Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

Denna kurs riktar sig till dig som på djupet och från grunden vill förstå hållbarhetsutmaningarna och hur man kan arbeta strategiskt och framgångsrikt med hållbarhet från grunden. Du får lära dig att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter utifrån fyra hållbarhetsprinciper och en forskningsbaserad metodik. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Kursen grundar sig i en metodik som har utvecklats av den internationella forsknings- och konsultorganisationen Det Naturliga Steget. Metodiken används av många framgångsrika organisationer för att utveckla hållbara produkter eller lotsa företaget eller kommunen till hållbarhet. I grunden för metoden ligger ett antal hållbarhetsprinciper som hjälper till att göra det komplexa hållbarhetsområdet till något okomplicerat. Metoden och hållbarhetsprinciperna hjälper till att definiera tydliga målbilder där hållbarhet och affären går hand i hand. Den hjälper en också att bedöma vart man är idag i förhållande till den framtid som behöver skapas, och att ta fram lösningar och vägar för hur man steg för steg skall ta sig framåt.

Kursen är engagerande och varvar teori och verkliga fallstudier med insiktsskapande diskussioner och praktiska övningar. Att göra hållbarhet till något konkret och att sätta igång kreativa förändringsprocesser står i fokus.

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER FÖLJANDE MOMENT:

1. Vad är en (o)hållbar utveckling?
För att förstå hållbar utveckling utforskar vi vad en o-hållbar utveckling innebär. Vad är det som håller på att hända i de system som vi är beroende av och vilka konsekvenser får det för människa, samhälle och ekonomi? Vi tittar också närmare på de bakomliggande orsakerna till en o-hållbar utveckling och omsätter dessa till en konkret och applicerbar definition av hållbarhet, det vill säga ett antal hållbarhetsprinciper som gör det möjligt att definiera målbilder för framtiden där hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, identifiera de utmaningar som behöver lösas, och hittar smarta (och lönsamma) vägar framåt.

2. Backcasting från hållbarhetsprinciper
Vi introducerar en metod för kreativ hållbarhetsplanering som fungerar. Metoden bygger på backcasting där man skapar strategiska planer genom att arbeta i spänningsfältet mellan en målbild av det man vill uppnå i framtiden och en förståelse för de utmaningar som måste lösas på vägen mellan nuläge och framtid.

3. Affärsnyttan med hållbar utveckling.
Under denna session fokuserar vi på att utforska hur hållbarhet kan användas som drivkraft för framgångsrika affärer och välmående organisationer. Vi tittar på hur ett par olika organisationer arbetar och hur hållbarhetsarbetet har hjälpt till att öka intäkter, förbättra produktiviteten, öka motivationen hos medarbetare, samt minska kostnader och risker.

4. Förändringsresan
Vi tittar på vad som krävs för ett lyckat förändringsarbete för hållbarhet och diskuterar deltagarnas erfarenheter. Hur når man framgång och vilka barriärer stöter man på längs med vägen? Hur kan det man lärt sig under kursen användas i förändringsarbetet?

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska;
– uppnå en tydlig och användbar förståelse för hållbarhet, baserad på vetenskap och systemtänkande.
– träna på metodiken backcasting utifrån principer för hållbarhet för att strategiskt planera för en framgångsrik och hållbar verksamhet – en metodik som gör hållbarhet till något konkret, hanterbart och kreativt.
– få insikter om hur hållbarhetsrelaterade möjligheter och risker kan (och bör) användas som en drivkraft för affärsutveckling och innovation.
– reflektera kring hur metodiken kan användas på olika sätt för att accelerera förändringsarbetet för en hållbar utveckling i ditt företag eller verksamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Chefer och hållbarhetsansvariga
– Affärs- och produktutvecklare (och andra experter inom exempelvis inköp,  produktion och kommunikation/PR)
– Offentligt anställda och förtroendevalda
– Konsulter och hållbarhetsexperter
– Lärare och forskare

Inför kursen får du som deltagare tillgång till webbkursen Hållbarhetsresan.

Program

Dag 1:

09.00    Välkomna och introduktion. Vid kursens inledning ber vi dig som deltagare att dela med dig av en personlig utmaning som du ser i att leda ett förändringsarbete för en hållbar utveckling. Under de två kursdagarna kommer vi att knyta an till dessa utmaningar och visa hur den metodik som lärs ut kan användas.

09.30    Vad är en (o)hållbar utveckling?
För att förstå hållbar utveckling utforskar vi vad en o-hållbar utveckling innebär. Vad är det som håller på att hända i de system som vi är beroende av och vilka konsekvenser får det för människa, samhälle, ekonomi och företag som försöker nå framgång idag och i framtiden?

Vi tittar också närmare på de bakomliggande orsakerna till en o-hållbar utveckling och omsätter dessa till en konkret och applicerbar definition av hållbarhet, det vill säga ett antal hållbarhetsprinciper som gör det möjligt att definiera målbilder för framtiden där hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, identifiera de utmaningar som behöver lösas, och hittar smarta (och lönsamma) vägar framåt.

Övning och diskussion (inkl. kaffepaus):

– Hållbarhetsanalys & Relevansanalys – hur vi använder hållbarhetsprinciperna för att identifiera styrkor och svagheter ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv

11.30    Introduktion till backcasting från hållbarhetsprinciper, även kallad ABCD-metoden. Vi introducerar en metod för kreativ hållbarhetsplanering. Metoden bygger på backcasting där strategiska planer skapas genom att arbeta i spänningsfältet mellan en målbild av det som ska uppnås i framtiden och en förståelse för de utmaningar som måste lösas på vägen mellan nuläge och framtid. Metoden underlättar att få ihop hållbarhetsarbetet med affärsarbetet, och människorna i verksamheten.

