Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Kursen tar sin start i hur hållbarhet utvecklas och vilken påverkan det har på ert varumärke. Vi går igenom människors sätt att förhålla sig till hållbarhet samt hur krav och förväntningar från olika målgrupper har förändrats över tid. Vi identifierar er startpunkt sett till hållbarhet och varumärke för att bättre förstå vad ni behöver åstadkomma framåt. Därefter handlar den största delen om hur du bygger varumärke och kommunicerar med hållbarhet som redskap. Vi går igenom verktyg och modeller för att kunna arbeta med framgångsrik strategisk hållbarhetskommunikation – vad ni skall kommunicera och på vilket sätt det görs för största möjliga effekt och trovärdighet. Avslutningsvis tar vi fram nyckeltal och går igenom metoder för att utvärdera framstegen över tid.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen
 • Modeller för analys av förutsättningar att kommunicera hållbarhet
 • Förväntningar och krav på ert företag och varumärke idag och imorgon
 • Verktyg och modeller för att implementera och integrera hållbarhet i varumärket och arbeta med hållbarhetskommunikation (proaktivt och vid kris)
 • Verktyg och modeller för att integrera hållbarhet i varumärket
 • Målsättningar och uppföljning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som ansvarar för eller arbetar med organisationens kommunikation och strategi, till exempel:

 • Kommunikationschefer
 • Marknadschefer
 • Kommunikatörer och informatörer
 • Hållbarhetschefer
 • Hållbarhetsansvariga
 • Strateger
 • Företagsledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att kunna hantera hållbarhet och dess påverkan på det egna varumärket
 • Att kunna kommunicera kring hållbarhet på ett trovärdigt sätt
 • Att kunna implementera hållbarhet i företagets ordinarie kommunikation

Program

09.00–09.15 Välkomnande & introduktion

 • Introduktion till dagen
 • Presentationsrunda & indelning i grupper
 • Kort reflektion kring hållbarhet & varumärke

09.15–10.00 Hållbarhetens påverkan på företag och varumärken

 • Genomgång av utvecklingen från ca 1800 till idag och dess effekter
 • Exempel på hur hållbarhet har påverkat varumärket
 • Övningsuppgift i grupp: Hur hållbarhet har förändrat spelplanen för vårt varumärke

10.00–10.10 Paus med diskussion

10.10–11.00 Att förstå sina förutsättningar för att bygga ett hållbart varumärke

 • Genomgång av förväntningar och krav från företag, konsumenter, opinionsbildare mm
 • Genomgång av faktorer som påverkar förutsättningarna för att bygga ett hållbart varumärke
 • Övning: Att identifiera rätt faktorer och dess positiva eller negativa påverkan på det egna varumärket.

11.00–11.10 Paus med diskussion

11.10–12.00 Syfte & nytta

 • Syfte – vad skall vårt varumärke bidra med i samhället idag och imorgon?
 • Issues – vilka frågor är viktigast och mest relevanta för vårt varumärke att adressera? Idag och imorgon.
 • Övning: Att förstå det egna varumärkets positiva och negativa påverkan på omvärld, människa och samhälle.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Varumärkesresan

 • Att integrera hållbarhet i varumärkesvisionen
 • Att konstruera en varumärkesresa mot hållbarhet
 • Att sätta upp delmål för varumärkets resa mot hållbarhet
 • Att identifiera och välja samt välja bort andra aktörer och deras roll i vår hållbara varumärkesresa.
 • Övning: Rita upp den egna varumärkesresan.

14.30–14.45 Paus med diskussion

14.45–15.30 Varumärkesstrategi

 • Att identifiera de strategiska beslut som måste tas för att integrera hållbarhet i varumärket.
 • Övning: Hur påverkar hållbarhet vår övergripande varumärkesstrategi och affärsstrategi?

15.30–17.00 Målsättningar, KPI:er & uppföljning

 • Realistiska målsättningar för vårt varumärke
 • Rätt KPI:er för rätt varumärke
 • Att mäta och följa upp vårt varumärkes utveckling över tid

Kursinformation

Datum: 22 mars 2018
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)


Vid frågor, kontakta:

Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: manus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Erik Elvingsson Hedén
Erik Elvingsson Hedén är grundare och VD på SB Insight, en byrå som arbetar med undersökningar, analysrapporter, utbildningar, event och strategisk rådgivning med fokus på hållbarhet, varumärke och kommunikation. Erik är också grundare av varumärkesstudien Sustainable Brand Index och strategisk rådgivare till varumärken inom ett tiotal branscher.

Fler kurser för dig!

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Heldag som ger dig verktyg för att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt, kunskap om hur greenwash undviks och hur olika målgrupper triggas att göra hållbara val.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.