är en del av företags ansvar

9.30 Vad omfattar lagen?
Krav på information som ska lämnas

9.45 Vilka omfattas av lagen och när gäller den?
Definition av stora företag för icke-finansiell redovisning
Definition av ”noterade” företag  för mångfaldspolicy

10.00 Kaffe

10.20 Hur ska vi redovisa?
Var ska informationen in?

10.40 Hur följer vi kravet på mångfaldspolicy?

11.00 Hur följer vi kravet på icke-finansiell redovisning?
Utgångspunkter: Status idag, ambitionsnivå och resurser

11.30 Att planera för hållbarhetsredovisning
Viktiga beslut och aktiviteter
Stöd genom att använda redovisningsramverk

12.15 Lunch

13.00 Centrala hållbarhetsfrågor för verksamheten och affären?
Intressenter
Omvärldsanalys
Hållbarhetsagenda

14.15 Att skapa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
Styrning och organisation

14.45 Kaffe

15.00 Hur samlas data in och presenteras i redovisningen?
Rapportering av data och information med kvalitet och som läsaren förstår

16.00 Summering – en effektiv arbetsprocess
Från status, ambition, fokus, struktur, hållbarhetsdata till färdig redovisning

16.45 Frågor

17.00 Slut

citat-sa-redovisar-du

Kursinformation

FULLBOKAT!

Datum: 16 november 2016
Tid: 09.00–17.00
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Ytterligare kurstillfällen:

12 december 2016 >>
26 januari 2017>>
30 mars 2017>>

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: manus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

056Sara Vikman
Sara Vikman är konsultchef på Enact och en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsredovisning. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har bland annat undervisat hundratals hållbarhetsproffs i att redovisa enligt GRI, Global Reporting Initiative. Sara har lång erfarenhet från hållbarhetskommunikation och hållbarhertsrapportering, affärsetik och anti-korruption, intressentengagemang samt implementering av hållbarhetsarbete. Sara var tidigare på KPMG där hon arbetade som Senior Manager Climate Change and Sustainability Services. Sara har arbetat med hållbarhetsaspekter inom många olika branscher, har lång erfarenhet från kommunikation.