Innan lunch tittar vi också på inspirerande exempel av företag som verkligen illustrerar värdet av metoden.

12.00    LUNCH

13.00    ABCD-workshop.
En workshop där hela metoden testas i mindre grupper och sedan redovisas och diskuteras.

Övningar och diskussion (inklusive fika):

– Målbilder – hur du tar fram fokusområden och framgångsbeskrivningar som gör det tydligt vad du skall sikta emot i framtiden

– Gapanalys – hur du identifierar de utmaningar som behöver hanteras på vägen till den hållbara framtiden

– Idégenerering – hur du frigör den kreativitet som krävs för att hitta lösningar

– Prioritering – hur du prioriterar mellan olika handlingsalternativ för att hitta den snabbaste och lönsammaste vägen framåt

16:30    Avrundning av dag 1.
Diskussion kring hur metoden kan användas, samt inspirerande exempel på praktisk applikation av metoden.

17.15    Dag 1 avslutas

 

Dag 2:

09.00    Välkomna och reflektioner från gårdagen
Vi inleder dagen genom att fånga upp frågor och tankar från den första kursdagen. Kursledarna presenterar också ett urval av inspirerande exempel från olika organisationer runtom i världen. Dessa illustrerar hur metoden kan appliceras på kraftfulla och inspirerande sätt.

10.00   PAUS

10.15    Repetitionsövningar som förankrar tillägnad kunskap.

11.00    Affärsnyttan med hållbar utveckling.
Under denna session fokuserar vi på att utforska hur hållbarhet kan användas som drivkraft för framgångsrika affärer och välmående organisationer. Vi tittar på hur ett par olika organisationer arbetar och vad de har ”vunnit” genom sitt hållbarhetsarbete. Hur har hållbarhetsarbetet hjälpt till att öka intäkter, förbättra produktiviteten, öka motivationen hos medarbetare, samt minska kostnader och risker.

12.00    LUNCH

13.00    Att tala är guld.
En kommunikationsövning där du får övapå att presentera de insikter du har lärt dig under kursen.

14.30    PAUS

14.45    Förändringsresan.
Vi tittar på vad som krävs för ett lyckat förändringsarbete för hållbarhet och diskuterar deltagarnas erfarenheter. Hur når vi framgång och vilka barriärer stöter vi på längs med vägen? Hur kan det du lärt dig under kursen användas i förändringsarbetet?

Kursledarna delar med sig av sina erfarenheter från att stötta många verksamheter till förändring.

16.30    Wrap-up – Sammanfattning och avslutande frågestund

17.15    Kursen avslutas

citatbanner-strategiskt-hallbarhetsarbete

 

Kursinformation

Datum: 14-15 mars 2018
Tid: 09:00-17:15 (båda dagarna)
Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm 
Anmälningsavgift: 14 900 kronor exkl. moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Ytterligare kurstillfälle:

28-29 november 2017>>

 

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Kristoffer Lundholm
Kristoffer Lundholm är senior rådgivare på Sustain In Time (en del av Det Naturliga Steget) och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera strategisk hållbarhet i planerings-, innovations- och produktutvecklingsprocesser.  Han är en mycket van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Kristoffer har hållit i Det Naturliga Stegets kurser sedan 2010. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints AkzoNobel, Innovationsbron, Omya and VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership Towards Sustainability.

Lena Johansson
Lena Johansson arbetar som senior rådgivare på Sustain In Time (en del av Det Naturliga Steget) och har drygt tjugo års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i företag och branschorganisationer både i Sverige och internationellt. Hon har genomfört uppdrag inom förändringsledning i många olika branscher; bygg och fastighet, energi, kemi, livsmedel och jordbruk, textil och kläder, transport och logistik, läkemedel samt finanssektorn. Lena har gedigen erfarenhet av att tillsammans med sina uppdragsgivare hitta lösningar och nya vägar framåt samt att nå ut med budskap och samverka med intressenter. Hon trivs som bäst när hon kan vara med och bidra till delaktighet, förståelse och förändring i samarbete med andra, utifrån allas olika kompetenser och erfarenheter.

Fler kurser för dig!

Utveckla cirkulära produkter – material, konstruktion och design

Behovet av och intresset för att utveckla produkter som fungerar i en cirkulär ekonomi ökar snabbt. Den här kursen ger dig kunskap och inspiration i hur du lyckas skapa cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas för att skapa smarta lösningar med så effektivt resursanvändande som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen, som hålls Göteborg, riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som ansvarar för eller arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Hållbara inköp – från strategi till praktik

Den här heldagsutbildningen, som riktar sig till såväl chefer, hållbarhetsspecialister och inköpare, handlar om hur du lyckas med dina hållbara inköp. Vi kopplar ihop de stora hållbarhetsutmaningarna med er verksamhets strategi och era inköp. Du får lära dig hur du metodiskt och i praktiken identifierar olika hållbarhetsaspekter för produkter och tjänster, samt hur du ställer hållbarhetskrav och följer upp dem.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

Denna kurs riktar sig till dig som på djupet och från grunden vill förstå hållbarhetsutmaningarna och hur man kan arbeta strategiskt och framgångsrikt med hållbarhet från grunden. Du får lära dig att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter utifrån fyra hållbarhetsprinciper och en forskningsbaserad metodik. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Grunden för en hållbarhetsredovisning är att ta fram korrekt data inom de områden där organisationen har sin största påverkan. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når fram till mottagaren. Denna tvådagarsutbildning ger dig helheten. Du får fördjupade kunskaper i hur du i praktiken, steg för steg, tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering och med engagerande texter och visuella uttryck gör den trovärdig och attraktiv.